Đáp án đề thi minh họa giờ Anh 2017 lần 2 của cục GD giải chi tiết tự câu 1 cho câu 50. Phương pháp giải, so sánh cặn kẽ từng câu dễ hiểu.Có dịch nghĩa từ mới, giải thích câu đúng, câu sai. 2 bài bác đọc hiểu cũng khá được dịch nghĩa.File gồm 20 trang cả đề, vui miệng tải tệp tin PDF tương đối đầy đủ ở links cuối bài viết

Question 8: For the last đôi mươi years, we ______ significant changes in the world of science and technology.A. Witness B. Have witnessed C. Witnessed D. Are witnessingĐáp án B: dấu hiệu của thì lúc này hoàn thành: For + khoảng thời hạn xác địnhCấu trúc thì HTHT:S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to vì domestic chores thanks to ______ invention of labour-saving devices.A. The B. A C. An D. SomeĐáp án ALoại D vày invention ở đây số ítLoại B vày nếu cần sử dụng thì yêu cầu dùng anLoại C bởi mạo tự an chỉ áp dụng khi lần u đ cập tới việc vật và tín đồ nghe chưa biết gì về việc vậtđó.Chọn A: vày khi nhắc tới “invention of labour-saving devices” (sự phát minh ra các thiết bị tiết kiệm sức lao động) fan nghe đã hình dung ra đó là sự việc phát minh ra đầy đủ thiết bị gì ( sản phẩm công nghệ giặt, sản phẩm công nghệ hút bụi,…)Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.A. More & more B. The more và the moreC. The most & the most D. Most and mostĐáp án ACấu trúc so sánh kép cùng một tính từ:– Tính từ/Trạng từ bỏ ngắn:S + V + adj/ adv + er + and + adj/ adv + er– Tính từ/Trạng từ bỏ dài:S + V + more and more + adj/ advQuestion 11: Ms Brown asked me ______ in my class.A. There were how many students B. How many students there wereC. Were there how many students D. How many students were thereChuyển trường đoản cú câu trực tiếp Wh-question:Ms Brown asked me: “How many students are there?”sang câu gián tiếp sử dụng cấu trúc:S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five years ago.A. Having graduated B. To lớn have graduatedC. Being graduated D. Lớn be graduatedĐáp án BDạng câu: People say that + mệnh đềNếu mệnh đề sau that phân tách ở thì QK thì khi gửi câu bị động ta dùng: lớn have + V(PII)

Question 13: Many rare & precious species are now ______ the verge of extinction.A. In B. From C.On D.ByĐáp án C : on the verge of extinction (idm) bên trên bờ giỏi chủng

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của bộ GD giải chi tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

Bạn đang xem: Trọn bộ 3 lần đề thi

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”– Denise: “______”

A. You shouldn’t vị that. B. It’s alright.C. You are welcome. D. It’s nonsense.Đáp án BDịch:Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”– Denise:A. Bạn kiêng kị thếB. Chẳng sao đâuC. Không có gìD. Nó vô nghĩa.Question 21: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.– Hana: “The book is really interesting & educational.”– Jenifer: “______”

A. I’d love it. B. That’s nice of you lớn say so.C. I couldn’t agree more. D. Don’t mention it.Hana với Jenifer đang nói về quyển sách mà họ vừa bắt đầu đọc– Hana: “Quyển sách này thiệt sự độc đáo và mang ý nghĩa giáo dục.”– Jenifer:A. Tớ thích hợp nóB. Các bạn thật giỏi khi nói vậyC. Tớ ko thể gật đầu đồng ý hơn (thể hiện tại sự đồng tình)D. Đừng nói đến nó.

Xem thêm: Soạn Bài Tập Đọc: Câu Chuyện Bó Đũa Tiếng Việt Lớp 2 Sgk Tiếng Việt 2 Tập 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.Question 26: I really believe my letter came as a great surprise lớn John.A. John might be very surprised lớn receive my letter.B. John might have been very surprised to lớn receive my letter.C. John must be very surprised to lớn receive my letter.D. John must have been very surprised to receive my letter.Đáp án DĐoán về vượt khứ (came as a great surprise) + bao gồm từ believe-> thực hiện cấu trúc: must have been + PII: chắc rằng là ….

ĐỀ MINH HỌA thpt QUỐC GIA 2017 môn tiếng Anh lần 2 bao gồm đáp án giải chi tiết

*
*
*
*
*

Giải cụ thể đề minh họa môn giờ Anh THPT nước nhà 2017 lần 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mời xem thêm 1 số đề có giải thuật chi tiết