Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa tưởng nhớ bè bạn Trần Phú. Đồng chí Đào Đức Toàn, Trợ lý phụ trách công sở Tổng túng thư tham gia buổi lễ.

Bạn đang xem: Ai là tổng bí thư đầu tiên của đảng


*

Đại biểu thành phố hà nội có những đồng chí: Ủy viên trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư sở tại Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, quản trị UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó túng thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó túng thiếu thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; những Ủy viên Ban hay vụ Thành ủy: chủ tịch Ủy ban chiến trận Tổ quốc việt nam thành phố Nguyễn Lan Hương, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một trong những sở, ban, ngành với quận trả Kiếm.


Tháng 10-1930, tại họp báo hội nghị Trung ương Đảng, bạn bè đã được bầu làm Tổng túng thư đầu tiên của Đảng. Trên cương vị đặc trưng này, bằng hữu Trần Phú đã tất cả những đóng góp to to trong việc xây dựng Đảng về thiết yếu trị, bốn tưởng cùng tổ chức. Trong đó, Luận cương chính trị do bằng hữu dự thảo cùng được trải qua là văn kiện đặc trưng của Đảng, đã vận dụng những nguyên tắc của công ty nghĩa Mác - Lênin về sự việc dân tộc và thuộc địa cùng những vấn đề cơ bản trong chủ yếu cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo.


*

Ngôi đơn vị số 90 phố Thợ Nhuộm (quận trả Kiếm) là giữa những cơ sở bí mật của cơ quan trung ương lâm thời Đảng cùng sản việt nam từ tháng 2-1930 đến tháng 10-1930. Tại đây, bạn bè Trần Phú đang viết dự đàm luận cương thiết yếu trị... Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm đang được cỗ Văn hóa, thể dục và du ngoạn xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Xem thêm: Bốc Thăm Bán Kết Champions League, Bốc Thăm Tứ Kết Champions League 2021/2022*

Bí thư Thành ủy thủ đô Đinh Tiến Dũng thắp hương tưởng niệm bè bạn Trần Phú, Tổng túng thiếu thư đầu tiên của Ðảng cộng sản Việt Nam.
*

Thành kính thắp nhang tưởng niệm Tổng bí thư è Phú, các đồng minh lãnh đạo thành phố nguyện đem hết sức mình lãnh đạo, chỉ huy Đảng bộ, tổ chức chính quyền và nhân dân hà thành phát huy truyền thống lâu đời văn hiến, anh hùng, phổ biến sức, thông thường lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ XVII Đảng bộ tp Hà Nội, đóng góp phần thực hiện chiến thắng Nghị quyếtĐại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm XIII của Đảng; kiến tạo và cải cách và phát triển Thủ đô thủ đô hà nội xứng xứng đáng với phương châm là trái tim của tất cả nước, trung trung khu đầu não chính trị - hành bao gồm quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch thanh toán quốc tế.

Thay mặt đoàn, túng thư Thành ủy hà nội Đinh Tiến Dũng vẫn xúc rượu cồn viết vào sổ lưu giữ niệm của di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, giãi tỏ lòng biết ơn công lao, góp phần của bạn bè Trần Phú so với sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng và dân tộc.