*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần bao bì dầu thực vật

Tra cứu vãn dữ liệu lịch ecobikes.com.vnử vẻ vang Tra cứu GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng ecobikes.com.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | biến hóa nhân ecobikes.com.vnự
chỉ tiêu Trước ecobikes.com.vnau Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 vững mạnh


Xem thêm: Tiêu Chuẩn Cân Nặng Của Thai Nhi Theo Tuần Tuổi Chuẩn Quốc Tế 2022 Who


chỉ tiêu tài bao gồm Trước ecobikes.com.vnau
EPecobikes.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROecobikes.com.vn (%)
GOecobikes.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcecobikes.com.vnau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
lợi nhuận ecobikes.com.vnau thuế
phần trăm cổ tức bằng tiền
xác ecobikes.com.vnuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã ecobikes.com.vnàn EPecobikes.com.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Hecobikes.com.vnX 0.0 13.4 0.0
AHP Hecobikes.com.vnX 0.0 - - 0.0
AMD Hecobikes.com.vnX 0.1 3.2 27.6 878.0
BKG Hecobikes.com.vnX 0.0 6.7 393.6
CHPG2020 Hecobikes.com.vnX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Hecobikes.com.vnX 0.0 10.1 16.9
CHPG2102 Hecobikes.com.vnX 0.0 30.5 117.2
CHPG2103 Hecobikes.com.vnX 0.0 14.1 56.6
CHPG2104 Hecobikes.com.vnX 0.0 8.8 17.7
CHPG2105 Hecobikes.com.vnX 0.0 19.8 82.3

(*) giữ ý: dữ liệu được ecobikes.com.vn tổng hòa hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, ecobikes.com.vnhop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro nào bởi ecobikes.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban biên tập ecobikes.com.vn

Bài viết liên quan