Thân thể Lục Hàn Đình vẫn khỏe hết, thời gian đi kiểm tra, vệt thương khu vực trái tim anh đã không thấy đâu, auto khỏi rồi.

Bạn đang xem: Cưng chiều vợ nhỏ trời ban lục hàn đình


Có một ngày, Hạ Tịch Quán trong phòng nghiên cứu vớt làm báo cáo y học new nhất, lúc này Lục Hàn Đình đây cửa vào.

Hạ Tịch Quán nhanh lẹ cầm sách đậy khuôn mặt nhỏ dại của mình, sợ hãi: “A, anh là ai? Sao anh lại xông vào chống tôi?”


Lục Hàn Đình buồn rầu nhìn cô một cái.

“Anh chớ tới đây!” Hạ Tịch Quán đứng lên chạy tới góc phòng, ngồi co ro xuống, cô mặc một chiếc áo len trắng, cổ rộng, bờ vai lộ ra một chút lười biếng, mái tóc dài black nhánh mười năm như thanh thuần xõa ra, ôi mắt xanh ngắt sáng ngời của cô quan sát anh: “Anh chớ thèm khát vẻ đẹp của tôi, tôi…

tôi là là fan đã có ông xã đó!”

Lục Hàn Đình hai tay đút vào túi quần Ề đứng nghỉ ngơi cạnh cửa một hôi, sau đó xoay bạn rời đi.

Hạ Tịch Quán quan sát bóng lửng anh anh tuần, môi chu lên, Lục tiên sinh thực sự là ko hiều tình thú mà.

Cô muốn mở miệng gọi anh lại.

Thế cơ mà một giây kế tiếp, cô nhận thấy cái gì?

Lục Hàn Đình quay fan đi đến, tiếp nối đóng lại cửa ngõ phòng, anh giơ lên ngón tay bé nhỏ dài bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, lần cho gần cô.

Xem thêm: Honda Air Blade 160 Ra Mắt Việt Nam, Giá Từ 56 Triệu Đồng, Nhưng Chỉ Có Trên Web

Hàng ngươi như răng lược của Hạ Tịch tiệm run lên, cô choáng váng: “Anh…

ậ anh anh anh… Muôn làm cho gì?”

Lục Hàn Đình đã từng đi tới, đầu gối đặt dưới đất, vươn bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô: “Được lắm, cô gái, em đã thành công xuất sắc thu hút sự để ý của tôi!”

“Nhanh một chút, vợ tôi lát nữa sẽ về đói”

Lục tiên sinh đúng là con sói xám!

Cuộc sinh sống của bọn họ vào mật thêm dầu, y hệt như Lục Hàn Đình từng nói qua, mỗi một ngày đi với cô hầu như như sẽ hẹn hò.

Nhật ký kết lần bao gồm thai mạo hiểm lắp thêm hai.

Mấy thời nay Hạ Tịch Quán cảm xúc khẩu vị không tốt, còn thích ngủ, làm một bác bỏ sĩ, trong thâm tâm cô gióng thông báo chuông lón.

Cô chẩn mạch mang đến mình, lừng khừng có phải hay không do vừa mới đây quá mệt mỏi mỏi, mạch tượng của cô hơi loạn.

Vì lý do an toàn, cô định tương lai đi bệnh viện siêu âm thử.

Buổi tối, Hạ Tịch tiệm liền mơ thấy ác mộng.

Cô 1 mình ở Lan lâu Cổ Quốc sinh Ỷ 4 ra Lục Thân Dịch, Lục Huyên Gia cùng Tiểu Lục Họa, thời điểm đó Lục tiên sinh ko ở bên cạnh cô, cô hết sức đau rất sợ, nhưng cần cắn răng kiên cường.


eyJpdiI6IlZaUlY2V2NvXC9XQ1FTYXJDTDBsclJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Imt1d0VWbWlLcHhwekt4MlwvRkdDTlwvT1NDZGY1SVJkSjExTW1JYUJrTlVLbVlSVHhsN09YRDFESEkrdUFWTUNiK2ppXC9yYnJPUWZYYjBTQkY0Um81QTFYcWxcL2NSc3FrRXlzRDhZZ0lOMmUwRWd5eTNuVjlCMlhJN1c3MTZXVFwvT1ozSnlGc1dDbGxJOUtuTGdwdVd3RWtUcUs3UVwva0sxVzlDMzFWMU9iXC9qMzg9IiwibWFjIjoiMDFkNzNlODZjY2E3NGU4ODgwZjU5MmMwMjZlNWNkYzdmYjNhNWVmNGEyNzZkYmFiMDc2OTIwMmU1MTI1MGYwMSJ9
eyJpdiI6Ik5EbXZ4aHRjc0RuUUloa3VCRlNGVUE9PSIsInZhbHVlIjoiaWxBYTFIYk1HQ1hEd3M4cW1aY2JsNDY3amNWMlQySkd3XC9RbnBFSHhrcHJZenljdGsyWEZUaExOVjIwbEJkM3dScHRjV0ljWENWamRkdGxVd2hVcU93PT0iLCJtYWMiOiIyOGU4Yzg3ZGQ4ZWI5ZDBjZTc2ODAyN2NmN2ZiY2Q5NDIyM2RmYTdmOGRiNjUwYmYzNDVmMTg0OWE4NjVhMTcyIn0=
eyJpdiI6ImxNbXRRWVNqVjBxMitzU1RnMWlLcVE9PSIsInZhbHVlIjoiNUNpb0J4UG13eXBxd1JUWlRQbTlNVVwvemJMQmxoaXhoc3lGXC9RekxHbExrNDRucjB6T3RzRGxVdlNsOHNTRnN3Nm5sV0JUV2FHWFE5U3VyNmQ5UWgwNFB0aVwvTFNWWm1TS21tTGdNbUtHdVUrZGZyR3ZqUlRFUk5FMzJ2Sm5MdUlNM1R5bStzT2cxbjI1ZEQ1YnBiaExoc3ZFa1k1dmlwcDJtWGVkTGlvNFREN1Mxd0JzVmxCNFVWR2lKb1wvZXQwTEdMK3VrMmhWV1JmQTFSeWI3ZUNvWkVvZWM1UEMxb1NzUStKbThuMDZoUndjdTFoNkVLbjA3ZVlhRExFTERWXC82SXJqOFB0NDBqVnZwRldOZTBRdU5UelY5S3dvRmxQdzgwa2ZoRXlKMVA3RT0iLCJtYWMiOiJkOTQzMDJjYWJlYzhkNmIxNGQ3NTMyNjA5MzY3ZTU4OGU3MWM3MzYwMjAwYjgwODNiMTk4OTMwMTJhMWMyZGRhIn0=
eyJpdiI6ImpzTjJEN25tTlJyMjFSNWh3Q0xCWFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1Y4Q01HelJhRm5rajB3UUwrMVgwelJ0blpQQ2dPcVlwU05uNTJ5U25tb0E2c0IwaHBhWXdQTE1NSTBpbFQrUzFwOW83elYxc0o4MnVybFlhWFgra1E9PSIsIm1hYyI6Ijc2NDI5NjBlMmRjN2JiNTQzNzE3ODI5Mzc2MTdjZGJjNzJiYjViYTMyOTE0OTU4M2EwODQwODAzODE1NDA3MDYifQ==
eyJpdiI6IlA2VUJhXC9DKzV1cGl4aG1aZEdCMnJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkhyOGswMytqTTl2TGtYWTRrSWNSM1lzWFBUMkxRamFaUjhGaWxqRFFESzM0K0ZXMjdWMllDaVNyTTB3XC9Mc3oyWTFPTTg0XC95V0ZRaWdPT1wvRFhTU0pybDN5NWRCWTY1bXQxRktxUHg4ZzcyUmc0VG9qb0xjdFprWG4rMXBHT2lIQ05EUkRzUUFBbWZzREtGc0MzbHZJSmlNXC80ZHZkTHJ3YXRsNFdCUndhUlZrc3dXNGZndnFNTnpEV21wQUFkdEZkTFJTSkxmS281NVZaaHNodEhEaStCbXJuN3BNa1RLd3k0dldpVGNCRlhDU1I2Z292cTlESk55THpacGdtQUVOV0ZQdlFhSTFYeWNhWGZnaXlORGpJT2xhMUdSRnRxQUVxd1VSYVNsNEtyWUZBdGJwNHFlVTc1d3FKSzBrdDVXK0tFWVpMelVEbUlmUlpHOEdMRzhKR2c9PSIsIm1hYyI6ImY0ZTNlZDNmM2YxMTk0ZjkzZTZmMGMwMjE5YzFlOGY0YzEyYWJmMGJkNTVmODVmNTE0MTI2Y2I3OGI4NGY2ZjAifQ==
eyJpdiI6ImJGKzR1S1RaSityODJ0R1FCTVVJU0E9PSIsInZhbHVlIjoiWU4wbXRTcFROaUZ2UVltQ1J4XC81c3AxZEF5UTM3R2hvQWJ6RXUzVkVUdllXY1lsRkIwcWVTRWxjWkx4VFhod29nXC94YUlGNXVnYnVXQmNCUkRnMnVqdz09IiwibWFjIjoiNjZlOGMwYzkxNDQ1ZjUwMTZjN2IxYTgyYzE2MWU5NjJjMmQ2NTVjOTY4ZjJkODUxNWQ0YzM4Y2ZiYTZlYWFiNiJ9
eyJpdiI6InF5T3dCdG1QRGd2QmlYMllaUTBkb2c9PSIsInZhbHVlIjoiakp1T2tcL05pVWhkRCtZTlcwNjk0VEJpT2U1XC95cTUwTGxFMnZLYkZPdE5SYjV3VXVxUDZIM3NkcFI1Rjh4ZjJBTSsyOCtPUEVGcWQ4Y0UzS09qclJreFZEQ2t5T0Z4NGtITXN1T0lPVjBiZTB4Z0lDNms2czhTamw2b2FUSEZQUUJDV1VBbXRZZjFta01QSVNXK0VDakFTbGVTXC9JWm9cL1gycVA2QTRiUm1mbz0iLCJtYWMiOiJmZTg2M2VjNmQzMTZkNzM0NWM2YzcwMDViZjEzYzg2NmEzZjVhNDlmNWFlZGUwNTA2MTUxN2Y5Y2E3NjY3MWM3In0=
eyJpdiI6InJ2enZnT1VtSjIrMEI0cW5ERlo4blE9PSIsInZhbHVlIjoiMDN3YjVCRERUbkJuVU5pc2pVYm5SdkJsZ2tMbHdhUmdrVmJaWGVobE1CVmZCcEFjNXloeHQ0MkYrKzZGWkN4d2hIUEhVY0gxdENcL1hKRW5IbE55bXBnPT0iLCJtYWMiOiI2NDY4NWJjZTY5MTY4Y2QyNmNkNDYyYzg2YjUwYjlkMTljNzAxYzRhYjNiNjdjZmMxZjQwNTI4M2Q3YmZjYzgwIn0=
eyJpdiI6InJ2aCtiQ2Jma2lyQm16VEVPeWVDOXc9PSIsInZhbHVlIjoieVwvMVVldlhrTzUzVExjYUdOb1hCbTJCUlp3bndlXC9HQnhIQm91XC82dE5LTytYRzBrT1hpUnI5V1JlS3FcL3d5MUpxeVVcLzFBQ0JcL0NmTURWeHNTWVVQWGdpWndUa3FkMVA0c2RhWmlPbHE2emtYTWwwaUdcLzRJUkVMU1dZakxuRDNDRDQ2SDhDMWJwN3NudXU2Z20rZ0N4eUJzeXdUcWp5QnpMUFBDZkR4WTBqbz0iLCJtYWMiOiIzMWVlNTUwMzMzZTQyM2NlZGYzMDY4MzU3MDkwZjIzOGUxZjkyNTk1YWVjNDEwZmNmYjJiZTczYTNlNDY1MzI1In0=
eyJpdiI6Ik9yQXMzTzFTMnk3ME5sV0xmQlFNcXc9PSIsInZhbHVlIjoiNk5Bc09lY095Z21TUXNPbVwvczRqc1piQm1Kc2dvREFuM0RJZkt3RytwZnRHcTFuZFE5bFdHb1llWnBLVmJJN1kiLCJtYWMiOiJkYjZkZTU3YTdlMTg5YzJkNzliN2FhOWMyMmY2NzNhNWJhNGI5MWEzZmIwY2U2NTk2MTk5ZWUwMzY0YjQxMDg4In0=