Từ các trận trước lúc cục diện Tam Quốc hình thành như Đồng Quan, Hổ Lao Quan cho đến những trận phân định trần thế như quan liêu Độ, Xích Bích, Di Lăng lấn sân vào sử sách, cả về quy mô, mưu trí cũng như sự dũng mãnh phi thường của các dũng tướng huyền thoại một thời. Vớ cả đã tạo nên một thời đại anh hùng, huy hoàng hi hữu có. 

1. Trận Hổ Lao quan lại – Tam anh chiến Lã Bố

Trận Hổ Lao quan là cuộc chiến giữa Đổng Trác – Lã cha và liên hiệp 18 lộ chư hầu quan Đông do Viên Thiệu làm minh chủ vào năm 190. Đó là trận chiến đã tương khắc họa hình ảnh hào hùng của các vị tướng. Đặc biệt là trận đọ mức độ trực tiếp nổi tiếng giữa Lã Bố chống lại cha anh em Lưu Bị, quan Vũ, Trương Phi, có cách gọi khác là Tam anh chiến Lã Bố đã đi vào lịch sử, văn hóa Trung Quốc.Bạn đã xem: gần như trận đánh kinh điển trong "tam quốc diễn nghĩa"

Sau khi Quan Vũ chém Hoa Hùng, quân Đổng Trác thua chạy dài. Đổng Trác đích thân dẫn 15 vạn quân tiến ra duy trì Hổ Lao quan. Riêng Lã bố lĩnh 3 vạn quân ra trước quan ải, đóng một trại lớn làm tiền quân còn Đổng Trác thì đóng góp đồn trên cửa ngõ quan.

Bạn đang xem: Thể loại:trận chiến thời tam quốc


*

Đổng Trác và nhỏ rể Lý Nho trên thành nhìn xuống trận chiến sẵn sàng xảy ra.

Bên kia, Viên Thiệu họp những tướng lại bàn, cử binh tiến gần kề cửa Hổ Lao vây đánh. Tào dỡ cũng dẫn quân tiếp ứng. Những chư hầu đều sở hữu mặt. Lã tía đem 5000 quân thiết kỵ lại khiêu chiến, quấy tan quân tiền bộ của vương vãi Khuông, tiếp tục đánh bại các danh tướng của quân đoàn kết như Phương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc…

Lã Bố, được ca tụng là “chiến thần”, can đảm khác thường.

Lã cha lại kéo quân mang đến thách đánh. Các tướng chư hầu ai nấy đều lo sợ trước sự kiêu dũng của Lã Bố. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố, mới được vài hiệp thì thua kém chạy. Lã tía thúc chiến mã xích thố sấn lại đuổi, ngựa chiến này chạy nhanh như bay. Lã cha gần theo kịp Toản thì ở bên rìa đường, Trương Phi quát lác lớn: “Thằng đầy tớ ba chúng ta kia đừng chạy nữa! bao gồm Trương Phi bạn đất lặng đây!” Lã cha thấy thế quăng quật Công Tôn Toản, võ thuật với Trương Phi.


*

Trương Phi xuất chiến đánh Lã Bố.

Trương Phi hăng hái cố tiến công Lã Bố. Hai người đánh nhau được hơn 50 hiệp không rõ bên nào thua bên nào được. Quan tiền Vũ đứng ko kể thấy nuốm cầm thanh long yển nguyệt đao phi ngựa chiến đến thuộc đánh. 3 con ngựa chiến đứng dàn hình dáng chữ đinh, chiến đấu được 30 hiệp nữa hai fan cũng vẫn ko hạ được Lã Bố. Lưu giữ Bị bấy giờ đồng hồ cũng cầm tuy nhiên kiếm thúc ngựa chạy vào tấn công giúp hai người em của mình. Cha người vây tròn mang Lã ba đánh chẳng khác gì quân đèn cù.

Lã ba cố sức kháng đỡ không nổi, bèn nhắm thân mặt lưu lại Bị phóng vờ một ngọn kích, Bị tránh được, bố mở góc của trận, cắp đao ngược kích, phi con ngữa chạy về. Cha người thúc ngựa chiến sấn vào, quân mã 8 xứ số đông reo ầm lên, xô cả ra đánh. Quân Lã ba chạy về trên cửa Hổ Lao, tía người theo sau đuổi mãi.

3 anh em Lưu – quan – Trương cùng Lã tía trọng trận Hổ Lao Quan. (Ảnh: Internet)

Điển gắng “Tam anh chiến Lã Bố” trong đái thuyết Tam Quốc diễn nghĩa được nhận xét là giữa những câu chuyện truyền kỳ, để cho “chiến thần” Lã ba vang danh thiên hạ.

Thế nhưng lại không mấy người biết rằng, trong cuộc chiến Hổ Lao Quan, Lã cha đã nói: “Đánh nhau kịch liệt không phân chiến hạ bại, trước trận chỉ sầu não trước quan tiền Vân Trường. Thanh Long Bảo Đao bùng cháy trong sương tuyết, Chiến bào Anh Vũ cất cánh như cánh bướm”. Quan tiền Vân ngôi trường được miêu tả có khuôn khía cạnh đỏ như gấc, đôi mắt phượng ngươi tằm, râu nhiều năm hai thước, tay nạm Thanh Long Yển Nguyệt Đao cưỡi trên ngựa chiến Xích Thố, dáng vóc oai phong lẫm liệt này đã đi sâu vào trái tim của biết bao người.


*

Quan Vũ được ca ngợi là ‘võ thánh’ trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa. (Ảnh: Internet)

Sau cuộc chiến này, chư hầu 8 xứ thuộc mời 3 bằng hữu Lưu – quan tiền – Trương mang lại mừng công rồi sai bạn về trại Viên Thiệu cung cấp tin mừng.

2. Trận quan Độ – Tào cởi đại phá Viên Thiệu

Trận quan liêu Độ là trận đánh ra mắt trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại quan lại Độ thuộc bờ nam giới Hoàng Hà giữa Tào dỡ và Viên Thiệu là 2 quyền năng quân sự mạnh mẽ nhất trong thời gian tiền Tam Quốc. Tào toá mượn danh thiên tử để chuyên quyền và đã chiếm lĩnh toàn cục khu vực Trung Nguyên. Những lực lượng đối lập đều bị đè bẹp, chỉ duy Viên Thiệu là đối thủ lớn nhất và đáng gờm độc nhất của Tào Tháo. Viên Thiệu chẳng các đất rộng binh cường cơ mà danh vọng trong xóm hội lại rất to lớn với cái danh “ba đời làm cho Tam Công”.


*

Tào toá và Viên Thiệu, 2 lực lượng vượt trội nhất thời bấy giờ.

Trận quan lại Độ năm 220, là trận đưa ra quyết định vận mệnh của Tào tháo dỡ và Viên Thiệu, cũng xuất hiện một thời kỳ mới. Vào cụ bất đắc dĩ, Tào toá đành nên dùng kế “lấy ít địch nhiều”, dùng 7 vạn quân tinh nhuệ để có thể chống cự với 70 vạn đại quân của Viên Thiệu.

Chiến dịch Bạch Mã – Diên Tân

Ban đầu, cùng với quân team đông đảo, Viên Thiệu sẽ ra tay đánh phủ đầu trước. Tháng hai năm Kiến An trang bị năm đời Hán Hiến đế (200 sau Công nguyên), Thiệu gửi quân tới Lê Dương, không nên đại tướng tá Nhan Lương đem quân tấn công thành Bạch Mã, tiếp đó, không nên tướng Văn Xú tiến tiến công Diên Tân, nhưng mà quyết chiến điểm vẫn luôn là tại Bạch Mã. Tháng Ba, lưu lại Diên quân ít không phản kháng nổi, chuyển thư cung cấp cứu Tào Tháo. Tháo mau lẹ tiếp viện mang lại Bạch Mã, nhưng Tuân Du răn dạy Tháo nên tiếp viện mang đến Diên Tân. Tháo lập tức hiểu ý Tuân Du, thi hành giải pháp “giương đông kích tây”, làm nên vẻ chuẩn bị vượt Hoàng Hà tấn công vào hậu phương Viên Thiệu.


*

Quan Vũ ra trận 1 đao chém chết Nhan Lương giữa vùng đông người.

Tháng 4 năm 200, Tào tháo dẫn 2 tướng tá Trương Liêu cùng Quan Vũ đi cứu giúp Bạch Mã và cũng chia quân ra Diên Tân nhằm phân tán sự chú ý của Thiệu. Quả nhiên Thiệu trúng kế, bức tốc thêm quân cho Diên Tân cơ mà không chú ý Bạch Mã. Tào túa nhân đó đột ngột thúc quân đánh khỏe khoắn ở Bạch Mã, không nên Quan Vũ ra trận giết chết mãnh tướng tá của Thiệu là Nhan Lương, giải vây thành Bạch Mã.

Tháng 5 năm 200, Tào túa cùng quan liêu Vũ cùng Trương Liêu đi men theo Hoàng Hà về phía tây mang đến cứu Diên Tân. Hành quân đến nam Diên Tân thì va trán cùng với quân Thiệu vừa lịch sự sông, Viên Thiệu cùng Lưu Bị với Văn Xú có quân tới, một cuộc tiết chiến là chẳng thể tránh khỏi. Khi đó quân Tào sinh hoạt trên lô cao, quân Thiệu tiến công tới. Tiêu binh báo cáo: “Khoảng năm trăm kỵ binh của Thiệu đang tới“. Lát sau lại báo: “Kỵ binh đã nhiều lên, bộ binh thì đếm ko xuể“. Tào toá bảo: “Không cần báo cáo nữa“. Liền lệnh cho quân sĩ tháo im ngựa, làm việc tại chỗ. Các tướng ngớ ra, nói kẻ thù đông quá, xin mang lại vận đưa đồ quân trang quân dụng về doanh trại trước rồi hãy đánh.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Lời Bài Hát: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh


Chỉ Tuân Du là đọc ý Tào Tháo, vừa mỉm cười vừa bảo: “Đó là mồi dử, chuyển đi làm việc gì?” toá cũng cười, cực kỳ tự tin. Lát sau, Văn Xú thuộc Lưu Bị (khi đó đang theo Viên Thiệu) dẫn năm nghìn quân ào tới. Những tướng hỏi: “Bây giờ đồng hồ lên ngựa được chưa?” – Tào túa bảo ko vội. Trái nhiên, kỵ binh Văn Xú với Lưu Bị thấy thứ quân dụng ngổn ngang, liền xuống ngựa tranh nhau cướp. Bây giờ Tháo mới lệnh mang đến đốt pháo hiệu, chiêng trống rầm trời, 600 thiết kỵ của tháo dỡ từ trên lô cao tấn công xuống, quân Thiệu rã vỡ.

Chiến sự quan tiền Độ

Sau vài mon ngưng nghỉ ngơi điều quân, hai bên tái chiến vào trận chết sống ở quan tiền Độ ngay từ thời điểm tháng 8 năm đó, kéo dài thêm hơn nữa 100 ngày. Bị đại bại và mất hai tướng, Viên Thiệu điều đại quân mang lại Dương Vũ, phía tây-bắc Trung Mâu, men theo đồi cát dọc bờ sông, dựng vài ba chục doanh trại kéo dãn dài từ đông qua tây, định triển khai hai cánh bao vây quân Tào rồi tiêu diệt.

Tào dỡ không lui binh, cũng chia quân làm những nhóm kháng cự, nhưng bởi vì ít quân rộng nhiều nên không đủ phân ra các vị trí tất cả địch. Viên Thiệu với quân thoát khỏi luỹ, giao chiến cùng với quân Tào. Quân Tào thua thảm trận bắt buộc lùi lại mấy lần. Tào Tháo sai bảo tướng sĩ cố giữ vững trận địa, quân địch khiêu chiến các lần tuy thế không ra đánh.


Viên Thiệu cùng với lực lượng áp đảo, sớm hôm khiêu chiến Tào Tháo.

Viên Thiệu bèn bày trận trên hàng núi đất, dựng những chòi gỗ, đứng trên đó phun xuống doanh trại quân Tào. Quân Tào mọi cá nhân phải cần sử dụng thuẫn gỗ che đỡ tên bắn. Sau đó Tào Tháo dùng xe phun đá, có sức mạnh bắn đầy đủ viên đá mười mấy cân bay ra xa ngoài ba trăm mét, phá nát những chòi mộc của địch.

Viên Thiệu lại mang lại quân đào những địa đạo vào doanh trại quân Tào. Ông phát hiện nay bèn không đúng quân đào con đường hầm theo chiều ngang ở phục sẵn, hễ quân Viên mang lại thì bắn chết. Phía hai bên giữ nhau lâu ngày, Tào Tháo sắp hết lương, ước ao rút lui, bèn hỏi chủ ý Tuân Úc đã trấn thủ hứa Xương. Tuân Úc viết thư trả lời, răn dạy Tào Tháo kiên trì giữ, nhất thiết không được rút lui, nếu như không hậu quả sẽ khá xấu.

Ông viết: “Tuy nay thực phẩm trong quân đội khiếm khuyết, nhưng chưa bằng thực trạng khiếm khuyết lương thực nhì quân Sở với Hán đại chiến tại Huỳnh Dương với Thành Cao. Lúc bấy giờ Lưu Bang cùng Hạng Võ không một ai chịu tháo lui cả. Vày kẻ như thế nào rút lui trước thì kẻ đó sẽ bị thiệt sợ hãi to. Nay ngài với một chiến binh yếu nhát hơn, nhưng đã phân chia ranh giữ lại đất, gắng lấy yết hầu của đối thủ để chúng cấp thiết tiến lên được. Thực trạng đó đã kéo dãn dài nửa năm rồi, vậy một lúc tình hình tình tiết đến mức cùng cực, thì tất nhiên sẽ sở hữu được biến động. Đến chừng đó, bọn họ sẽ cần sử dụng kỵ binh tập kích, chắc chắn sẽ giành được thành công thôi”. Tào dỡ nghe theo, lệnh cho các tướng sĩ cố gắng sức giữ cố kỉnh trận.


Đánh lâu ngày không hạ được, Viên Thiệu không nghĩ ra kế như thế nào khác. Nội cỗ của Viên Thiệu lại biểu lộ sự mâu thuẫn. Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh mang một vạn quân đi về nhấn lương nhằm chở ra mặt trận. Mưu sĩ hứa Du hiến kế mang đến Viên Thiệu làm cho ông ta nhân thời gian Hứa Đô phòng ngự lỏng lẻo, phái một cánh binh đi vòng qua quan tiền Độ tập kích hẹn Đô. Viên Thiệu không nghe. Đúng cơ hội đó hẹn Du có bạn nhà bị tội vào ngục, xin Viên Thiệu tha ko được đề nghị bất mãn, bỏ sang mặt hàng Tào Tháo. Hẹn Du bất mãn cũng có phần do là vì nhắc nhở Viên Thiệu tránh việc sử dụng Thuần Vu Quỳnh là fan nóng tính, nghiện rượu. Viên Thiệu đa nghi, không tin tưởng Hứa Du.

Được tin báo của hứa Du về việc Thuần Vu Quỳnh, Tào cởi đích thân mang 5.000 quân mã đuổi mang lại kho lương của Viên Thiệu sống Ô Sào. Đang đêm, quân Tào bất thần tập kích, Nhạc Tiến chém chết Quỳnh. Tào toá đốt không bẩn kho lương của Viên Thiệu. Trong hơn 1 vạn quân của Quỳnh thì hơn 1.000 bị giết, số còn sót lại đầu hàng. Tào túa sai giảm hết mũi xác chết, lưỡi của bò chiến mã giao đến quân đầu hàng mang lại doanh trại Viên Thiệu để uy hiếp tinh thần, có tác dụng nhụt ý chí quân địch.


Tào tháo đốt cháy kho lương lớn số 1 của Viên Thiệu tại Ô Sào, xác nhận xoay gửi 180 độ cục diện trận chiến.

Viên Thiệu thấy lửa cháy tự xa, ban bố Ô Sào bị đánh, một phương diện điều quân cứu vớt Quỳnh, còn mặt khác sai Trương Cáp, Cao Lãm đi cướp doanh trại Tào. Tuy thế Tào tháo dỡ đã bố trí quân chống bị trước, quả thật dự liệu của Cáp và Lãm. Cáp và Lãm ko hạ được trại Tào, lại nghe tin Tào Tháo phá vỡ Ô Sào trở về, bèn quyết định đầu hàng Tào.

Viên Thiệu liên tiếp nghe tin thua trận, kho lương bị mất, tướng mạo sĩ náo loạn, kéo nhau quăng quật chạy. Tào cởi thừa cơ dẫn quân tập kích khiến quân Thiệu thua tan nát. Thiệu hốt hoảng, cùng nhỏ là Viên Đàm dẫn 800 quân kỵ chạy một mạch, qua sông Hoàng Hà bắt đầu dám tạm dừng nghỉ.


Tào túa đứng trước chiêu mộ của Viên Thiệu đề cập lại trận đánh giữa đôi bên, không ngừng mệnh danh Thiệu.

Trận quan tiền Độ khắc ghi sự suy yếu và từ kia đi tới dứt hoàn toàn quyền lực của tập sum vầy Thiệu, mở đường đến Tào Tháo làm chủ cả khu vực miền bắc Trung Quốc, chiếm cầm cố thượng phong trong viên diện “quần hùng tranh thực” lúc đó.

Viên Thiệu sau liên tục thất bại ở Thương Đình, 2 năm sau thì mất. 3 người con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm tranh giành quyền lực tối cao đánh nhau, theo thứ tự bị Tào tháo dỡ tiêu diệt. Trận quan tiền Độ còn cho thấy thêm tài năng quân sự tuyệt đối của Tào toá và sự yếu hèn về tài năng lãnh đạo và quân sự của Viên Thiệu. Đồng thời, nó nhằm lại bài học lớn về lấy ít phòng đông, rước yếu chiến hạ mạnh.

Sách Tam Quốc Chí, Ngụy Vũ Đế bản kỷ chép:

Đời vua hoàn Đế, sao Hoàng tinh mọc sáng giữa ranh giới nhị nước Tống, Sở. Ân Quỳ, một đơn vị thiên văn ở khu đất Liêu Đông đoán rằng: năm mươi năm sau này tất sẽ sở hữu được Chân Nhân khởi nghiệp tại vùng Lương Bái, sức khỏe như sấm sét. Trái nhiên đúng 50 năm, thì Tào phá Viên Thiệu, thế lớn chẳng ai bằng“.


Các cố lão trong vùng nghe giờ Tào tháo dỡ đại phá Viên Thiệu, có rượu lên đỉnh núi chúc mừng túa và nói về lời tiên tri từ thời điểm cách đó 50 năm về trước, giờ đã ứng nghiệm, bóc hết sức vui.

Vậy là thuận theo sự diễn biến của bánh xe kế hoạch sử, của thời thế, Tào túa sẽ đổi thay một ngôi sao nổi lên giữa khung trời đêm như 1 định mệnh đã có được dự báo tự trước. Việc Viên Thiệu không lấy được thiên hạ mà lại là Tào toá âu cũng có lý vị của nó!