*

Bạn đang xem: Ai cũng biết đỉnh núi everest cao nhất thế giới

Câu đố vui: ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được xét nghiệm phá, đỉnh núi nào tối đa thế giới?

Ai có tác dụng đk tk


*

*

Đỉnh Everest (tên khác: đỉnh Chomolungma).

Mình không chắn chắn lắm nhưng nếu như đúng thì chúng ta kích bản thân nha!!!


Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được xét nghiệm phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?


Ai cũng biết đỉnh núi Everest tối đa thế giới, vậy trước lúc đỉnh Everest được đi khám phá, đỉnh núi nào tối đa thế giới?


Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước lúc đỉnh Everest được xét nghiệm phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

 


Ai cũng biết đỉnh núi Everest tối đa thế giới, vậy trước lúc đỉnh Everest được thăm khám phá, đỉnh núi nào tối đa thế giới?

 


Giải góp tôi câu đố vui cái mấy chế ơi?

Câu 1:Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được xét nghiệm phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

Câu 2:Khi Beckham tiến hành quả đá vạc đền, anh ta đã sút vào đâu?

99.99% vấn đáp sai

0.01% trả lời đúng là tôi(▰˘◡˘▰)(▰˘◡˘▰)


Đố nè : Chắc người nào cũng biết đỉnh núi everest là nóc nhà đất của thế giới. Vậy trước khi everest được tra cứu thấy thì đỉnh núi nào tối đa thế giới?

chắc ai ai cũng biết nhỉ


Xem thêm: Vị Ngữ Trong Câu Kể Ai Làm Gì, Trang 171 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 1

khi beckham tiến hành cú sút phạt đền,anh ta đang sút vào đâu?

ai cũng biết đỉnh núi everest cao nhất thế giới.vậy trước lúc đỉnh everest được khám phá,đỉnh núi cao nhất là đỉnh núi nào?


chắc các bạn ai ai cũng biết đỉnh núi Everest tối đa vậy trước khi đỉnh núi này dc kham phá thì đỉnh núi nào cao nhất ?????

 


câu 1 "Tìm điểm sai trong câu: "Dưới tia nắng sương lung linh triệu cành hồng khoe sắc thắm" 

câu 2 : Ai cũng biết đỉnh núi Everest tối đa thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào tối đa thế giới?

câu 3 : Bỏ ko kể nướng trong, ăn uống ngoài bỏ trong là gì?

câu 4 :Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải lựa chọn một trong bố căn phòng: phòng đầu tiên lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy gần như kẻ giết hại đang giương súng, cùng phòng thứ cha đầy sư tử nhịn đói vào 3 năm. Chống nào an toàn nhất cho hắn?

câu 5 : Trò gì Càng đùa càng ra nuớc?

câu 6 : cái gì bước đầu mà ko ngừng , chấm dứt mọi thứ bắt đầu , là đồ vật gi ?


Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
12
0

Lớp học tập trực tuyến đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực con đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)