*
*
*

*
*

ĐH Bách Khoa tía điểm chuẩn chỉnh 2017

Sáng 31/07, ngôi trường Đại học Bách Khoa đã ra mắt điểm trúng tuyển những ngành, đội ngành (Diện xét tuyển đh và cđ theo kết quả kỳ thi THPT đất nước 2017)

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

STT

Ngành / team ngành

Điểm trúng tuyển chọn 2017

Điểm trúng tuyển chọn 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

106

Khoa học lắp thêm tính;Kỹ thuật trang bị tính

28.00

25.50

2

108

Kỹ thuật Điện - Điện tử; nghệ thuật Điện tử - Truyền thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa

26.25

24.25

3

109

Kỹ thuật Cơ khí; nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử; nghệ thuật Nhiệt

25.75

23.75

4

112

Kỹ thuật Dệt; công nghệ may

24.00

22.50

5

114

Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học

26.50

24.00

6

115

Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật dự án công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

24.00

22.75

7

117

Kiến trúc

21.25

28.75

8

120

Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí

23.50

20.00

9

123

Quản lý Công nghiệp

25.25

23.50

10

125

Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường

24.25

23.25

11

126

Công nghệ chuyên môn Ô tô; chuyên môn Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không

26.25

24.00

12

128

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng

25.75

23.00

13

129

Kỹ thuật trang bị liệu

22.75

22.00

14

130

Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ

20.00

20.50

15

131

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng

23.00

22.00

16

137

Vật lý Kỹ thuật

24.00

23.00

17

138

Cơ Kỹ thuật

23.50

23.00

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

18

206

Khoa học máy tính(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

26.00

23.25

19

207

Kỹ thuật lắp thêm tính(CLC, đào tạo bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

24.50

21.50

20

208

Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng)

23.25

21.50

21

209

Kỹ thuật Cơ khí(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng)

22.75

20.25

22

210

Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

24.50

22.25

23

214

Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng)

25.50

22.75

24

215

Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng)

21.75

20.50

25

216

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

20.25

19.00

26

219

Công nghệ Thực phẩm(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng)

25.25

21.00

27

220

Kỹ thuật Dầu khí(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

20.00

19.00

28

223

Quản lý công nghiệp(CLC, đào tạo bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

22.50

19.75

29

225

Quản lý Tài nguyên với Môi trường(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

20.50

19.75

30

241

Kỹ thuật Môi trường(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

21.25

19.50

31

242

Công nghệ chuyên môn Ô tô(CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng)

23.50

20.50

32

245

Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng)

20.00

19.00

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

33

C65

Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1

14.00

14.25

Địa điểm nhập học: ngôi trường Đại học tập Bách Khoa - Tòa bên H6 cơ tại vì An, khu thành phố Đại học đất nước TP.HCM tại Thủ Đức.