Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng contact với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cp chế biến hàng xuất khẩu cầu tre

*

*

*
*
3406

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE

Giới thiệu

Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu cầu Tre, chi phí thân là nhà máy Chế đổi thay hàng xuất khẩu cầu Tre, được xây dựng từ năm 1982.


*

Xem thêm: Cho Thuê Nhà Trọ Cần Thơ Đường 3/2 Hẻm 132 Giá 850K #1890, Nhà Trọ Cần Thơ Đường 3/2 Hẻm 132 Giá 850K #1890

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất roi trên vốn chủ thiết lập

vị trí cao nhất 5 doanh nghiệp cùng ngành - Sản xuất, sản xuất và marketing thực phẩm đóng góp gói, ăn liền, thứ hộpTên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần report Đánh giá nước ta (Vietnam Report JSC)