*

Một cửa hàng ngày trước tiên bán được số đường bởi 3/5 số đường bán được trong ngày sản phẩm công nghệ hai.Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày,biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình từng ngày cửa hàng bán được 40kg đường.

Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

Các bn góp mn nhé , cảm ơn nhiều


*

một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bằng 3/5 só đường bán tốt trong ngày thiết bị hai. Tính số đường bán được trong hằng ngày biết rằng vào hsi ngày đó, trung bình từng ngày cửa hàng bán được 40kg đường


*

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 ( phần )

Số kg mặt đường ngày trước tiên bán được là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 3 = 30 ( kilogam )

Số kg mặt đường ngày lắp thêm hai bán tốt là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 5 = 50 ( kilogam )

Đáp số: ngày thứ nhất: 30 kg

ngày sản phẩm hai: 50 kg

 


Một shop ngày đầu tiên bán được số đường bởi 3/5 số đường cung cấp đươc trong thời gian ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong những ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình từng ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường?

Một siêu thị ngày thứ nhất bán tốt số được bằng 3/5 số đường bán được trong ngày sản phẩm công nghệ hai . Tính số đường bằng 3/5 số đường được trong hàng ngày , biết rằng trong thời gian hai ngày đó , trung bình từng ngày shop bán được 40 kilogam đường


Đáp án: Tổng số đường có trong hai ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày thứ hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán được trong ngày trước tiên là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán được trong ngày thứ nhất là: 30kg

Số đường bán trong ngày thứ hai là: 50kg

Chúc các bạn học giỏi !


Bài 4. Một shop ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/ 5 số đường cung cấp đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình mỗi ngày shop bán được 40 kg đường


Số đường có trong thời gian hai ngày là40×2=16(kg đường)Số đường bán trong thời gian ngày thứ nhì là80:(3+5)×5=50Số đường chào bán trong ngày đầu tiên là80-50=30Chúc bàn sinh hoạt tốt

Bài 4. Một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bởi 3 /5 số đường phân phối đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường chào bán được trong những ngày, biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình từng ngày shop bán được 40 kg đường


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/5 số đường cung cấp đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình mỗi ngày shop bán được 40 kilogam đường.dành cho mình nào cần

Tổng số đường có trong hai ngày là:

40 x 2= 80 ( kg )

Số đường bán được trong ngày lắp thêm hai là:

80 : 8 x 5 = 50 ( kg )

Số đường bán tốt trong ngày đầu tiên là:

80 - 50=30 ( kg )

Vậy số đường bán được trong ngày đầu tiên là: 30kg

 Số con đường bán trong ngày thứ hai là: 50kg


TL

Đáp án: Tổng số mặt đường có trong hai ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày sản phẩm công nghệ hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán được trong ngày thứ nhất là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán tốt trong ngày đầu tiên là: 30kg

Số mặt đường bán trong ngày thứ hai là: 50kg

HT


Tổng số con đường có trong 2 ngày là:

(40 imes2=80left(kg ight))

Số đường bán tốt trong ngày đồ vật hai là:

(80div8 imes5=50left(kg ight))

Số đường bán được trong ngày trước tiên là:

(80-50=30left(kg ight))


một siêu thị ngày trước tiên bán được số đường bởi 3/5 số đường hán được trong thời gian ngày thứ 2 tính số đường bán được trong hàng ngày biết rằng trong thời gian hai ngày đó trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường

 


tổng số phần đều bằng nhau là

3+5=8 phần

ngày trước tiên bán được số đường là 

40 : ( 8 : 2 ) x 3 = 30 kg

ngày máy hai bán được số đường là

40 : ( 8 : 2 ) x 5 = 50 kg

đáp số :...


tổng số kilogam đường trong thời gian 2 ngày là:

40 x 2 = 80 (kg)

ngày trước tiên bán được số kg con đường là:

80 : (3 + 5) x 3 = 30 (kg)

ngày máy hai bán tốt số kg con đường là:

80 - 30 = 50 (kg)

đáp số: ngày 1: 30 kg

ngày 2: 50 kg


Một siêu thị ngày thứ nhất bán được số mặt đường bằng (frac35)số đường bán tốt trong ngày máy hai . Tính số đường cung cấp được trong những ngày, biết rằng trong 2 ngày đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường 


Giải

Số ki-lô-gam đường phân phối được ngày 1 là:

40 . 2 : ( 3+5 ) . 3 = 30 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán tốt ngày 2 là:

40 . 2 - 30 = 50 (kg)

Đ/s:......

Xem thêm: Giải Oscar Lần Thứ 88 Người Giành Giải Oscar Lần Thứ 88 Người Giành Giải

Kick mk nha bn!


tổng số kg đường cả nhị ngày shop đó bán được là:

40.2=80(kg)

nếu số đường bán được ngày thứ nhất là 3 phần thì số đường bán đc ngày trang bị hai là 5 phần,như vậy số đường bán đc ngày trước tiên là:

80:(3+5).3=30 (kg)

số con đường bán được ngày trang bị hai là:

80-30=50 (kg)

đs..............


Tổng là : 40 x 2 = 80 ( kilogam )

Ngày 1 cung cấp : 80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( kg )

Ngày 2 chào bán : 80 - 30 = 50 ( kg )


Một shop ngày trước tiên bán được số vải bởi 3 phần 4, số vải bán được của ngày sản phẩm hai.Tính số vải trong những ngày,biết rằng trong thời gian hai ngày đó trung bình từng ngày shop bán được 35m vải?


Tổng số vải bán tốt trong cả 2 ngày là:

35 x 2 = 70 (m)

Tổng số phần đều nhau là:

 3 +4= 7 (phần)

Số vải bán tốt trong ngày thứ 1 là:

70 : 7 x 3= 30 m

Số vải bán được trong ngày thứ 2 là:

70 - 30 = 40m


giải

tổng số vải vóc bán trong thời gian 2 ngày là: 35 x 2 = 70 (m)

tổng số phần cân nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)

số vải bán trong ngày trước tiên là: 70 : 7 x 3 = 30 (m)

số vải vóc bán trong ngày thứ hai là: 70 - 30 = 40 (m)

đáp số:.........

hok tốt