Trường Đại học kỹ thuật xã hội và nhân văn là trường đại học thành viên của Đại Học giang sơn Hà Nội tuyển sinh 2022 hệ đại học chính với mã ngành còn chỉ tiêu núm như sau. Mời thí sinh xem bài viết dưới đây


Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn tuyển Sinh 2022

Trường Đại học công nghệ Xã Hội với Nhân Văn thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy rõ ràng như sau:

I. Tuyển chọn Sinh các Ngành

Báo chí

Mã ngành: QHX01

Chỉ tiêu: 70

Tổ vừa lòng xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Báo chí* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX40

Chỉ tiêu: 35

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D78

Chính trị học

Mã ngành: QHX02

Chỉ tiêu: 45

Tổ hòa hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Công tác xóm hội

Mã ngành: QHX03

Chỉ tiêu: 60

Tổ đúng theo xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Đông nam Á học

Mã ngành: QHX04

Chỉ tiêu: 40

Tổ phù hợp xét: A01,D01,D78

Đông phương học

Mã ngành: QHX05

Chỉ tiêu: 60

Tổ phù hợp xét: A01,D01,D78

Hàn Quốc học

Mã ngành: QHX26

Chỉ tiêu: 60

Tổ hòa hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Hán Nôm

Mã ngành: QHX06

Chỉ tiêu: 30

Tổ hòa hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Khoa học quản lý

Mã ngành: QHX07

Chỉ tiêu: 65

Tổ phù hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Khoa học tập quản lý* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX41

Chỉ tiêu: 35

Tổ hòa hợp xét: A01,C00,D01,D78

Lịch sử

Mã ngành: QHX08

Chỉ tiêu: 55

Tổ thích hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Lưu trữ học

Mã ngành: QHX09

Chỉ tiêu: 45

Tổ phù hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Ngôn ngữ học

Mã ngành: QHX10

Chỉ tiêu: 55

Tổ thích hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Nhân học

Mã ngành: QHX11

Chỉ tiêu: 45

Tổ thích hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Nhật bản học

Mã ngành: QHX12

Chỉ tiêu: 45

Tổ hòa hợp xét: D01,D06,D78

Quan hệ công chúng

Mã ngành: QHX13

Chỉ tiêu: 65

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Quản lý thông tin

Mã ngành: QHX14

Chỉ tiêu: 50

Tổ thích hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Quản lý thông tin* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX42

Chỉ tiêu: 35

Tổ hòa hợp xét: A01,C00,D01,D78

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: QHX15

Chỉ tiêu: 75

Tổ đúng theo xét: A01,D01,D78

Quản trị khách sạn

Mã ngành: QHX16

Chỉ tiêu: 70

Tổ vừa lòng xét: A01,D01,D78

Quản trị văn phòng

Mã ngành: QHX17

Chỉ tiêu: 70

Tổ đúng theo xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Quốc tế học

Mã ngành: QHX18

Chỉ tiêu: 70

Tổ phù hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Quốc tế học* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX43

Chỉ tiêu: 35

Tổ phù hợp xét: A01,C00,D01,D78

Tâm lý học

Mã ngành: QHX19

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Thông tin - Thư viện

Mã ngành: QHX20

Chỉ tiêu: 45

Tổ thích hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Tôn giáo học

Mã ngành: QHX21

Chỉ tiêu: 45

Tổ phù hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Triết học

Mã ngành: QHX22

Chỉ tiêu: 45

Tổ đúng theo xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Văn hóa học

Mã ngành: QHX27

Chỉ tiêu: 45

Tổ đúng theo xét: C00,D01,D04,D78,D83

Văn học

Mã ngành: QHX23

Chỉ tiêu: 65

Tổ thích hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Việt phái nam học

Mã ngành: QHX24

Chỉ tiêu: 60

Tổ phù hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Xã hội học

Mã ngành: QHX25

Chỉ tiêu: 55

Tổ hòa hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Chi Tiết các Tổ thích hợp Xét Tuyển

Các tổng hợp xét tuyển chọn vào Đại học khoa học xã hội cùng nhân văn - ĐHQG hà nội gồm các khối ngành:

ussh.edu.vnWeb: http://www.ussh.vnu.edu.vnwww.facebook.com/truongdaihockhoahocxahoivanhanvanhanoi

Lời kết: Trên đó là thông tin tuyển chọn sinh của Đại học kỹ thuật xã hội và nhân văn vì chưng kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất.