Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (điều khiếu nại tiêu chuẩn) vào dung dịch đựng 0,15 mol NaOH với 0,1 mol Ba(OH)2 nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3 36 lít khí co2

Tính tỉ lệ: (a = fracn_OH^ - n_CO_2)

+ a ≥ 2 => chỉ chế tạo muối CO32-

+ 1 sản xuất muối CO32- cùng HCO3-

+ a ≤ 1 => chỉ tạo nên muối HCO3-


nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,15 + 2.0,1 = 0,35 mol; nCO2 = 0,15 mol

(fracn_OH^ - n_CO_2 = frac0,350,15 = 2,33 > 2) => OH- dư, chỉ tạo thành muối CO32-

*BTNT “C”: nCO3 2- = nCO2 = 0,15 mol

So sánh thấy: nBa2+ CO32- => Ba2+ hết, CO32- dư

=> nBaCO3 = nBa2+ = 0,1 mol

=> m BaCO3 = 0,1.197 = 19,7 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Hấp thụ trọn vẹn a mol khí CO2 vào dung dịch đựng b mol Ca(OH)2 thì thu được các thành phần hỗn hợp 2 muối bột CaCO3 cùng Ca(HCO3)2. Dục tình giữa a và b là


Cho 5,6 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch đựng 0,18 mol Ca(OH)2. Cân nặng kết tủa nhận được là:


Cho 7,84 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 250 ml dung dịch KOH 2M sau bội phản ứng, cô cạn dung dịch thu được tổng trọng lượng sản phẩm rắn là:


Hấp thụ hết V (lít) khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được 14,6 gam chất rắn khan. Cực hiếm của V là


Thể tích CO2 (đktc) lớn số 1 cần cho vô 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M nhằm thu được 15,76 gam kết tủa là


Xem thêm: Trò Chơi Thay Quần Áo Cho Công Chúa 4+, Công Chúa Dạo Phố

Cho 11,2 lít CO2 (đktc) dung nạp hết trong dung dịch cất a mol Ca(OH)2 với 0,2 mol NaOH. Khẳng định giá trị của a để sau phản bội ứng thu được 10 gam kết tủa:


Sục khí CO2 vào 100 ml hỗn hợp X chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M cùng NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO2 (đktc) nhằm khi chiếu vào dung dịch X chiếm được kết tủa rất đại:


Cho V(lít) khí CO2 hấp thụ trọn vẹn bởi 200 ml hỗn hợp BaCl2 0,5M cùng NaOH 1,5M. Tính V để kết tủa thu được là cực đại:


Sục khoan thai khí CO2 vào 100,0 ml dung dịch cất đồng thời NaOH 1M, Ba(OH)2 0,5M và BaCl2 0,7M. Thể tích khí CO2 đề xuất sục vào (đktc) để kết tủa chiếm được là lớn nhất là


Khi cho 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch cất NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau làm phản ứng là:


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2, thu được 25 gam kết tủa cùng dung dịch X. Thêm về tối thiểu 200 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, thì được lượng kết tủa bự nhất. Tính V


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.