tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi

*

hiện nay tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 50 tuổi ,tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi bé .hỏi trước đây mấy năm bà bầu gấp 6 lần tuổi con ?


*

gọi x là số tuổi của mẹ 

số tuổi của nhỏ là 50-x

vì tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con

=>x=4*(50-x)

=>x=200-4*x

=>4*x+x=200

=>5*x=200

=>x=200/5

=>x=40

=>tuổi của con là 10 tuổi

gọi y là số năm từ thời điểm cách đó để chị em gấp 6 lần tuổi con

ta tất cả 40-y=6*(10-y)

=>40-y=60-6*y

=>6*y-y=60-40

=>5*y=20

=>y=20/5

=>y= 4

vậy từ thời điểm cách đây 4 năm chị em gấp 6 lần tuổi con


*

Hiện nay tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 50 tuổi. Biết 4 thời gian trước tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con. Hỏi bây giờ tuổi người mẹ gấp mấy lần tuổi con?


Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Ghi Âm Cuộc Gọi Miễn Phí Cho Iphone Miễn Phí Nên Tải

Hiện ni tổng số tuổi của 2 bà bầu con là 50 ,tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con?

 


Hiện nay tổng số tuổi của 2 bà bầu con là 50 tuổi , tuổi mẹ gặp con 4 lần . Hỏi trước đó mấy năm tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi nhỏ ? 


hiện ni tổng số tuổi của 2 mẹ con là 50 tuổi.tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.hỏi trước đó mấy năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?


Hiện nay tổng số tuôi của 2 chị em con là 50 tuổi . Tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con . Hỏi trước đây mấy năm tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con ? chúng ta hãy giúp mình giải bài toán này với !!!


bây giờ tuổi tía gấp 4 lần tuổi bé bốn năm nữa tổng thể tuổi của hai ba con là 53 tuổi hỏi bây chừ bố bao nhiêu tuổi ?con từng nào tuổi?Hiện ni tuổi của hệu và tuổi của người mẹ cộng lại là 50 tuổi bốn năm ngoái tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi Huệ hỏi bây chừ tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi huệ

Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 50 tuổi ,tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con . Hỏi trước đó mấy năm tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con . 

Bạn nào trả lời đúng mình tích ngay tức khắc !


Hiện nay tuổi nhỏ và tuổi chị em cộng lại là 50 tuổi . Biết 4 năm ngoái tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi bé . Hỏi hiện thời tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi nhỏ ?


Hiện ni tổng số tuổi của hai chị em con là 50 tuổi, biết 4 năm ngoái tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tìm kiếm tuổi người mẹ hiện nay