*

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân trong tiếng Anh (Có đáp án), Tài Liệu học tập Thi xin reviews đến các bạn tài liệu bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân vào tiếng


Sau phía trên Tài Liệu học tập Thi xin trình làng đến các bạn tài liệu bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân trong giờ đồng hồ Anh nhằm mọi bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bạn Đang Xem: bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân trong tiếng Anh (Có đáp án)

Nếu mới chỉ nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đây là chủ đề trong tiếng Anh không có gì sệt biệt. Nhưng thực tiễn thì lại khác, hầu hết chúng ta khi học những đưa ra băn khoăn rằng bọn họ không biết cách đặt thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh như vậy nào. Hi vọng đây vẫn là tư liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững hồ hết kỹ năng cần thiết và trau dồi loài kiến thức tác dụng để sẵn sàng lao vào mọi kỳ thi. Mời chúng ta cùng tham khảo.


Xem Tắt

3 III. Bài tập vận dụng

I. Xem xét khi làm bài

– đầu tiên ta phải xác định được từ để hỏi.

– tự bị gạch ốp chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.

– nếu như trong câu:

+/ sử dụng động từ hay thì ta bắt buộc mượn trợ động từ và hòn đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ trường hợp trong câu cần sử dụng “động tự tobe”, “động tự khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động trường đoản cú tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ cùng sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– trường hợp trong câu bao gồm từ bị gạch ốp chân dùng phần lớn từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta bắt buộc đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Các từ để hỏi thường chạm chán trong giờ Anh.

1. What: cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, xứ sở …)

4. When: bao giờ (Hỏi cho thời gian, thời điểm …)

5. Who: ai, người mà (Hỏi mang lại người)

=> Whom: người mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi mang đến tính từ sở hữu, tải cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi đến lí do, nguyên nhân)

7. How: thay nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi đến độ dày

12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi đến độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far … from … to lớn …: hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vì chưng my homework.

=> How long does it take you to vì your homework?

(Nó lấy mất của khách hàng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go lớn school every day.

=> How often vì you go lớn school?

How much: hỏi mang đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vày you have here?

III. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái nam left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to lớn her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: Định Mức Chi Phí Quản Lý Dự Án Chiếm Bao Nhiêu ? Chi Phí Quản Lý Dự Án Chiếm Bao Nhiêu

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the tiệc ngọt at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went khổng lồ the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vày his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour khổng lồ get khổng lồ school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving demo two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went khổng lồ the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went khổng lồ school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t bởi anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………