Quỹ khen thưởng, an sinh là các quỹ được trích lập từ roi sau thuế của doanh nghiệp. Theo chúng ta có đúng không? kế toán tài chính hạch toán gắng nào. Kế toán tài chính Đức Minh vẫn hướng dẫn cụ thể giúp chúng ta nhé.


*

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ roi sau thuế TNDN của chúng ta để cần sử dụng cho công tác làm việc khen thưởng, khuyến khích tác dụng vật chất, phục vụ nhu cầu an sinh công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống thiết bị chất, ý thức của fan lao động.

Bạn đang xem: Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 200

Quỹ khen thưởng, phúc lợi là những quỹ được trích lập từ lợi tức đầu tư sau thuế của doanh nghiệp.

Quỹ này được lập ra đa số dùng cho công tác làm việc khen thưởng, khuyến khích tiện ích vật chất, giao hàng nhu cầu phúc lợi của bạn và đông đảo nơi công cộng. Tự đó góp phần cải thiện, nâng cấp đời sinh sống và niềm tin làm việc cho người lao động, kích thích, nâng cao hiệu quả thêm vào và phân phát triển bền chắc của doanh nghiệp.

*

Tìm gọi về quỹ tâng bốc phúc lợi

Quỹ này đang do quản trị Hội đồng quản ngại trị hay chủ tịch quyết định sau khi tham khảo chủ ý Công đoàn doanh nghiệp.

Xem thêm: 3000 Usd To Vnd Exchange Rate Today, 3000 Đô Là Bao Nhiêu Tiền Việt

Mục đích của quỹ khen thưởng, phúc lợi

QUỸ KHEN THƯỞNG

QUỸ PHÚC LỢI

Thưởng cuối năm hoặc định kỳ cho những người lao đụng của doanh nghiệpThưởng bỗng dưng xuất cho các cá nhân, tập thể tất cả sáng kiến, đổi mới mới, đem lại hiệu quả cao vào doanh nghiệpThưởng cho những cá nhân, 1-1 vị phía bên ngoài đã chấm dứt tốt những điều kiện thỏa thuận trong hòa hợp đồng, góp sức và mang đến nhiều ích lợi cho doanh nghiệpTrích lập để hiện ra quỹ khen thưởng triệu tập (nếu có) của tổng công ty để khen thưởng bộ máy quản lý và điều hành quản lý của tổng công ty, hoặc cho đơn vị thành viên bao gồm thành tích xuất dung nhan và trong số những trường hợp khen thưởng khác

Đầu tư, xây dựng, sửa chữa, bổ sung cập nhật cho nguồn ngân sách xây dựng các công trình phúc lợi nơi công cộng của doanh nghiệpChi cho các chuyển động phúc lợi của xóm hội, văn hóa, thể thao, phúc lợi nơi công cộng của cộng đồng công nhân viên của doanh nghiệpĐóng góp đến quỹ phúc lợi an sinh khác của xã hộiTrợ cấp cho tất cả những người lao động của chúng ta đã về hưu, không còn sức lao động, … và điều kiện kinh tế gia đình khó khăn

*Lưu ý:

Khi doanh nghiệp áp dụng quỹ khen thưởng, an sinh để bán buôn tài sản, giá thành cho câu hỏi khen thưởng – phúc lợi an sinh của nhân viên cấp dưới và công ty mà có thuế giá chỉ trị gia tăng đầu vào, phần thuế này sẽ không còn được khấu trừ mà sẽ tiến hành tính vào gia sản hoặc gần như khoản đưa ra có khá đầy đủ hóa đơn, hội chứng từ liên quan.

Phương pháp hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi

Để làm phản ánh thực trạng trích lập cùng số tiền hiện tại có, kế toán sử dụng thông tin tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Thông tin tài khoản này bao gồm 04 thông tin tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng

Tài khoản 3532 – Quỹ phúc lợi

Tài khoản 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo ra tài sản cố định (TSCĐ)

Tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban thống trị điều hành công ty

Cách hạch toán

Theo điều 63 Thông tứ 200/2014/TT-BTC, kế toán sẽ ghi nhận với hạch toán như sau:

NỘI DUNG

TÀI KHOẢN

Trong năm lúc tạm trích

Nợ TK 421 – lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 353 (3531, 3532, 3534)

Cuối năm, xác minh trích thêm

Nợ TK 421 – lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 353 (3531, 3532, 3534)

Tiền thưởng đề xuất trả cho tất cả những người lao động

Nợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng

Có TK 334 – phải trả tín đồ lao động.

Chi trợ cấp khó khăn khăn, thiên tai, bầy lụt; bỏ ra cho hoạt động nghỉ đuối của doanh nghiệp, phong trào văn hóa, văn nghệ,

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có các TK 111, 112…

Bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa trang trải bằng quỹ tán dương phúc lợi, kế toán phản ánh doanh thu không bao hàm thuế GTGT buộc phải nộp

Nợ TK 353 (3531, 3532) – (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp

Thưởng đến Hội đồng quản ngại trị, Ban Giám đốc

Nợ TK 3534 – Quỹ thưởng ban làm chủ điều hành công ty

Có các TK 111, 112…

Đầu tư, sắm sửa TSCĐ sử dụng cho mục đích văn hoá, an sinh của doanh nghiệp

– Ghi tăng TSCĐ:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá chỉ + thuế GTGT (nếu có))

Có các TK 111, 112, 241, 331, …

– Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

– Định kỳ tính hao mòn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, sắm sửa bằng quỹ phúc lợi, sử dụng vào vận động văn hoá, phúc lợi

– Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

– phản nghịch ánh các khoản thu, đưa ra nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

+ Đối với những khoản chi, ghi:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

Có những TK 111, 112, 334, …

+ Đối với những khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 353 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Công ty cp được vạc hành cp thưởng trường đoản cú quỹ khen thưởng để tăng vốn chi tiêu của nhà sở hữu

Nợ TK 3531 – Quỹ khen thưởngNợ TK 4112 – Thặng dư vốn cp (giá phân phối thấp rộng mệnh giá)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữuCó TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá bán cao hơn nữa mệnh giá)

Chúc chúng ta làm bài toán hiệu quả!


Với phương châm “Sự thành công xuất sắc của học viên là niềm từ hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo và giảng dạy kế toán cùng tin học Đức Minh là nơi giảng dạy kế toán thực tiễn và tin học văn phòng công sở uy tín và chuyên nghiệp hóa nhất tp. Hà nội hiện nay. Đức Minh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình bởi vì học viên, luôn sát cánh cùng học viên trên bước lối đi tới thành công.

Lịch học dạy dỗ kèm linh động từ thứ 2 đến trang bị 7 mặt hàng tuần cho toàn bộ các học tập viên:

Ca 1: tự 8h -> 11h30 * Ca 2: tự 13h30 -> 17h * Ca 3: trường đoản cú 18h -> 20h

bảng báo giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH