*

Chào mừng chúng ta đến với website Cổng thông tin điện tử Sở lao rượu cồn thương binh làng hội ninh bình. Trang web hiển thị tốt nhất có thể trên trình để ý Filefox và Chrome

Quy trình chào đón Hồ sơ và Trả công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính theo nguyên lý một cửa, một cửa ngõ liên thông

1. MỤC ĐÍCH

vẻ ngoài thống tốt nhất trách nhiệm, trình từ tiếp nhận, gửi hồ sơ, theo dõi tác dụng giải quyết những thủ tục hành thiết yếu thuộc phần tử một cửa ngõ của Sở LĐTBXH tỉnh tỉnh ninh bình .

Bạn đang xem: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03

2. PHẠM VI

các bước này được áp dụng cho công tác chào đón hồ sơ với trả tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu do bộ phận tiếp nhận với trả công dụng tại văn phòng Sở LĐTBXH tỉnh tỉnh ninh bình thực hiện.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày thứ 5 tháng 3 năm năm trước của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc áp dụng Hệ thống thống trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành bao gồm nhà nước;

4. ĐỊNH NGHĨA

thành phần một cửa: phần tử Tiếp nhận và Trả tác dụng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, reviews việc giải quyết và xử lý thủ tục hành thiết yếu cho tổ chức, cá nhân.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Lưu đồ tiến hành quy trình:(file đính kèm)

5.2. Gợi ý kê khai, chuẩn bị hồ sơ tiến hành thủ tục hành chính

1. Cán bộ, công chức tại thành phần Một cửa hướng dẫn;

a) các hồ sơ, giấy tờ mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi giải quyết và xử lý thủ tục hành chính;

b) Quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

c) nấc và phương pháp nộp thuế, phí, lệ tầm giá hoặc những nghĩa vụ tài bao gồm khác (nếu có);

d) cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc tiến hành thủ tục hành bao gồm khi tổ chức, cá nhân yêu mong theo lý lẽ pháp luật.

Nội dung khuyên bảo phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, cụ thể theo văn phiên bản quy phi pháp luật đang xuất hiện hiệu lực, quyết định công bố thủ tục hành chủ yếu của cơ quan bao gồm thẩm quyền công khai minh bạch trên các đại lý dữ liệu non sông về giấy tờ thủ tục hành bao gồm và công khai tại nơi giải quyết và xử lý thủ tục hành chính.

2. Việc hướng dẫn tổ chức, cá thể có thể tiến hành thông qua các cách thức sau:

a) chỉ dẫn trực tiếp tại phần tử Một cửa;

b) trả lời qua số điện thoại cảm ứng thông minh chuyên cần sử dụng đã công bố công khai;

c) giải đáp trực con đường trên Cổng dịch vụ thương mại công của tỉnh hoặc qua trang trang web của Sở;

d) bởi văn phiên bản được gởi qua thương mại dịch vụ bưu chính;

Nội dung gợi ý được giữ tại phần tử Một cửa.

3. Trường hợp danh mục tài liệu trong hồ sơ giải quyết và xử lý thủ tục hành chính còn thiếu so với hạng mục tài liệu được ra mắt công khai theo mức sử dụng tại Khoản 1 Điều này hoặc tài liệu chưa cung cấp đầy đủ tin tức theo biểu mẫu lí giải của cơ quan gồm thẩm quyền thì người chào đón hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính hướng dẫn đại diện thay mặt tổ chức, cá nhân bổ sung cập nhật một lần đầy đủ, chính xác.

5.3. Phương thức tổ chức, cá nhân nộp hồ nước sơ, nhận tác dụng giải quyết thủ tục hành chính

Tổ chức, cá thể có thể nộp hồ sơ, nhận công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính trải qua các cách thức theo luật pháp tại văn bạn dạng quy phi pháp luật qui định về thủ tục hành chính:

Trực tiếp tại bộ phận Một cửa;

+Thời gian đón nhận hồ sơ cùng trả kết quả: những ngày làm việc trong tuần.

Mùa hè: buổi sớm từ 7h00-11h30; chiều tối từ 13h30-17h00.

Mùa đông: buổi sáng sớm từ 7h30-11h30; giờ chiều từ 13h00-17h00

2. Thông qua dịch vụ bưu chính hoạt động công ích theo cách thức của Thủ tướng chủ yếu phủ, qua thuê thương mại & dịch vụ của doanh nghiệp, cá thể hoặc qua ủy quyền theo pháp luật của pháp luật;

3. Trực đường tại Cổng thương mại & dịch vụ công của tỉnh.

5.4. đón nhận hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính

1. Đối với hồ nước sơ được trao theo cách thức được chế độ tại mục 5.3 (1 và 2), cán bộ, công chức, viên chức đón nhận hồ sơ tại thành phần Một cửa đề nghị xem xét, chất vấn tính bao gồm xác, không thiếu thốn của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ năng lượng điện tử, update vào cơ sở dữ liệu của khối hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức chào đón hồ sơ yêu cầu hướng dẫn thay mặt đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thành hồ sơ theo phép tắc tại mục 5.2(3) cùng nêu rõ tại sao theo chủng loại Phiếu yêu thương cầu ngã sung, hoàn thành hồ sơ;

b) ngôi trường hợp từ chối nhận hồ nước sơ, cán bộ, công chức, viên chức đón nhận hồ sơ cần nêu rõ tại sao theo mẫu mã Phiếu từ bỏ chối giải quyết hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính;

c) Trường thích hợp hồ sơ đầy đủ, đúng mực theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức mừng đón hồ sơ cùng lập Giấy đón nhận hồ sơ cùng hẹn ngày trả kết quả.

2. Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng thương mại & dịch vụ công trực tuyến đường của tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức đón nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa bắt buộc xem xét, soát sổ tính bao gồm xác, khá đầy đủ của hồ nước sơ.

a) Trường hợp hồ sơ gần đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức mừng đón phải gồm thông báo, nêu rõ nội dung, vì sao và hướng dẫn thế thể, không thiếu một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung cập nhật đầy đủ, đúng mực hoặc gởi đúng mang đến cơ quan bao gồm thẩm quyền.

Việc thông báo được triển khai thông qua tính năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn nhắn tới người dân của Cổng dịch vụ công trực tuyến đường của tỉnh;

b) nếu hồ sơ của tổ chức, cá thể đầy đủ, vừa lòng lệ thì cán bộ, công chức, viên chức tại thành phần Một cửa chào đón và chuyển mang lại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định.

3. Mỗi hồ nước sơ giấy tờ thủ tục hành chính sau khi được mừng đón sẽ được cấp cho một Mã số làm hồ sơ được ghi trong Giấy mừng đón hồ sơ cùng hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ nhằm tra cứu vãn tình trạng giải quyết và xử lý thủ tục hành thiết yếu tại Cổng dịch vụ công trực tuyến đường của tỉnh.

4. Ngôi trường hợp thủ tục hành thiết yếu có quy định phải trả tác dụng giải quyết ngay khi sau khoản thời gian tiếp nhận, giải quyết, ví như hồ sơ vẫn đầy đủ, chính xác, đủ đk tiếp nhận, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ cùng hẹn ngày trả kết quả, tuy vậy phải update tình hình, tác dụng giải quyết vào hệ thống thông tin một cửa điện tử; trường hợp fan nộp hồ sơ yêu ước phải tất cả Giấy mừng đón hồ sơ cùng hẹn trả kết quả thì cán bộ, công chức, viên chức cung cấp cho những người nộp hồ sơ.

5. Trường đúng theo cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận Một cửa ngõ được cơ quan bao gồm thẩm quyền phân công, ủy quyền giải quyết thì tiến hành theo cơ chế và update tình hình, hiệu quả giải quyết vào hệ thống thông tin một cửa điện tử.

5.5. Chuyển hồ sơ cho phòng siêng môn, cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chủ yếu theo quy, cán bộ, công chức, viên chức đón nhận chuyển hồ sơ mang đến phòng chăm môn, cơ quan bao gồm thẩm quyền giải quyết như sau:

1. Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử được mừng đón trực con đường của tổ chức, cá nhân đến phòng chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý thông qua kết nối giữa Cổng thương mại & dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

2. đưa ngay hồ sơ chào đón trực tiếp vào ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ đồng hồ ngày thao tác làm việc tiếp theo đối với trường hợp chào đón sau 15 giờ hàng ngày.

Xem thêm: Cách Nhập Danh Bạ Từ Gmail Vào Iphone Nhanh Chóng Chỉ 3 Bước

3. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ ở trong thẩm quyền xử lý của cơ quan có thẩm quyền khác, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển làm hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử cho phần tử Một cửa của cơ quan bao gồm thẩm quyền đó trong ngày làm việc hoặc đầu tiếng ngày thao tác tiếp theo so với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ mỗi ngày để cách xử lý theo quy định.

Việc đưa hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nêu tại mục 2, 3 được triển khai thông qua dịch vụ thương mại bưu chính hoạt động công ích hoặc các loại hình dịch vụ khác bảo đảm an toàn tiết kiệm, hiệu quả, bình an hồ sơ tài liệu.

5.6. Giải quyết thủ tục hành chính

1. Sau khoản thời gian nhận hồ nước sơ giấy tờ thủ tục hành chính, Trưởng phòng nhiệm vụ có thẩm quyền cắt cử cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình chỉ đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Ngôi trường hợp thủ tục hành chính không quy định yêu cầu thẩm tra, xác minh hồ sơ, lấy chủ ý của cơ quan, tổ chức, tất cả liên quan, cán bộ, công chức, viên chức được giao cách xử lý hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt; update thông tin vào khối hệ thống một cửa điện tử; trả kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính.

3. Ngôi trường hợp tất cả quy định đề nghị thẩm tra, xác minh hồ sơ

a) Cán bộ, công chức, viên chức được giao giải pháp xử lý hồ sơ thẩm tra, xác minh, trình chỉ huy Sở phê chăm chút và cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử;

b) quá trình thẩm tra, xác minh đề xuất được lập thành hồ nước sơ, lưu thông tin vào cơ sở tài liệu của khối hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tử cùng lưu trên cơ quan.

Trường hợp cần phải có mặt tổ chức, cá nhân để thẩm tra, xác minh làm hồ sơ thì phải cập nhật thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần, văn bản xác minh vào cơ sở dữ liệu của khối hệ thống một cửa ngõ điện tử.

4. Đối với hồ sơ qua thẩm tra, đánh giá và thẩm định chưa đủ đk giải quyết, phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành bao gồm trả lại làm hồ sơ kèm theo thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do, câu chữ cần bổ sung cập nhật theo mẫu Phiếu yêu thương cầu bổ sung, hoàn thành hồ sơ để gửi mang đến tổ chức, cá nhân thông qua thành phần Một cửa. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không thật 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày đón nhận hồ sơ. Thời hạn giải quyết được tính lại trường đoản cú đầu sau thời điểm nhận đủ hồ sơ.

5. Trường hòa hợp hồ sơ đề nghị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan

Phòng trình độ chủ trì xử lý hồ sơ gửi thông báo điện tử hoặc văn bản phối hợp xử trí đến những đơn vị tất cả liên quan, trong những số ấy nêu rõ ràng nội dung mang ý kiến, thời hạn đem ý kiến.

Quá trình lấy ý kiến của những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan phải được cập nhật thường xuyên, vừa đủ về nội dung, thời hạn, cơ quan lấy chủ ý trên hệ thống một cửa điện tử;

6. Những hồ sơ phương tiện tại những mục 1 với 2 sau khoản thời gian thẩm định ko đủ đk giải quyết, phòng nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông tin bằng văn bản nêu rõ vì sao không xử lý hồ sơ theo chủng loại Phiếu từ bỏ chối giải quyết và xử lý hồ sơ để gửi đến tổ chức, cá thể thông qua phần tử Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của khối hệ thống một cửa ngõ điện tử. Thời hạn thông báo phải vào thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định.

7. Đối với hồ nước sơ hết hạn sử dung giải quyết, vào thời hạn chậm nhất 01 ngày trước thời gian ngày hết hạn, phòng nhiệm vụ có thẩm quyền xử lý hồ sơ phải thông tin bằng văn bạn dạng cho phần tử Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong các số đó ghi rõ nguyên nhân quá hạn, thời hạn đề nghị gia hạn trả hiệu quả theo mẫu mã Phiếu ý kiến đề xuất gia hạn thời hạn giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả công dụng được thực hiện không thật một lần.

Căn cứ Phiếu kiến nghị gia hạn thời gian giải quyết, bộ phận Một cửa kiểm soát và điều chỉnh lại thời hạn trả hiệu quả xử lý trên hệ thống một cửa ngõ điện tử, mặt khác gửi thông báo đến tổ chức, cá thể qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp gồm thẩm quyền cho phép (nếu có).

5.7. Trả hồ nước sơ, công dụng giải quyết thủ tục hành chính

1. Hiệu quả giải quyết thủ tục hành thiết yếu gửi trả mang đến tổ chức, cá nhân phải bảo đảm an toàn đầy đầy đủ theo quy định sau khi giải quyết chấm dứt thủ tục hành chính.

2. Trường đúng theo hồ sơ có bản chính hoặc bạn dạng gốc đã chào đón để sao chụp, đối chiếu, xác thực tính xác xắn thì đề xuất chuyển trả phiên bản chính hoặc bạn dạng gốc đó đến tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức, cá thể nhận công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu theo thời gian, vị trí ghi trên Giấy đón nhận hồ sơ với hẹn trả kết quả; trường hợp đk nhận kết quả trực tuyến thì trải qua Cổng thương mại dịch vụ công của tỉnh.

4. Khuyến khích bài toán trả tác dụng giải quyết thủ tục hành chủ yếu trước thời hạn quy định. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định đề xuất được thành phần Một cửa thông báo cho tổ chức, cá thể biết trước qua tin nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền mang đến phép.

5. Hiệu quả giải quyết thủ tục hành bao gồm cho tổ chức, cá thể được lưu trữ tại hệ thống một cửa ngõ điện tử để giao hàng việc sử dụng, tra cứu thông tin, tài liệu theo điều khoản của pháp luật.

5.8. Trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ, cá thể có tương quan trong việc giải quyết và xử lý hồ sơ, công dụng bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị nứt và trong chậm chạp trả kết quả

1. Trường hợp xảy ra sai sót trong kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính, giả dụ lỗi trực thuộc về cán bộ, công chức, viên chức, chống nghiệp vụ liên quan thì cán bộ, công chức, viên chức, phòng nghiệp vụ tương quan phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, sửa chữa hoặc đính bao gồm sai sót và bắt buộc chịu mọi ngân sách liên quan đến sửa đổi, bửa sung, bến bãi bỏ, thay thế hoặc đính thêm chính.

2. Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong vượt trình giải quyết và xử lý thủ tục hành thiết yếu thì phòng nghiệp vụ, cá thể có liên quan có trọng trách phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, sách vở và giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và xin chủ kiến Lãnh đạo Sở để khắc phục hậu quả; khẳng định phòng nghiệp vụ, cá thể đã làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ nhằm quy trọng trách chi trả mọi túi tiền phát sinh trong câu hỏi xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ chức, cá nhân về sự rứa này. Ngôi trường hợp làm cho mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ tương quan đến hành vi vi bất hợp pháp luật thì tùy theo tính chất, cường độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ ảnh hưởng xử lý theo biện pháp của pháp luật.

3. Hồ sơ tác dụng giải quyết thủ tục hành chủ yếu trả qua thương mại dịch vụ bưu chính hoạt động công ích bị mất, bị thất lạc, bị nứt được xử trí theo cách thức của Thủ tướng chính phủ nước nhà và lao lý có liên quan.

5.9. Thủ tục nộp phí, lệ phí

1. Tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ nộp phí, lệ phí giải quyết và xử lý thủ tục hành chủ yếu đã được giải pháp (nếu có) theo những phương thức sau đây:

a) trực tiếp nộp hoặc đưa vào thông tin tài khoản phí, lệ phí tổn của Sở;

b) thẳng nộp hoặc đưa vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng thương mại dịch vụ bưu chính hoạt động công ích để chuyển mang đến Sở Lao đụng – yêu quý binh cùng Xã hội vào trường hợp thực hiện thủ tục hành bao gồm qua dịch vụ thương mại bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến;

2. Tổ chức, cá thể có thể lựa chọn câu hỏi nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức khác theo nguyên lý của pháp luật nếu được Sở Lao đụng – yêu quý binh với Xã hội chấp thuận.