các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay nắm Văn bản song ngữ
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 140/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 mon 10 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Căn cứ nguyên tắc tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ điều khoản phí với lệ mức giá ngày 25tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật cai quản thuế ngày 29tháng 11 năm 2006 và chính sách sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tàichính;

Chính phủ phát hành Nghị định về lệphí trước bạ.

Bạn đang xem: Nghị định số 140/2016/nđ-cp

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định về đối tượngchịu lệ chi phí trước bạ, bạn nộp lệ chi phí trước bạ, địa thế căn cứ tính lệ chi phí trước bạ,ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, cơ chế khai, thu, nộp và làm chủ lệ mức giá trước bạ.

Điều 2. Đối tượngchịu lệ giá tiền trước bạ

1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng làm tập luyện,thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, của cả sà lan, ca nô, tàukéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe tế bào tô nhị bánh, xe xe gắn máy babánh, xe gắn thêm máy, những loại xe giống như phải đăng ký và gắn hải dương số vì cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền cấp (sau đây gọi tầm thường là xemáy).

7. Ô tô, rơ moóchoặc sơ ngươi rơ moóc được kéo vì chưng ô tô, những loại xe tương tựphải đk và gắn đại dương số vì cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền cấp.

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thànhmáy của gia tài quy định tại những khoản 3, 4, 5, 6 cùng 7 Điều này được vắt thếmà phải đăng ký với ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền.

Bộ Tài bao gồm hướng dẫn thi hành quy địnhtại Điều này.

Điều 3. Fan nộplệ mức giá trước bạ

Tổ chức, cá nhân có gia sản thuộc đốitượng chịu lệ phí trước bạ phép tắc tại Điều 2 Nghị định này nên nộp lệ phítrước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền thực hiện với cơ sở nhà nước tất cả thẩmquyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ giá tiền trước bạtheo qui định tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 4. Áp dụngđiều mong quốc tế

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộnghòa buôn bản hội chủ nghĩa vn là thành viên bao gồm quy định khác với cơ chế củaNghị định này thì vận dụng theo chính sách của điều ước quốc tế đó.

Chương II

CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 5. Căn cứtính lệ giá tiền trước bạ

Căn cứ tính lệ tổn phí trước bạ là giátính lệ tầm giá trước bạ và mức thu lệ mức giá trước bạ theo phần trăm (%).

Điều 6. Giá bán tínhlệ phí trước bạ

1. Giá chỉ tính lệ tổn phí trước bạ đối vớinhà, đất

a) giá bán tính lệ giá tiền trước bạ so với đấtlà giá đất tại bảng giá đất vì chưng Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong trungương phát hành theo biện pháp của pháp luật về đất đai tại thời khắc kê khai lệphí trước bạ.

b) giá tính lệ tầm giá trước bạ đối vớinhà là giá vì Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc tw ban hànhtheo luật của điều khoản về xây cất tại thời điểm kê khai lệ tầm giá trước bạ.

Riêng:

- giá tính lệ mức giá trước bạ đối vớinhà thuộc về nhà nước xuất bán cho người đã thuê theo hình thức của lao lý vềbán đơn vị ở thuộc sở hữu nhà nước cho tất cả những người đang mướn là giá cả thực tế ghi trênhóa đơn bán nhà đất theo ra quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương.

- giá tính lệ chi phí trước bạ đối vớinhà cài theo thủ tục đấu giá bán theo vẻ ngoài của quy định về đấu thầu, đấugiá là giá bán trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đối chọi bán hàng.

c) Trường hòa hợp giá nhà, khu đất tại phù hợp đồngchuyển quyền áp dụng đất, hợp đồng giao thương mua bán nhà cao hơn giá bởi vì Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương phát hành thì giá bán tính lệ giá tiền trước bạ đối vớinhà, đất là giá chỉ tại vừa lòng đồng đưa quyền thực hiện đất, đúng theo đồng mua bán nhà.

2. Giá tính lệ phí trước bạ đối vớitài sản khác

a) giá tính lệ mức giá trước bạ đối với tàisản khác là giá chuyển nhượng ủy quyền tài sản thực tế trên thị trường.

Giá đưa nhượng gia sản thực tếtrên thị phần được căn cứ vào hóa đơn bán sản phẩm hợp pháp; chi tiêu sản phẩm(đối với gia tài tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trịgiá tính thuế nhập vào theo quy định của lao lý về hảiquan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ sệt biệt, cùng (+) thuếgiá trị tăng thêm (nếu có) (đối với gia tài nhập khẩu).

Riêng đối với tài sản sẽ qua sử dụng(trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá bán tính lệ tầm giá trước bạ được xác địnhcăn cứ vào thời gian đã áp dụng và giá chỉ trị sót lại của tài sản.

b) cỗ Tài chínhban hành báo giá tính lệ mức giá trước bạ theo lý lẽ tại điểm a khoản này đểlàm căn cứ tính lệ tổn phí trước bạ so với tài sản chính sách tại khoản 6, khoản 7Điều 2 Nghị định này và vỏ, tổng thành khung, tổng thành thứ của gia sản quy địnhtại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định này.

Trường thích hợp giá chuyển nhượng ủy quyền tài sảnthực tế trên thị trường thấp hơn giá chỉ tính lệ giá thành trước bạ do bộ Tài thiết yếu banhành thì giá bán tính lệ giá tiền trước bạ là giá bán do bộ Tài chính ban hành.

Trường đúng theo phát sinh gia sản mà tạithời điểm nộp tờ khai lệ giá thành trước bạ chưa tồn tại trong bảng giá tính lệ giá tiền trướcbạ do cỗ Tài chính phát hành thì cơ sở Thuế vận dụng giá tính lệ phí trước bạtheo cách thức tại điểm a khoản này để làm căn cứ tính lệphí trước bạ.

Trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từthời điểm gia sản được đăng ký trước bạ, ban ngành Thuế report Bộ Tài chính đểban hành giá chỉ tính lệ giá thành trước bạ xẻ sung.

Trường hòa hợp giá ủy quyền tài sản thực tế trên thị trường có dịch chuyển tăng hoặc giảm20% trở lên trên so với cái giá tính lệ phí tổn trước bạ tại bảng báo giá tính lệ phí trước bạthì bộ Tài chính phát hành giá tính lệ phí tổn trước bạ vấp ngã sung bảo đảm giá tính lệphí trước bạ sát với mức giá chuyển nhượng gia tài thực tếtrên thị trường.

Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thực hành quy địnhtại Điều này.

Điều 7. Mức thu lệphí trước bạ theo phần trăm (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện,thi đấu thể dục là 2%.

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo,tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu cất cánh mức thu là 1%.

4. Xe đồ vật mức thu là 2%.

Riêng:

a) Xe đồ vật của tổ chức, cá thể ở cácthành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã vị trí Ủy ban nhândân tỉnh đóng góp trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với tầm là 5%.

b) Đối cùng với xe vật dụng nộp lệ phí trước bạlần thứ 2 trở đi được vận dụng mức thu là 1%. Trường đúng theo chủ gia tài đã kê khai,nộp lệ tầm giá trước bạ đối với xe đồ vật là 2%, tiếp đến chuyển giao đến tổ chức, cánhân ở địa phận quy định trên điểm a khoản này thì nộp lệ tầm giá trước bạ theo mứclà 5%.

5. Ô tô, rơ moóchoặc sơ ngươi rơ moóc được kéo bởi vì ô tô, các loại xe giống như mức thu là 2%.

Riêng:

a) Ô sơn chở bạn từ 9 chỗ trở xuốngnộp lệ phí trước bạ lần đầu với tầm thu là 10%. Trường thích hợp cần áp dụng mức thucao hơn cho tương xứng với điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, Hội đồng nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định điều chỉnh tăng nhưng lại tốiđa ko quá một nửa mức công cụ chung.

b) Ô đánh chở bạn từ 9 nơi trở xuốngnộp lệ tổn phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và vận dụng thống nhấttrên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tạiGiấy chứng nhận chất lượng bình yên kỹ thuật và bảo đảm môi trường bởi vì cơ quanđăng kiểm vn cấp, ban ngành thuế xác định mức thu lệ mức giá trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo do ô tô, những loại xe tựa như theo quyđịnh trên khoản này.

6. Đối cùng với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy cách thức tại khoản 8 Điều 2 Nghị địnhnày được sửa chữa mà phải đăng ký với phòng ban nhà nước có thẩm quyền thì áp dụngmức thu lệ tầm giá trước bạ tương ứng của từng loại tài sản.

Mức thu lệ tầm giá trước bạ so với tài sảnquy định trên Điều này khống chế về tối đa là 500 triệu đồng/1tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở tín đồ từ 9 địa điểm trở xuống, tàu bay, du thuyền.

Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn thực hành quy địnhtại Điều này.

Chương III

GHI NỢ, MIỄN LỆPHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 8. Ghi nợ lệphí trước bạ

1. Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đấtvà nhà nối liền với đất của hộ gia đình, cá thể thuộc đối tượng người dùng được ghi nợ tiềnsử dụng đất theo lao lý của pháp luật đất đai về thu tiền sử dụng đất. Khithanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ tầm giá trước bạtính theo giá bán nhà, đất bởi Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ươngquy định tại thời khắc kê khai lệ phí trước bạ.

2. Trường thích hợp hộ gia đình, cá thể đượcghi nợ lệ phí tổn trước bạ theo cơ chế tại khoản 1 Điều này nếu chuyển nhượng,chuyển đổi, khuyến mãi cho quyền tải nhà, quyền thực hiện đất mang lại tổ chức, cá nhânkhác (trừ ngôi trường hợp tặng kèm cho nhà, đất giữa các đối tượng quy định trên khoản 10Điều 9 Nghị định này) thì cần nộp đầy đủ số lệ giá tiền trước bạ còn nợ trước lúc chuyển nhượng, đưa đổi, tặng cho.

3. Thủ tục ghi nợ lệ giá thành trước bạ

a) Hộ gia đình, cá thể thuộc đối tượngđược ghi nợ lệ tầm giá trước bạ nhà, khu đất nêu tại khoản 1 Điều này triển khai khai lệphí trước bạ và nộp làm hồ sơ khai lệ phí tổn trước bạ (trong kia có giấy tờ chứng minhthuộc đối tượng người sử dụng được ghi nợ lệ tầm giá trước bạ nêu trên khoản 1 Điều này) theo quyđịnh tại những khoản 1, 2 với 3 Điều 10 Nghị định này.

b) Cơ quan gồm thẩm quyền cấp chứng từ chứngnhận quyền áp dụng đất, quyền cài đặt nhà cùng tài sản gắn liền với đất bình chọn hồsơ, nếu xác minh đúng đối tượng người dùng được ghi nợ lệ giá tiền trước bạ nhà, đất nêu tạikhoản 1 Điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà với tài sản nối sát với đất: “Nợ lệ phí trước bạ” trước khi cấp đến chủ sởhữu, thực hiện nhà, đất.

c) trường hợp nhận thấy hồ sơ làm thủtục đưa nhượng, gửi đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, quyền thực hiện đất củahộ gia đình, cá thể còn ghi nợ lệ phí tổn trước bạ, cơ quan bao gồm thẩm quyền cung cấp giấychứng dấn quyền áp dụng đất, quyền mua nhà và tài sản nối liền với khu đất cótrách nhiệm chuyển hồ sơ, tất nhiên “Phiếu chuyển thông tin để khẳng định nghĩa vụtài bao gồm về khu đất đai” sang cho Cơ quan lại Thuế để tính và thông báo để hộ giađình, cá thể có nhà, đất nộp đầy đủ số tiền lệ mức giá trước bạ còn nợ trước lúc làmthủ tục chuyển nhượng, đưa đổi, khuyến mãi ngay cho.

Điều 9. Miễn lệphí trước bạ

1. Nhà, khu đất là trụ sở của cơ quan Đạidiện nước ngoài giao, cơ quan Lãnh sự, phòng ban Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế thuộc hệthống phối hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu tư mạnh quan Đại diện nước ngoài giao, cơquan Lãnh sự, ban ngành Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế nằm trong hệthống liên hợp quốc tại Việt Nam.

2. Gia sản (trừ nhà, đất) của tổ chức,cá nhân nước ngoài sau đây:

a) ban ngành Đại diện ngoại giao, cơquan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế trực thuộc hệthống phối hợp quốc.

b) Viên chức nước ngoài giao, viên chứclãnh sự, nhân viên cấp dưới hành chủ yếu kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quanLãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên vừa lòng quốc cùng thành viên của mái ấm gia đình họ chưa phải là công dân vn hoặckhông thường xuyên trú tại việt nam được bộ Ngoại giao nước ta cấp minh chứng thưngoại giao hoặc minh chứng thư công vụ.

c) Tổ chức, cá thể nước ngoài khôngthuộc đối tượng người sử dụng quy định tại điểm a với b khoản này, nhưng mà được miễn hoặc khôngphải nộp lệ tổn phí trước bạ theo các cam đoan quốc tế mà lại Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩaViệt phái nam là thành viên.

3. Đất được Nhànước giao hoặc dịch vụ thuê mướn sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) sử dụng vào mục đích công cộngtheo vẻ ngoài của điều khoản về khu đất đai.

b) Thăm dò, khai quật khoáng sản;nghiên cứu công nghệ theo giấy phép hoặc xác thực của cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

c) Đầu bốn xây dựng kết cấu hạ tầng(không phân biệt đất trong hay bên cạnh khu công nghiệp, khu vực chế xuất), đầu tư chi tiêu xâydựng bên để gửi nhượng. Các trường đúng theo này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sửdụng với cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức,cá nhân được bên nước giao khu đất hoặc dịch vụ thuê mướn đất đề xuất nộp lệ giá thành trước bạ.

Trường đúng theo tổ chức, cá nhân nhận chuyểnnhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc chế tạo nhà để chuyểnnhượng thì được miễn nộp lệ tầm giá trước bạ.

Trường vừa lòng tổ chức, cá nhân nhận chuyểnnhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền áp dụng với cơ quannhà nước gồm thẩm quyền thì yêu cầu nộp lệ tầm giá trước bạ.

4. Đất được đơn vị nước giao, cho thuêhoặc công nhận thực hiện vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồngthủy sản và làm cho muối.

5. Đất nông nghiệp thay đổi quyền sửdụng giữa những hộ gia đình, cá nhân trong thuộc xã, phường, thị xã để thuận lợicho sản xuất nntt theo biện pháp của khí cụ đất đai.

6. Đất nntt do hộ gia đình, cánhân trường đoản cú khai hoang tương xứng với quy hoạch thực hiện đất vẫn được ban ngành nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt, không tồn tại tranh chấp mà lại được ban ngành nhà nước bao gồm thẩmquyền cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất.

7. Đất thuê của nhà nước theo như hình thứctrả tiền thuê đất thường niên hoặc mướn của tổ chức, cá nhân đã tất cả quyền thực hiện đấthợp pháp.

8. Nhà, đất sử dụng vào mục tiêu cộngđồng của những tổ chức tôn giáo, đại lý tín ngưỡng được bên nước công nhận hoặc đượcphép hoạt động.

9. Đất làm cho nghĩa trang, nghĩa địa.

10. Nhà, đất nhấn thừa kế hay là quàtặng giữa: bà xã với chồng; phụ thân đẻ, bà bầu đẻ với con đẻ; cha nuôi, người mẹ nuôi cùng với connuôi; phụ thân chồng, mẹ chồng với con dâu; thân phụ vợ, chị em vợ với bé rể; ông nội, bà nộivới cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhaunay được phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền cung cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất.

11. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạolập thông qua hiệ tượng phát triển nhà ở riêng lẻ theo điều khoản của biện pháp nhà ở.

12. Tài sản cho thuê tài bao gồm đượcchuyển quyền thiết lập cho bên thuê khi xong thời hạn thuê trải qua việc nhượng,bán gia tài cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ giá thành trước bạ; trường vừa lòng côngty dịch vụ thuê mướn tài bao gồm mua gia tài của đơn vị tài năng sản đang nộp lệ chi phí trước bạsau đó đến chính đơn vị chức năng bán gia tài thuê lại thì công ty cho mướn tài chính đượcmiễn nộp lệ tầm giá trước bạ.

13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sảnchuyên dùng, tài sản ship hàng công tác thống trị chuyên dùng ship hàng quốc phòng,an ninh.

14. Nhà, khu đất thuộc gia tài nhà nướcdùng làm cho trụ sở ban ngành của cơ sở nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, 1-1 vịsự nghiệp công lập, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội, tổ chứcchính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp.

15. Nhà, đất đượcbồi hay (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi bên nướcthu hồi nhà, đất theo cách thức của pháp luật.

16. Tài sản củatổ chức, cá thể đã được cấp cho giấy ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng kýlại quyền sở hữu, áp dụng được miễn nộp lệ phí tổn trước bạ trong số những trường hợpsau đây:

a) gia sản đã được cơ quan tất cả thẩmquyền ở trong nhà nước vn dân công ty cộng hòa, chính phủ nước nhà cách mạng tạm Cộnghòa khu vực miền nam Việt Nam, bên nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa nước ta hoặc cơ quancó thẩm quyền thuộc cơ chế cũ cung cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu, thực hiện nay đổigiấy chứng nhận quyền sở hữu, áp dụng mới nhưng mà không biến hóa chủ tải tài sản.

b) gia tài củadoanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc cáchình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước không giống theo pháp luật của pháp luật.

c) gia sản đãđược cấp cho giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ mái ấm gia đình khi phân chiatài sản đó cho những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký lại.

d) gia tài củatổ chức, cá thể đã được cấp cho giấy ghi nhận quyền sở hữu, thực hiện phải đăng kýlại quyền sở hữu, sử dụng do giấy ghi nhận bị mất, rách rưới nát, ố, nhòe, hư hỏng.Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, áp dụng cho tổ chức,cá nhân khi gồm đề nghị.

đ) Trường thích hợp khi cấp lại giấy chứngnhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích đất tăng lên nhưngranh giới của thửa đất không chuyển đổi thì được miễn nộp lệ phí tổn trước bạ đối vớiphần diện tích s đất tăng thêm.

e) Tổ chức, cá thể được bên nướcgiao đất và được cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, nên chuyển sangthuê đất trả tiền thuê khu đất một lần cho tất cả thời gian mướn theo mức sử dụng của Luậtđất đai từ ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành.

17. Gia tài của tổ chức, cá nhân đã nộplệ mức giá trước bạ (trừ trường đúng theo được miễn nộp lệ giá thành trước bạ) chuyển mang lại tổ chức,cá nhân khác đk quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ tổn phí trước bạ trongnhững trường phù hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, thôn viên vừa lòng tácxã đem tài sản của chính mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng, hợp tác ký kết xãhoặc lúc doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng, hợp tác ký kết xã giải thể hoặc phân chia hoặcrút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viênđã góp trước đây.

b) Tài sản của doanh nghiệp điều độngtrong nội bộ của chúng ta đó hoặc cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điềuđộng tài sản trong nội cỗ một cơ quan, solo vị dự trù theo đưa ra quyết định của cấpcó thẩm quyền.

18. Tài sản của tổ chức, cá thể đã nộplệ mức giá trước bạ được phân chia hay góp bởi vì chia, tách, đúng theo nhất,sáp nhập, thay tên tổ chức theo đưa ra quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

19. Gia sản của tổ chức, cá nhân đã nộplệ tầm giá trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà khôngthay đổi công ty sở hữu.

20. đơn vị tình nghĩa, công ty đại đoàn kết,nhà được hỗ trợ mang đặc điểm nhân đạo, bao gồm cả đất cố nhiên nhà được đk sởhữu, thực hiện tên người được tặng.

21. Xe cứu vớt hỏa, xecứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu nạn (bao gồm cả xe cộ kéo xe, xe cộ chở xe);xe chở rác, xe phun nước, xe pháo tưới nước, xe xi téc xịt nước, xe pháo quét đường, xehút hầm cầu, xe cộ hút bụi; xe pháo chuyên sử dụng cho yêu quý binh, bệnh dịch binh, fan tàn tậtđăng cam kết quyền tải tên yêu quý binh, căn bệnh binh, bạn tàn tật.

22. Tàu bay thực hiện cho mục đích kinhdoanh vận tải hàng hóa, hành khách.

23. Tàu, thuyềnđánh bắt thủy, hải sản.

24. Vỏ, tổng thành khung, tổng thànhmáy nguyên lý tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được sửa chữa thay thế mà phải đăng ký lạitrong thời hạn bảo hành.

25. Công xưởng củacơ sở sản xuất; công ty kho, nhà ăn, nhà để xe của đại lý sản xuất, gớm doanh.

26. Bên ở, khu đất ở của hộ nghèo; công ty ở,đất nghỉ ngơi của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở các xã, phường, thị xã thuộc vùng khókhăn, Tây Nguyên; công ty ở, khu đất ở của hộ gia đình, cá thể ở các xã ở trong Chươngtrình phân phát triển kinh tế tài chính - xóm hội các xã đặc biệt quan trọng khó khăn, miền núi, vùng sâu,vùng xa.

27. Tàu thủy, thuyền không có độngcơ, trọng sở hữu toàn phần mang lại 15 tấn; tàu thủy, thuyền có động cơ tổng công suấtmáy chủ yếu đến 15 mức độ ngựa; tàu thủy, thuyền bao gồm sức chở fan đến 12 người; tàuthủy, thuyền chở khách tốc độ cao cùng tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ.

28. Nhà, đất của các cơ sở thực hiệnxã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thểdục thể thao; môi trường theo qui định của điều khoản đăng cam kết quyền áp dụng đất,quyền tải nhà ship hàng cho các vận động này.

29. Nhà, đất của cơ sở ngoại trừ công lậpđăng cam kết quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà giao hàng cho các chuyển động tronglĩnh vực giáo dục và đào tạo - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao thể thao; công nghệ và côngnghệ; môi trường; thôn hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm lo trẻ em theo quy địnhcủa pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 28 Điều này.

30. Nhà, đất của người tiêu dùng khoa họcvà công nghệ đăng ký kết quyền áp dụng đất, quyền download nhà theo dụng cụ của phápluật.

31. Phương tiện vận tải hành kháchcông cộng bởi xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Bộ Tài bao gồm hướng dẫn thực hành quy địnhtại Điều này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ KHAI,THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 10. Khai,thu, nộp lệ phí tổn trước bạ

1. Lệ tổn phí trước bạ được khai theo từnglần phân phát sinh.

Tổ chức, cá thể có gia tài thuộc đốitượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai với nộp hồ sơ khai lệ mức giá trướcbạ (gồm cả những trường vừa lòng thuộc diện miễn lệ chi phí trước bạ theo điều khoản tại Điều9 Nghị định này) mang đến Cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền áp dụng vớicơ quan công ty nước có thẩm quyền.

2. Chỗ nộp hồ nước sơkhai lệ phí tổn trước bạ

- Đối với gia sản là nhà, đất: hồ nước sơkhai lệ tổn phí trước bạ nộp tại cơ quan mừng đón hồ sơ về giải quyết và xử lý thủ tục đăngký, cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền mua nhà và tài sản khác gắnliền với đất theo lý lẽ của lao lý về đất đai.

- Đối với gia sản khác: hồ sơ khai lệphí trước bạ nộp tại đưa ra cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sửdụng hoặc nộp qua Cổng tin tức điện tử của Tổng cục Thuếđối với làm hồ sơ khai thuế điện tử.

3. Làm hồ sơ khai lệphí trước bạ

a) Đối cùng với tàisản là nhà, đất:

- Tờ khai lệ phí tổn trước bạ theo mẫu mã số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- các giấy tờ chứng tỏ tài sản (hoặcchủ tài sản) trực thuộc diện miễn lệ tổn phí trước bạ (nếu có).

b) Đối với gia tài khác (trừ tàu thuyềnđánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu hải dương thiếu hồ nước sơ nơi bắt đầu hoặc đóng mớitại Việt Nam):

- Tờ khai lệ tầm giá trước bạ theo mẫu mã số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học 2018, CuốN NhữNg ĐiềU CầN BiếT Về TuyểN Sinh Đh

- Các sách vở về mua bán, gửi giaotài sản đúng theo pháp.

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sửdụng tài sản của nhà cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền thực hiện tạiViệt nam giới từ lần thứ 2 trở đi).

- Giấy triệu chứng nhận chất lượng an toànkỹ thuật và bảo vệ môi trường vì chưng cơ quan liêu đăng kiểm vn cấp (đối với ô tô,rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo vày ô tô, các loại xe tương tự).

- các giấy tờ chứng tỏ tài sản hoặcchủ gia sản thuộc diện miễn lệ phí tổn trước bạ (nếu có).

c) Đối với gia sản là tàu thuyền đánhcá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu hải dương nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng góp mớitại Việt Nam:

- Tờ khai lệ tổn phí trước bạ theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Phiếu báo hoặc xác thực của cơ quancó thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng người tiêu dùng được đăng ký sở hữu.

d) Trường thích hợp hồsơ khai lệ tổn phí trước bạ điện tử là Tờ khai lệ giá tiền trước bạ theo chủng loại số 01 (đối vớitài sản là nhà, đất) và mẫu số 02 (đối cùng với tài sảnkhác) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, các sách vở hợp pháp tất nhiên Tờkhai lệ mức giá trước bạ triển khai theo quy định của các cơ quan liêu cấp đk khilàm thủ tục đăng cam kết cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

4. Thời hạn ra thông tin và nộp lệphí trước bạ

a) đưa ra cục Thuế ra thông báo nộp lệphí trước bạ vào thời hạn 03 ngày thao tác (đối với gia tài là nhà, đất) hoặc01 ngày làm cho việc đối với tài sản khác kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chicục Thuế trả lại hồ sơ mang đến cơ quan mừng đón hồ sơ về xử lý thủ tục đăngký, cấp cho giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền cài nhà và tài sản khác nối sát với khu đất theo luật pháp của điều khoản về đất đai (đối với làm hồ sơ lệ phítrước bạ nhà, đất) hoặc cho tất cả những người có tài sản (đối với làm hồ sơ lệ mức giá trước bạ tàisản khác) theo thời hạn nguyên tắc tại điểm này.

Thông báo nộp lệ tầm giá trước bạ đối vớinhà, khu đất theo chủng loại số 03 Phụ lục phát hành kèm theoNghị định này; thông báo nộp lệ phí trước bạ so với tài sản không giống được ghi ngaytrên Tờ khai nộp lệ tầm giá trước bạ của gia sản đó.

Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí tổn trướcbạ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì Thôngbáo nộp lệ giá thành trước bạ được Cổng tin tức điện tử của Tổngcục thuế trả về năng lượng điện thoại, tài khoản thanh toán thuế năng lượng điện tử hoặc thư điện tử củatổ chức, cá nhân theo từng mã thanh toán điện tử theo qui định về thanh toán giao dịch điệntử trong nghành nghề dịch vụ thuế.

b) bạn nộp lệphí trước bạ triển khai nộp chi phí lệ giá tiền trước bạ vào ngân sách chi tiêu nhà nước trên cáccơ quan, tổ chức thu lệ tầm giá trước bạ theo pháp luật của Luật quản lý thuế vào thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký kết thôngbáo nộp lệ mức giá trước bạ của phòng ban thuế.

5. Việc lập và cấpchứng tự thu lệ tổn phí trước bạ thực hiện theo quy định.

Trường hòa hợp tổ chức, cá thể nộp lệphí trước bạ qua ngân hàng bằng thủ tục điện tử thì bệnh từ nộp lệ giá thành trướcbạ điện tử được ngân hàng truyền về Cổng tin tức điện tửcủa Tổng cục Thuế để ký kết số hỗ trợ cho các tổ chức, cơ quan gồm thẩm quyền vẫn kếtnối tin tức với cơ quan thuế. Hội chứng từ điện tử được ký kết số là địa thế căn cứ để giảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính tương quan đến việc đăng ký gia tài và tổ chức, cá nhânkhông phải cung ứng chứng từ giấy.

6. Trường hòa hợp quy trình phối hợp liênthông của những cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thủ tục hành bao gồm trong côngtác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản có nguyên lý khác về hồsơ, thủ tục, tiến trình thu, nộp lệ tổn phí trước bạ thì thực hiện theo nguyên tắc đó.

Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thực hành quy địnhtại Điều này.

Điều 11. Cai quản lýlệ giá tiền trước bạ

Cơ quan lại thu lệ phí tổn trước bạ nộp 100% sốtiền lệ giá thành thu được vào chi phí nhà nước theo mức sử dụng của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lựcthi hành, những quy định sau hết hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17tháng 6 năm 2011 của chính phủ nước nhà về lệ chi phí trước bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CPngày 25 mon 3 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị địnhsố 45/2011/NĐ-CP ngày 17 mon 6 năm 2011 về lệ chi phí trước bạ;

b) lao lý về khai, thu, nộp cùng quảnlý lệ phí tổn trước bạ tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó củaChính bao phủ quy định cụ thể thi hành một vài điều của Luật thống trị thuế và Luậtsửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật thống trị thuế.

3. Kho bãi bỏ những quy định sau đây:

a) Khoản 2 Điều 5 Quyếtđịnh số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chính phủ banhành về cơ chế cơ chế khuyến khích cải cách và phát triển vận tải du khách công cộngbằng xe cộ buýt;

b) Khoản 1 Điều 5 Quyếtđịnh số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ nước nhà vềcơ chế, chính sách khuyến khích cách tân và phát triển giao thông vận tải đường bộ đường thủy nội địa.

Điều 13. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ Tài chính có trọng trách phối hợpvới các bộ, ngành có liên quan xây dựng quy trình kết hợp liên thông điện tửthủ tục hành thiết yếu trong công tác làm việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụngtài sản thuộc đối tượng chịu lệ giá tiền trước bạ mức sử dụng tại Điều 2 Nghị định này.

2. Cỗ Giao thông vận tải đường bộ có trách nhiệmchia sẻ thông tin phương luôn thể để phục vụ cho công tác làm việc xây dựng báo giá tính lệphí trước bạ của cục Tài chủ yếu và cung ứng tổ chức, cá nhân khai nộp lệ tổn phí trướcbạ.

3. Cỗ Công an, bộ Tài nguyên cùng Môitrường có trách nhiệm xây dựng hệ thống kết nối điện tử để xử lý các thủ tụchành chính tương quan đến việc đăng ký tài sản; phối kết hợp cùng cỗ Tài chủ yếu kiểmsoát giấy tờ hợp pháp của các hồ sơ khai thuế năng lượng điện tử.

4. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc tw và những tổ chức, cá nhân có tương quan chịu tráchnhiệm thực hiện Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - những bộ, phòng ban ngang bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường tài thiết yếu Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận nước nhà Việt Nam; - cơ quan trung ương của các đoàn thể; - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm năm nhâm thìn của chính phủ)

Mẫu số 01

Tờ khai lệ giá tiền trước bạ nhà, đất

Mẫu số 02

Tờ khai lệ tổn phí trước bạ

Mẫu số 03

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Mẫu số 01

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

<01> Kỳ tính thuế: Theo từng lần tạo nên □

<02> Lầnđầu □ <03> bổ sung lần trang bị □

<04> Tên tín đồ nộpthuế: ....................................................................................................

<05> Mã số thuế:..................................................................................................................

<07> Quận/huyện:…………………………. <08> Tỉnh/Thành phố:........................................

<12> Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cánhân được ủy quyền khai vắt theo hình thức của điều khoản (nếu có):

<13> Mã số thuế:..................................................................................................................

<15> Quận/huyện: …………………… <16> Tỉnh/Thành phố:................................................

<20> vừa lòng đồng đại lý phân phối thuế, số: …………………………………….ngày ................................

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất: ..................................................................................................................................

1.1. Địa chỉ thửa đất:...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

1.2. địa điểm thửa khu đất (mặt tiền đườngphố giỏi ngõ, hẻm):

1.3. Mục đích sử dụng đất:.................................................................................................

1.4. Diện tích s (m2):..............................................................................................................

1.5. Xuất phát nhà đất: (đất được Nhànước giao, cho thuê; đất nhận đưa nhượng; thừa nhận thừa kế, hoặc nhận tặng ngay cho):

a) tên tổ chức, cá thể chuyển giaoQSDĐ:

Địa chỉ fan giao QSDĐ:..................................................................................................

b) thời điểm làm sách vở và giấy tờ chuyển giaoQSDĐ ngày ……… tháng …… năm…………

1.6. Quý giá đất thực tế chuyển giao(nếu có):

2. Nhà:

2.1. Cung cấp nhà: ………………………………………..Loại nhà: .............................................

2.2. Diện tích nhà (m2 sànxây dựng): ................................................................................

2.3. Bắt đầu nhà:...........................................................................................................

a) trường đoản cú xây dựng:

- Năm hoàn thành công việc (hoặc năm bắt đầu sửdụng nhà): .........................................................

b) Mua, thừa kế, tặng ngay cho:

- thời điểm làm sách vở và giấy tờ chuyển giaonhà: Ngày ……….. Mon ……. Năm…………

2.4. Giá trị nhà (đồng):

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyểnnhượng, thừa nhận thừa kế, nhận bộ quà tặng kèm theo cho (đồng):

............................................................................................................................................

4. Gia tài thuộc diện được miễn lệphí trước bạ (lý do):

............................................................................................................................................

5. Sách vở và giấy tờ có liên quan, gồm:

-..........................................................................................................................................

-..........................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên làđúng và phụ trách trước pháp luật về số liệu sẽ khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ cùng tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…., ngày …. Tháng …. Năm …. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ chúng ta tên, dùng cho và đóng vệt (nếu có))

Hoặc TCHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ và tên:

Mẫu số 02

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ(Áp dụng so với tài sản thuộcđối tượng chịu đựng lệ giá thành trước bạ (trừ nhà, đất))

<01> Kỳ tính thuế: □ Theo từng lần vạc sinh

<02> Lần đầu: □ <03> bổ sung cập nhật lần thiết bị □

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:

<04> Tên fan nộpthuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản):.....................................................

<05> Mã số thuế(nếu có): ......................................................................................................

<07> Quận/huyện:……………………. <08> Tỉnh/thành phố:...................................................

<12> Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cánhân được ủy quyền khai gắng theo chính sách của điều khoản (nếu có):

<13> Mã số thuế: .....................................................................................................................

<15> Quận/huyện: ………………………….. <16> Tỉnh/Thành phố: ..........................................

<20> thích hợp đồng đại lý phân phối thuế, số: ……………………………………….ngày ...............................

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Loại gia tài (ví dụ: Ô tô, xe cộ máy, tàu thuyền...):................................................................

2. Nhãn hiệu: .........................................................................................................................

3. Số một số loại hoặc tên thương mại:............................................................................................

4. Nước sản xuất:.................................................................................................................

5. Năm sản xuất: ..................................................................................................................

6. Thể tích làm việc:.............................................................................................................

7. Trọng cài (hoặc công suất):..............................................................................................

8. Số người cho phép chở (kể cả láixe):.............................................................................

9. Cách làm bánh xe:..........................................................................................................

10. Unique tài sản:.........................................................................................................

11. Số máy:..........................................................................................................................

12. Số khung:......................................................................................................................

13. Hải dương kiểm soát:.............................................................................................................

14. Số đăng ký:...................................................................................................................

15. Trị giá tài sản (đồng): ....................................................................................................

(Viết bởi chữ: ...................................................................................................................)

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN:

1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản:........................................................................................

3. Thời điểm làm sách vở chuyển dịchtài sản:....................................................................

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):

............................................................................................................................................

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tôi khẳng định số liệu khai bên trên làđúng và phụ trách trước quy định về số liệu đang khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…., ngày …. Tháng …. Năm …. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ chúng ta tên, dịch vụ và đóng vệt (nếu có))

Hoặc TCHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ cùng tên:

B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ(dành đến Cơ quan tiền Thuế):

1. Trị giá tài sản tính lệ phí trướcbạ (đồng):

(Viết bằng chữ: ..................................................................................................................)

2. Số tiền lệ phí trước bạ đề nghị nộp(đồng): Bằng trị giá gia tài tính lệ chi phí trước bạ nhân (x) nấc thu lệ giá tiền trướcbạ (%). Mức thu lệ phí trước bạ được quy định chi tiết cho từng một số loại tài sản(ví dụ: thiết bị bay, tàu thủy, thuyền, ô tô, xe máy...) …..

(Viết bởi chữ: ..................................................................................................................)

Nộp theo chương ……………………………… đái mục ...................................................

3. Địa điểm nộp:.................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền muộn nhất làngày... Tháng ... Năm ... Quá 30 ngày kể từ ngày ký thông tin của phòng ban thuếmà fan nộp thuế chưa nộp thì từng ngày chậm nộp nên trả tiền chậm nộp theoquy định của Luật thống trị thuế.

5. Miễn nộp lệ giá tiền trước bạ (nếu có):Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ chi phí trước bạ theo hình thức tại điểm ……khoản ….. Điều ….. Nghịđịnh số ... Ngày ... Của chính phủ:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)

…., ngày ….. Tháng….. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ quan lại THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ …….., ngày …. Mon …. Năm ….. (Ký, ghi rõ họ tên, dịch vụ và đóng vệt (nếu có))

C. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành mang đến cơ quan lại thu tiền):

1. Số ngày lờ lững nộp lệ chi phí trước bạ: .................................................................................

2. Số chi phí phạt đủng đỉnh nộp lệ giá thành trướcbạ (đồng):...............................................................

(Viết bằng chữ: ...................................................................................................................)

……… ngày …. Tháng …. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ quan liêu THU TIỀN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng góp dấu)

Mẫu số 03

TÊN CƠ quan liêu THUẾ CẤP TRÊN TÊN CƠ quan lại THUẾ RA THÔNG BÁO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……/TB-....

……., ngày …. Mon ….. Năm ……

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

Căn cứ hồ nước sơ và Phiếu đưa thông tinđịa chủ yếu để khẳng định nghĩa vụ tài chính số ….. Ngày....tháng …. Năm .... Của (tên cơ quan đón nhận hồ sơ về giảiquyết thủ tục đăng ký, cung cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền cài đặt nhàvà tài sản gắn sát với đất), hoặc địa thế căn cứ hồ sơ của fan nộp lệ giá thành trước bạ,...(tên cơ quan Thuế) thông tin nộp lệ mức giá trước bạ nhà, khu đất như sau:

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ:

1. Tên nhà tài sản:...............................................................................................................

2. Mã số thuế (nếu có):........................................................................................................

3. Địa chỉ gửi thông tin nộp tiềnLPTB:..............................................................................

4. Đại lý thuế (nếu có):.........................................................................................................

5. Mã số thuế: ......................................................................................................................

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN

1. Thửa khu đất số: ……………………………..Tờ bản đồ số:...................................................

Số nhà……... Đườngphố……….... Thôn (ấp, bản, phum, sóc) ….. Xóm (phường) ...............

2. Loại đất:............................................................................................................................

3. Một số loại đường/khu vực:........................................................................................................

4. địa chỉ (1, 2, 3, 4...):............................................................................................................

5. Cung cấp nhà: …………………………………………. Một số loại nhà: ................................................

6. Hạng nhà: .........................................................................................................................

7. Tỷ lệ (%) quality còn lại củanhà: ..............................................................................

8. Diện tích s nhà, khu đất tính lệ phí tổn trướcbạ (m2):....................................................................

8.1. Đất:...............................................................................................................................

8.2. Nhà (m2 sàn nhà):........................................................................................................

9. Đơn giá bán một m2 sàn nhà, đấttính lệ giá tiền trước bạ (đồng/m2): .............................

9.1. Đất: ................................................................................................................................

9.2. Công ty (theo giá sản xuất mới):.......................................................................................

III. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ bởi CƠ QUANTHUẾ TÍNH:

1. Tổng mức nhà, khu đất tính lệ phítrước bạ:........................................................................

1.1. Đất (8.1 x9.1): .............................................................................................................

1.2. Bên (7 x8.2 x 9.2):......................................................................................................

2. Số tiền lệ giá thành trước bạ cần nộp(đồng):........................................................................

(Viết bằng chữ: ..................................................................................................................)

Nộp theo chương …….. Một số loại …… khoản …… hạng …….mục …….. Tè mục .................

3. Địa điểm nộp...................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền: chậm nhất làngày ... Tháng ... Năm .... Thừa 30 ngày kể từ ngày ký thông tin của ban ngành thuếmà fan nộp thuế không nộp thì mỗi ngày chậm nộp cần trả tiền lừ đừ nộp theoquy định của Luật thống trị thuế.

5. Trường hợp miễn nộp lệ tầm giá trước bạ:Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ mức giá trước bạ theo vẻ ngoài tại điểm ...khoản.... Điều .... Nghị định số ... Ngày .... Tháng ... Năm ... Của thiết yếu phủ.................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...(Tên cơ quan thuế) ………….. Thông báo để bạn nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ..., ngày …. Tháng ….. Năm ……… (Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ và đóng vết (nếu có))

THỦ TRƯỞNG CƠ quan tiền THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

IV. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành mang lại cơ quan tiền thu tiền):

1. Số ngày lờ đờ nộp lệ phí trước bạso với thông báo của cơ quan Thuế: ......................

2. Số tiền phạt chậm trễ nộp lệ chi phí trướcbạ (đồng): ..............................................................

(Viết bằng chữ: ..................................................................................................................)

….., ngày …. Tháng …. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ quan liêu THU TIỀN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bài viết liên quan