Trình duyệt của doanh nghiệp đã tắt tính năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm cho việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để xem thêm cách bật JavaScript, hãy bấm chuột vào đây!

Bạn đang xem: Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 1993

*

*

Xem thêm: 7 Điều Cần Biết Về Tòa Nhà Trung Tâm Hành Chính Đà Nẵng Định Di Dời

reviews thông tin chuyên môn Văn phiên bản chính sách RSS

*

Ảnh minh họa - miếng trích đo địa bao gồm

Ký hiệu đất biểu lộ trên phiên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính, cố nhiên Thông tứ số 24/2014/TT-BTNMT

STT

Loại đất

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP

1

Đất chăm trồng lúa nước

LUC

2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

3

Đất lúa nương

LUN

4

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK

5

Đất nương rẫy trồng cây thường niên khác

NHK

6

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7

Đất rừng sản xuất

RSX

8

Đất rừng chống hộ

RPH

9

Đất rừng đặc dụng

RDD

10

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

11

Đất làm cho muối

LMU

12

Đất nntt khác

NKH

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1

Đất làm việc tại nông thôn

ONT

2

Đất làm việc tại đô thị

ODT

3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

4

Đất xây dừng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5

Đất xây dựng cửa hàng văn hóa

DVH

6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

8

Đất xây dựng các đại lý thể dục thể thao

DTT

9

Đất xây dựng cơ sở khoa học với công nghệ

DKH

10

Đất thi công cơ sở dịch vụ thương mại xã hội

DXH

11

Đất xây dựng cửa hàng ngoại giao

DNG

12

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

13

Đất quốc phòng

CQP

14

Đất an ninh

CAN

15

Đất khu công nghiệp

SKK

16

Đất khu chế xuất

SKT

17

Đất các công nghiệp

SKN

18

Đất cửa hàng sản xuất phi nông nghiệp

SKC

19

Đất yêu đương mại, dịch vụ

TMD

20

Đất áp dụng cho chuyển động khoáng sản

SKS

21

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm

SKX

22

Đất giao thông

DGT

23.

Đất thủy lợi

DTL

24

Đất công trình xây dựng năng lượng

DNL

25

Đất dự án công trình bưu chính, viễn thông

DBV

26

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

27

Đất khu vui chơi, vui chơi công cộng

DKV

28

Đất chợ

DCH

29

Đất gồm di tích lịch sử dân tộc - văn hóa

DDT

30

Đất danh lam chiến hạ cảnh

DDL

31

Đất kho bãi thải, xử trí chất thải

DRA

32

Đất dự án công trình công cùng khác

DCK

33

Đất cơ sở tôn giáo

TON

34

Đất đại lý tín ngưỡng

TIN

35

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, đơn vị tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

36

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

37

Đất xuất hiện nước chuyên dùng

MNC

38

Đất phi nntt khác

PNK

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

1

Đất bằng chưa sử dụng< khẳng định theo Điều 103 hiện tượng đất đai>

BCS

2

Đất đồi núi không sử dụng

DCS

3

Núi đá không tồn tại rừng cây

NCS

Ký hiệu theo TT 55/2013/TT-BTNMT được sửa chữa bởi TT 24/2014/TT-BTNMT như sau:

11. Cam kết hiệu một số loại đất theo mục đích sử dụng đất (*) STT Mục đích áp dụng đất ghi bên trên BĐĐC
Mục đích áp dụng đất
I ĐẤT NÔNG NGHIỆP
I.1 Đất tiếp tế nông nghiệp
I.1.1 Đất trồng cây hàng năm
I.1.1.1 Đất trồng lúa
- Đất chuyên trồng lúa nước LUC
- Đất trồng lúa nước còn lại LUK
- Đất trồng lúa nương LUN
I.1.1.2 Đất cỏ cần sử dụng vào chăn nuôi COC
I.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác
- Đất bởi trồng cây hàng năm khác BHK
- Đất nương rẫy trồng cây thường niên khác NHK
I.1.2 Đất trồng cây thọ năm
I.1.2.1 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm LNC
I.1.2.2 Đất trồng cây nạp năng lượng quả thọ năm LNQ
I.1.2.3 Đất trồng cây lâu năm khác LNK
I.2 Đất lâm nghiệp
I.2.1 Đất rừng sản xuất
I.2.1.1 Đất bao gồm rừng tự nhiên sản xuất RSN
I.2.1.2 Đất gồm rừng trồng sản xuất RST
I.2.1.3 Đất khoanh nuôi hồi sinh rừng sản xuất RSK
I.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM
I.2.2 Đất rừng phòng hộ
I.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN
I.2.2.2 Đất bao gồm rừng trồng phòng hộ RPT
I.2.2.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng chống hộ RPK
I.2.2.4 Đất trồng rừng phòng hộ RPM
I.2.3 Đất rừng quánh dụng
I.2.3.1 Đất tất cả rừng thoải mái và tự nhiên đặc dụng RDN
I.2.3.2 Đất có rừng trồng quánh dụng RDT
I.2.3.3 Đất khoanh nuôi hồi phục rừng quánh dụng RDK
I.2.3.4 Đất trồng rừng sệt dụng RDM
I.3 Đất nuôi trồng thủy sản
I.3.1 Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn TSL
I.3.2 Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt TSN
I.4 Đất làm cho muối LMU
I.5 Đất nông nghiệp khác NKH
II ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
II.1 Đất ở
II.1.1 Đất sinh sống tại nông thôn ONT
II.1.2 Đất sinh hoạt tại đô thị ODT
II.2 Đất chuyên dùng
II.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình xây dựng sự nghiệp
II.2.1.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình xây dựng sự nghiệp đơn vị nước TSC
II.2.1.2 Đất trụ sở khác TSK
II.2.1.3 Đất quốc phòng CQP
II.2.1.4 Đất an ninh CAN
II.2.2 Đất sản xuất, marketing phi nông nghiệp
II.2.2.1 Đất quần thể công nghiệp SKK
II.2.2.2 Đất đại lý sản xuất, ghê doanh SKC
II.2.2.3 Đất cho chuyển động khoáng sản SKS
II.2.2.4 Đất sản xuất vật tư xây dựng, gốm sứ SKX
II.2.3 Đất có mục tiêu công cộng
II.2.3.1 Đất giao thông DGT
II.2.3.2 Đất thủy lợi DTL
II.2.3.3 Đất dự án công trình năng lượng DNL
II.2.3.4 Đất công trình xây dựng bưu thiết yếu viễn thông DBV
II.2.3.5 Đất cửa hàng văn hóa DVH
II.2.3.6 Đất cơ sở y tế DYT
II.2.3.7 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD
II.2.3.8 Đất đại lý thể dục - thể thao DTT
II.2.3.9 Đất cơ sở phân tích khoa học DKH
II.2.3.10 Đất cơ sở thương mại dịch vụ về làng mạc hội DXH
II.2.3.11 Đất chợ DCH
II.2.3.12 Đất có di tích, danh thắng DDT
II.2.3.13 Đất bãi thải, giải pháp xử lý chất thải DRA
II.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng
II.3.1 Đất tôn giáo TON
II.3.2 Đất tín ngưỡng TIN
II.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD
II.5 Đất sông suối và mặt nước siêng dùng
II.5.1 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON
II.5.2 Đất xuất hiện nước chuyên dùng MNC
II.5 Đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác PNK
III Đất không sử dụng
III.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS
III.2 Đất đồi núi không sử dụng DCS
III.3 Núi đá không có rừng cây NCS
IV Đất có mặt nước ven biển
IV.1 Đất phương diện nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT
IV.2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR
IV.3 Đất khía cạnh nước ven bờ biển có mục tiêu khác MVK
(*) loại đất và ký kết hiệu mã loại đất vào bảng này tiến hành theo pháp luật tại Thông bốn hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất của cục Tài nguyên và Môi trường. Khi những quy định về một số loại đất với mã loại đất chuyển đổi thì nhiều loại đất và ký kết hiệu mã nhiều loại đất phép tắc tại bảng này bắt buộc được biến hóa tương ứng. câu hỏi ký hiệu các loại khu đất theo hình thức đất đai 1993 được thực hiện theo ra quyết định số719/1999/QĐ-ĐCngày 30 tháng 12 năm 1999 Tổng viên Địa chủ yếu ban hànhKý hiệu phiên bản đồ địa chủ yếu tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000tại đây.