Rừng hoang đẹp nhất hoa màu sắc tím Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim Có người con gái xuân vời vợi Tóc còn phòng ngắn chưa đầy búi xa xưa nàng vẫn yêu color tím Chiều chiều lên hầu như đồi hoa sim Đứng chú ý sương tím hoang biền biệt Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm <ĐK:>Ôi lấy ông xã chiến binh Lấy ông xã thời chiến chinh, mấy bạn đi quay trở lại Sợ lúc mình đi mãi, hại khi mình ko về Thì thương bạn vợ bé bỏng bỏng chiều quê tuy nhiên không chết fan trai sương lửa mà chết fan em nhỏ tuổi hậu phương mà lại chết tín đồ em gái tôi yêu đương Đời tôi là binh lực rừng núi Thường ngày qua những đồi hoa sim Thấy cành sim chín thương vô bờ Tiếc tín đồ em gái không hề nữa lý do nàng vẫn yêu color tím Màu ảm đạm tan tác yêu cầu không em Để chiều sim tím hoang biền biệt Để bản thân tôi khóc chuyện hoa sim.

Bạn đang xem: Ôi lấy chồng chiến binh lấy chồng thời chiến trinh


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cải Tạo Chung Cư Cũ Ở Hà Nội : Khó Nhất Là Xác Định Hệ Số Đền Bù

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.