Nguồn Trợ Giúp bấm vào một kỳ thai cử bên dưới đây, để tìm tác dụng cho các cuộc thai cử từ năm 2007 ít nhất từ giữa những tài liệu sau đây: hiệu quả Bầu Cử bao gồm Thức cho thấy thêm số phiếu đã thai và lượng cử tri đi bầu. Tường Trình về Phiếu Bầu đưa tin chi huyết tùy theo đảng phái về phong thái cử tri đã vứt phiếu cho các ứng cử viên và những dự luật. Bản Tin của Khu thai Cử cung cấp các tác dụng bầu cử theo từng khu/từng địa điểm phòng phiếu Lượng Phiếu Bầu cung cấp hiệu quả số cử tri đi bầu và phiếu bầu theo thành phố hoặc cùng đồng. Kết quả đưa ra tiết vẫn không bao gồm các cộng đồng nhỏ hơn vào các thành phố.

Bạn đang xem: Kết quả bầu cử tổng thống mỹ năm 2020

Ngày 29 Tháng Sáu, 2021 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt quần thể Học Chánh Thống Nhất (USD) San Marino
Ngày 13 Tháng Tám, 2019 Bầu Cử bình thường Kết Đặc Biệt của Hội Đồng Thành Phố Los Angeles Địa Hạt 12
Ngày 4 Tháng Sáu, 2019 Tổng Tuyển Cử Đặc Biệt Thượng Viện Địa Hạt 33 (và Bầu Cử Địa Phương và Đặc Biệt)
Ngày 14 Tháng Năm, 2019 Bầu Cử phổ biến Kết Đặc Biệt quần thể Học Chánh Thống Nhất Los Angeles (LAUSD) Địa Hạt 5
Ngày 27 Tháng Hai, 2018 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt khu Học Chánh Thống Nhất (USD) South Pasadena
Ngày 17 Tháng Chín, 2013 Bầu Cử Đặc Biệt (Hạ Viện Địa Hạt 45 và Thượng Viện Địa Hạt 26)
Ngày 25 Tháng Năm, 2010 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt khu vực Học Chánh Thống Nhất Santa Monica-Malibu
Ngày 5 mon Sáu, 2007 Bầu Cử Đặc Biệt quần thể Học Chánh Thống Nhất (USD) Palos Verdes Peninsula

Xem thêm: Mách Chị Em 8 Cách Hồi Sinh Thịt Gà Luộc Rồi Làm Món Gì Ngon ?

*
*
*
*
*

*

*

*


Đăng Ký bầu Cử

Xem các Cuộc thai Cử bây giờ Và sắp Tới

Xem những Tùy Chọn bỏ phiếu Của Tôi

Xem công dụng Bầu Cử

Tìm vỏ hộp Phiếu Của Bạn

Tìm Trung Tâm quăng quật Phiếu


Yêu mong Hồ sơ khai Sinh

Yêu mong Hồ Sơ Kết Hôn

Yêu mong Hồ Sơ Tử Vong

Yêu cầu Hồ Sơ Bất Động Sản

Ghi Lại tư liệu Tài Sản

Yêu Cầu báo cáo Tài thiết yếu UCC


Xin giấy tờ Kết Hôn

Nộp Một Tuyên ba Tên công ty Hư Cấu

Đăng ký kết Với tứ Cách là một trong những Công bệnh Viên

Nộp hồ Sơ đến Quan Hệ Đối Tác bạn Đời

Dịch Vụ chứng thực Công Chứng

Đăng ký Chuyên Nghiệp


*

phòng ban Đăng Ký của Cử Tri các Kỳ thai Cử bây chừ hiệu quả Bầu Cử Ghi Danh thai Cử Ghi Danh thai Cử các Chương Trình Ghi Danh thai Cử báo cáo Ghi Danh Request Voter Registration Information Những lựa chọn & thông tin Về thai Cử Bầu bởi Thư Tại chống Phiếu Quân Nhân & Ở Hải ngoại phương tiện Bầu Cử cho những người Khuyết Tật giúp sức Về bầu Cử Lệ Phí và tin tức về Thu mua Ấn Phẩm thai Cử chi tiết Về nhân viên Phòng Phiếu cụ thể Về nhân viên cấp dưới Phòng Phiếu thông tin Về Ứng Cử và Dự khí cụ tin tức Tổng quát lác Tranh Cử vào phục vụ Vận Động tài chính & báo cáo về Dự phép tắc B thông tin về Dự chế độ số đông Chức Vụ Công giờ đây Tiếp Ngoại cùng Đồng & Bầu Cử Tiếp Ngoại cộng Đồng và Bầu Cử Ủy Ban Tiếp Ngoại cộng Đồng và bầu Cử Ủy Ban nắm Vấn Về phương tiện đi lại Sử Dụng bầu Cử Chánh Lục Sự