Một tổ công nhân bao gồm 8 người dự định hoàn thành quá trình trong 6 ngày . Vì mong mỏi hoàn thành quá trình đó sơm hơn fan ta bổ sung thêm 4 bạn nữa cùng có tác dụng . Hỏi họ vẫn hoàn thành quá trình đó nhanh chóng hơn dự định bao những ngày ?

Giải đưa ra tiết


*

Số người sau khi bổ sung cập nhật là :

8+4=12 (người)

Ta dễ thừa nhận thấy đây là dạng toán tỉ trọng nghịch

Ta có

8 người kết thúc trong 6 ngày

12 người xong xuôi trong ? ngày

Số ngày bọn họ hoàn thành công việc là :

(frac8X612)=4 (ngày)


*

Nếu mong hoàn thành quá trình đó trong một ngày thì cần số người là : 8 x 6 = 48 (người)

Tổng số bạn sau khi bổ sung thêm 4 người là : 8 + 4 = 12 (người)

Vậy khi tất cả thêm 4 tín đồ thì tổ công nhân đó sẽ hoàn thành quá trình sớm hơn dự tính số ngày là : 48 : 12 = 4 ( ngày )

1 đội công nhân theo chiến lược sẽ hoàn thành các bước trong 10 ngày . Nhưng lại khi làm cho trong 7 ngày đầu 8 bạn phải chuyển đi làm quá trình khác nên đội đó đã xong trong 12 ngày . Hỏi team đó tất cả bao nhiêu người

Có 2 đội tiếp tế cùng một khối lượng quá trình như nhau . Đội 1 trả thành các bước trong 2 tuần , đội 2 trả thành công việc trong 17 ngày . Biết đội hai bước đầu trước team một 3 ngày . Hỏi sau 5 ngày kể từ thời điểm đội 1 làm , đội nào làm được nhiều quá trình hơn.Bạn sẽ xem: một đội công nhân tất cả 8 người dự định làm hoàn thành một công việc trong 6 ngày

Sau 1 tháng xây đắp thì công trình xây dựng xây dựng bên học thể dục của trường X đã triển khai được một cân nặng công việc. Nếu thường xuyên với quá trình như vậy thì dự con kiến sau đúng 23 tháng nữa công trình xây dựng sẽ hoàn thành. Để sớm ngừng công trình với kịp chuyển vào sử dụng, công ty xây dựng quyết định từ thời điểm tháng thứ 2, hàng tháng tăng 4% khối lượng quá trình so với mon kề trước. Hỏi công trình xây dựng sẽ chấm dứt ở tháng đồ vật mấy sau khi khởi công?

A.

Bạn đang xem: Một tổ công nhân có 8 người dự định làm xong một công việc trong 6 ngày

19

B. 18

C. 17

D.

Xem thêm: Đất Nước Nhỏ Nhất Thế Giới Là Nước Nào, Những Quốc Gia Nhỏ Nhất Trên Thế Giới

20

​Một bạn cần 15 ngày để làm kết thúc một công việc, trong lúc đó tín đồ thứ hai làm xong các bước ấy đề nghị 18 ngày. Cả nhì cùng làm 3 ngày, sau đó chỉ từ người trước tiên làm thêm 3 ngày nữa thì có tín đồ thứ cha đến góp và tất cả làm 4 ngày thì xong. Hỏi bạn thứ 3 làm 1 mình bao thọ xong quá trình nói trên ?

Hai người công nhân cùng tô cửa cho một công trình vào 4 ngày thì chấm dứt công việc. Ví như người đầu tiên làm 1 mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến làm cho tiếp trong 1 ngày nữa thì ngừng công việc. Hỏi nếu mọi người làm một mình thì bao lâu xong xuôi công việc.

Sau một tháng xây cất dãy phòng học của trường X, doanh nghiệp xây dựng đã triển khai được một khối lượng công việc. Nếu tiếp tục với tiến trình như vậy thì dự loài kiến sau đúng 25 tháng nữa dự án công trình sẽ trả thành. Để kịp lúc đưa dự án công trình vào sử dụng, doanh nghiệp xây dựng quyết định từ thời điểm tháng thứ 2 , từng tháng tăng 5% khối lượng công việc so với tháng kề trước. Hỏi dự án công trình sẽ xong xuôi ở tháng đồ vật mấy sau thời điểm khởi công?

A. 19

B. 18

C. 17

D. 16

Bác Mai hoàn thành quá trình phải mất 4 giờ.

Hỏi hai bác bỏ cùng có tác dụng thì mất bao lâu mới hoàn thành quá trình đó ?

Đáp số : (frac??) giờ

Hai fan thợ làm thông thường một công việc trong 12 giờ. Họ làm thông thường được 8 ngàythif bạn 1 đi làm việc không giống . Khi làm một mình người nhị tăng năng suất gấp đôi vì vậy làm dứt trong 3,5 ngày. Hỏi mọi cá nhân làm riêng bao lâu xong xuôi việc

Anh A vào có tác dụng ở doanh nghiệp X với mức lương thuở đầu là 10 triệu đồng / tháng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ sau 6 tháng làm việc, mức lương của anh ý lại được tăng lên 20%. Hỏi bước đầu từ tháng vật dụng mấy kể từ thời điểm vào làm ở công ty X, chi phí lương từng tháng của anh ý A nhiều hơn nữa 20 triệu vnd ( hiểu được trong trong cả thời gain làm ở doanh nghiệp X anh A luôn dứt nhiệm vụ)?