Bạn sẽ tự hỏi không biết năm nay ĐH Công Nghiệp lấy bao nhiêu điểm? Điểm bao gồm chắc phải chăng hơn thời gian trước không? Mình bao gồm vào được không?

*

Bạn đã tự hỏi không biết trong năm này ĐH Công Nghiệp lấy từng nào điểm? Điểm gồm chắc rẻ hơn năm kia không? Mình có vào được không? những thông tin dưới đây sẽ phần nào giúp cho bạn đỡ lo lắng.

Trở thành trường đại học trọng điểm đất nước có mục đích tiên phong so với sự trở nên tân tiến của các trường thuộc cỗ Công Thương, phía trong nhóm 10 trường đại học số 1 của nước ta theo kim chỉ nan ứng dụng, ngang trung bình với những nước tiên tiến và phát triển trong khoanh vùng về huấn luyện và đào tạo nhân lực unique cao.

Đại học tập Công Nghiệp đặt ra sứ mạng là cung ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nghề nghiệp tiếp cận với trong thực tế trong các nghành nghề dịch vụ kỹ thuật, công nghệ. đổi mới trường đh trọng điểm giang sơn có phương châm tiên phong so với sự cải cách và phát triển của những trường thuộc bộ Công Thương, phía trong nhóm 10 ngôi trường đại học số 1 của việt nam theo lý thuyết ứng dụng, ngang khoảng với những nước tiên tiến và phát triển trong quanh vùng về đào tạo và huấn luyện nhân lực unique cao.

Công nghệ nghệ thuật Điện, Điện tử

D510301

CN kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

2012

2013

2014

2015

13,5

16

16

20,25

Phân tích điểm chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 18,5%

Tăng 0%

Tăng 26,6%

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh sẽ tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm 2016 là 21 – 22 điểm

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510301

CN nghệ thuật điện, truyền thông

2012

2013

2014

2015

13

15

15

19,25

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 15,4%

Tăng 0%

Tăng 28,3%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 20 – 21 điểm

Công nghệ thực phẩm

D540102

Công nghệ thực phẩm

2012

2013

2014

2015

12,5

13,5

18

20

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 8%

Tăng 33,3%

Tăng 11,1%

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh sẽ không tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm 2016 là 20 - 20,5 điểm

*****