Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh học tập Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Bạn đang xem: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5/9m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học Công nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều rộng = 5/9 m, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và ăn mặc tích tấm bìa


*

*

Đổi :gấp rưỡi = 3/2

Chiều lâu năm của tấm bìa sẽ là :

5/9 x 3/2 = 5/6 ( m )

Chu vi của tấm bìa chính là :

( 5/9 + 5/6 ) x 2 = 25/9 ( m )

Diện tích của tấm bìa chính là :

5/9 x 5/6 = 25/54 ( m2)

Đáp số : ...


*

ngu như con bò bài bác dễ cố còn ko giải được thì làm ăn uống được gì hả bé ngubọn giồ giải làm cái gi cho nó
Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 5/9 m, chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích tấm bìa này


Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 5/9 m, chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích tấm bìa này?


gấp rưỡi =3/2

chiều nhiều năm của tấm bìa sẽ là :

5/9*3/2=5/6 (m)

chu vi của tấm bìa sẽ là :

(5/9-5/6)*2=25/9 (m)

đs:

diện tích tấm bìa chính là :

5/9*5/6=25/54 (m2)


Xem thêm: Bà Phan Thị Bích Hằng: Nhà Ngoại Cảm Càng Nổi Tiếng, Càng, Phan Thi Bich Hang Noi Ve Pha Thai

Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 5/9 mét . Chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích tấm bìa?


Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 5/9 mét, chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích tấm bìa này


Đổi : vội vàng rưỡi :(frac32)

Chiều nhiều năm tấm bìa hình chữ nhật là :

(frac59 imesfrac32=frac56)( m )

Chu vitấm bìa hình chữ nhật là :

(left(frac59+frac56 ight) imes2=frac259left(m ight))

Diện tíchtấm bìa hình chữ nhật là :

(frac59 imesfrac56=frac2554left(m^2 ight))

Đáp số : ... ... ...


bài bác giải

Đổi 5/9 mét = 0,555 mét

vội rưỡi là cấp 1,5

Chiều dài của tấm bìa hình chữ nhật kia là:

0,555x 1,5 = 0,8325 (m)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật là:

( 0,555 + 0,8325 ) x 2 = 2,775 (m)

diện tích của tấm bìa hình chữ nhật là:

0,555 x 0,8325 = 0,462 (m2)

Đáp số : p. = 2,775 mét

S = 0,462 mét vuông

k cho mik tí nhé


Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng(frac59)m , chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng lớn . Tính chu vi và ăn mặc tích tấm bìa.


Gắp rưỡi=3/2

chiều nhiều năm hình chữ nhật là

5/9 x 3/2=5/6(m)

chu vi hình chữ nhật là

(5/9+5/6)x2=25/9(m)

diện tích hình chữ nhật là

5/8 x 5/6=25/54(m)

Đ/s: CV 25/9m

DT 25/54m

nhớ tích cho mk nhé


gấp rưỡi là 1và1 phần hai

1và một nửa = 3/2

chiều lâu năm tấm bìa là:

5/9 * 3/2 = 5/6 (m)

chu vi tấm bìa là:

(5/9 + 5/6 ) * 2 = 25/9 (m)

diện tích tấm bìa là:

5/9 * 5/6 = 25/54 ( m2)

Đáp số : chu vi : 25/9 m

: diện tích s: 25/54m2


1 tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 5/9 m.chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Tính chu vi và diện tích tấm bìa?


một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều rông là 5/9 m. Chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng .Tính chu vi và mặc tích tấm bìa này ?


chiều dài hình chữ nhật là: 5/9. 3/2 = 5/6 ( m)

chu vi hình chữ nhật là: ( 5/9 + 5/6) .2 = 25/18 ( m )

diện tích hình chữ nhật là: 5/9 . 5./6= 25/54 ( m )


Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều rộng là 5/9 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích tấm bìa này ( ( Nhập hiệu quả phân số về tối giản)


Chieu dai la :

5/9.2=10/9 (m)

Chu vi hinh tam bia la :

(5/9+10/9).2=10/3 (m)

Dien tich tam bia la :

5/9.10/9=50/81 (m2)

**** nhe


MỘT TẤM BÌA HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU RỘNG LÀ 5/9 m . CHIỀU DÀI GẤP RƯỠI CHIỀU RỘNG . TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH TẤM BÌA NÀY ?

CÓ PHÉP TÍNH,LỜI GIẢI TỚ MỚI TICK NHÉ


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên