Ngày 29-7, Tổng cục thiết yếu trị ecobikes.com.vn đã công bố điểm trúng tuyển chọn vào những học viện, trường đại học ecobikes.com.vn năm 2017.

Bạn đang xem: Học viện cảnh sát nhân dân tuyển sinh 2017


Tổng cục thiết yếu trị ecobikes.com.vn ra mắt điểm trúng tuyển chọn sớm hơn khối hệ thống trường đh dân sự, đã tạo điều kiện cho những trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo…

1. Học viện Chính trị ecobikes.com.vn

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 phái nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.0 rước 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 23.6 điểm

D01 nam giới phía Bắc

26.0

C03 con gái phía Bắc

28.25

D01 bạn nữ phía Bắc

29.0

C03 nam phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.25 rước 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 nam phía Nam

23.75

C03 thiếu phụ phía Nam

26.0

D01 đàn bà phía Nam

25.75

2. Học tập viện bình yên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 nam giới ngành nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 rước 03 thí sinh: 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 cùng môn toán đạt 9.4

C03 Nam

ngành nhiệm vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh thuộc mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 với môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 mang 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 26.6

D01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 mang 01 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn đạt 25.5 và điểm giờ Anh đạt 8.2

A01 phái mạnh ngành bình an thông tin

23.5

D01 nam ngành bình yên thông tin

19.75

A01 phụ nữ ngành bình yên thông tin

27.75

D01 nam ngành ngữ điệu Anh

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 mang 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ bỏ 25.16

D01 đàn bà ngành ngôn ngữ Anh

30.5

3.

Xem thêm: Thông Báo Điểm Trúng Tuyển Vào Đại Học Viện Hành Chính Quốc Gia Điểm Chuẩn 2015

Học viện chuyên nghành Cảnh gần kề nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 07 thí sinh: 06 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinh thuộc mức 25.75 rước 19 thí sinh: 17 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ bỏ 23.15; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.75 mang 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

4. Ngôi trường Đại học an toàn nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.75 đem 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.75 đem 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 đem 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 rước 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Ngôi trường Đại học CSND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh thuộc mức 26.25 rước 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 đem 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 mang 02 thí sinh: 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 với điểm giờ Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.5 mang 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn tự 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 đem 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 25.85

6. Trường Đại học Phòng cháy trị cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 phái mạnh phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 mang 06 thí sinh: 04 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6

A00 thiếu phụ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 28.35 điểm

A00 phái mạnh phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 rước 05 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ bỏ 26.55 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0

A00 chị em phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 27.0 đem 03 thí sinh: 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.4 điểm cùng môn Toán đạt 9.4

7. Trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 phái mạnh phía Bắc

23.75

D01 phái mạnh phía Bắc

23.25

A01 chị em phía Bắc

27.5

D01 thiếu phụ phía Bắc

27.5

A01 phái nam phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn từ 23.0 điểm

Bài viết liên quan