*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh lịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 dòng tivi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó phân phối được từng nào chiếc tivi, biết số truyền ảnh sản xuất từng ngày là như nhau?


*

*

một ngày xí nghiệp sản xuất sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày nhà máy sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 mẫu tivi


Mỗi ngày nhà máy sản xuất sản suất được :

680 : 4 = 170 ( dòng )

Vậy 7 ngày xí nghiệp sản suất được :

170 x 7 = 1190 ( chiếc )

Đáp số : 1190 loại ti vi


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một xí nghiệp sản suất vào 4 ngày được 680 mẫu tivi . Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó sản xuất được từng nào chiếc truyền ảnh , biết số truyền hình sản xuất mỗi ngày là như nhau


bài giải

1 ngày nhà máy sản xuất được là :

680 : 4 = 170 ( cái )

7 ngày xí nghiệp sản xuất sản xuất được là :

170 x 7 = 1190 ( chiếc )

Đ/S : ..............

Bạn đang xem: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

chúc chúng ta nhí Họa sĩ luôn luôn hok giỏi nhé !


7 ngày thì xí nghiệp đó phân phối được số tv là :

680 : 4 x 7 = 1190 ( dòng )

Đ/S : 1190 loại ti vi

Hok tốt .

# MissyGirl #


MỘT NHÀ MÁY SẢN XUẤT trong 4 NGÀY ĐƯỢC 680 TIVI.HỎI vào 7 NGÀY NHÀ MÁY ĐÓ SẢN XUẤT ĐƯỢC BAO NHIÊU CHIẾC TIVI,BIẾT SỐ vô tuyến SẢN XUẤT MỖI NGÀY LÀ NHƯ NHAU ?


1 ngày thì nhà máy sản xuất đó tiếp tế dược số tivilà :

680 : 4= 170 ( tivi)

7 ngày thì xí nghiệp đó chế tạo được số tivi là :

170 x 7 =1190( tivi)

Đáp số 1190 tivi


Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày tiếp tế được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó cấp dưỡng được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi Năm 2018 Nữ Mạng Tuổi Kỷ Mùi Sinh Năm 1979

..........................................................................

..........................................................................

Giúp bản thân với TvT


một ngày nhà máy sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày nhà máy sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 cái tivi


Một xí nghiệp sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tv . Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó sản xuất được từng nào chiếc tv , biết số tv sản xuất hàng ngày là như nhau


mỗi ngày cung cấp được số TV là 680:4=170(chiếc)

7 ngày thêm vào được số TV là 170x7=1190(chiếc)

Đ/S................................


một nhà máy sản xuất trong 4 ngày cung ứng được 680 cái ti vi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó thêm vào được bao nhieu mẫu ti vi, biết số ti vi sản xuất hằng ngày là như nhau ?


Bài 2 : Một nhà máy trong 4 ngày cung ứng được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó thêm vào được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất tương đồng .


giải

1 ngày nhà máy đó cung ứng được số tv la :

680 : 4 = 170 ( ti vi)

7 ngày nhà máy sản xuất đó cung ứng được số ti vi là

170 x 7 = 1190 ( tv )

đáp số : 1190 ti vi

tk nha


Trong 1 ngày nhà máy đó sản xuất được

680 : 4 = 170 ( ti vi )

TRong 7 ngày xí nghiệp sản xuất được

170 x 7 = 1190 ( ti vi )

Đáp số : 1190 ti vi

k mik nha,chúc các bạn học tốt


Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày chế tạo được 680 ti vi. Vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó cung ứng được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107


Một xí nghiệp sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 loại ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy sản xuất đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số tv sản xuất môĩ ngày là như nhau?


Số tv sản xuất trong một ngày là :680 : 4 = 170 ( ti vi )Số tv sản xuất trong bảy ngày là :170 x 7 = 1190 ( ti vi )Đáp số : 1190 ti vi


một nhà máy sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tv . Hỏi trong 7 ngày nhà máy dó cung cấp được bao nhiêu ti vi , biết số ti vi hằng ngày sản xuất la hệt nhau ?


Giải

1 ngày thêm vào được số tv là :

680 : 4 = 170 ( dòng )

7 ngày phân phối được số ti vi là :

170 * 7 = 1190 ( cái )

Đáp số : 1190 dòng ti vi


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên