Please RateVote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

- Căn cứ thông tin số 446 /TB-ĐHNT-QLĐT ngày thứ 5 tháng 08 năm 2018 về câu hỏi điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành của nhà trường;

 

- địa thế căn cứ nguyện vọng đk Ngành/Chuyên ngành của những tân sinh viên hệ đại học chính quy khoá 57 (niên khoá 2018-2022);

- Căn cứ tóm lại của Hội đồng tuyển chọn sinh đại học hệ thiết yếu quy năm 2018 - ngôi trường Đại học Ngoại mến ngày 22 mon 08 năm 2018 về nút điểm trúng tuyển vào những chuyên ngành giảng dạy đại học thiết yếu quy khoá 57;

Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học Ngoại thương thông tin điểm trúng tuyển chọn vào các chuyên ngành - hệ đh chính quy năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển chọn như sau:

Nguyên tắc xét tuyển

- sv trúng tuyển chọn vào Mã xét tuyển như thế nào được đk vào Ngành/ siêng ngành tương xứng với Mã xét tuyển đó;

- sv được đăng ký tất cả các Ngành/Chuyên ngành nằm trong Mã xét tuyển đã trúng tuyển;

- sinh viên trúng tuyển hoài vọng cao hơn sẽ không được xét trúng tuyển chọn ở các nguyện vọng khác thấp hơn;

- Sinh viên ko được biến đổi nguyện vọng đã đăng ký sau thời hạn đăng ký;

- sinh viên không đăng ký Ngành/Chuyên ngành sẽ được nhà trường xếp vào học những Ngành/ chuyên ngành ở trong Mã xét tuyển đã trúng tuyển và chỉ tiêu;

Điểm trúng tuyển (theo bảng chi tiết đính kèm):

Điểm trúng tuyển chọn vào chuyên ngành được xác định theo từng tổ hợp môn xét tuyển, bao gồm điểm thi thực tiễn trong kỳ thi THPTQG 2018 cùng điểm ưu tiên theo quần thể vực, đối tượng, giải quốc gia, nước ngoài (nếu có) của sinh viên.

Bài viết liên quan