Ðừng khóc nữa, chớ khóc nữa emThôi về đi, về đi, về đi, kẻo bạn ta chờ, kẻo bạn ta mongKìa một cái xe hoa đang ngóng em đóMột bó hoa như đón như mờiEm về đi, em về đi mừng ngày vu quyAnh ơi trông em lần cuối, hãy trông lệ rơi, rồi xa xuyên suốt đờiÐành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhauNgày mai em lên xe hoa giỏi là tương lai em lên xe pháo tangXót thương, xót thương duyên bản thân bẽ bàngÐừng nói nữa, chớ nói nữa emThôi về đi, về đi, về đi, còn điều gì cho người, còn điều gì khác cho taÐời là đông đảo phong ba, ta là mẫu láÐời cuốn đi trù trừ đâu ngờAnh bi thiết em? Anh mừng em tình nồng thiên thuVẫy tay, vẫy tay xin chào nhau, một lượt đầu và một lần cuốiVẫy tay, vẫy tay xin chào nhau, một lần cuối và trọn cuộc đời

Bạn đang xem: Lần đầu cũng là lần cuối chế linh


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: "Đôi Tay Vàng" Thôi Chức Thứ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Viết Tiến

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.