*


Sơ đường nét về Sở Lao rượu cồn Thương binh cùng xã hội thức giấc Bình Thuận

Sở Lao hễ Thương binh và xã hội thức giấc Bình Thuận có tác dụng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng làm chủ Nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy dỗ nghề, lao động; chi phí lương, tiền công, bảo đảm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội từ nguyện, bảo đảm xã hội thất nghiệp); an toàn lao động, người dân có công; bảo trợ làng mạc hội; bảo đảm và quan tâm trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xóm hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về những dịch vụ công ở trong phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một trong những nhiệm vụ, quyền lợi khác theo sự phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh cùng theo cơ chế của pháp luật.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho những người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy tờ lao hễ tại Quảng Nam

Sở Lao hễ Thương binh và xã hội tỉnh giấc Bình Thuận với việc làm chủ người lao động

* Đối cùng với việc thống trị lao động người nước ngoài, Sở Lao cồn Thương binh và xã hội thức giấc Bình Thuận tất cả thẩm quyền xử lý các thủ tục cấp, đổi, tịch thu giấy phép lao động so với lao hễ là fan nước ngoài thao tác làm việc tại những doanh nghiệp, tổ chức tài chính trên địa bàn tỉnh theo phép tắc của pháp luật.

* Đối cùng với việc thống trị lao đụng Việt Nam đi làm việc việc ở quốc tế theo hợp đồng, thì Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Thuận có nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau:

– lý giải và tổ chức triển khai việc đưa tín đồ lao đụng Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo vừa lòng đồng trên địa phận tỉnh theo lao lý của pháp luật;

– Tuyên truyền, thông dụng chủ trương, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước về tín đồ lao cồn Việt Nam đi làm việc việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng;

– lý giải và tổ chức tiến hành công tác huấn luyện và giảng dạy nguồn lao động, tuyển lựa chọn lao động đi làm việc ở quốc tế thuộc phạm vi cai quản của Sở;

– chỉ dẫn và kiểm soát việc đăng ký hợp đồng của bạn và bạn lao cồn trên địa phận tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng cá nhân; đo lường và thống kê việc tiến hành hợp đồng của bạn đưa tín đồ lao động đi làm việc việc ở nước ngoài theo bề ngoài thực tập cải thiện tay nghề;

– Thống kê con số các doanh nghiệp chuyển động đưa fan lao đụng Việt Nam đi làm việc việc ở quốc tế theo vừa lòng đồng trên địa phận tỉnh; con số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng theo đồng;

– thông báo cho người dứt hợp đồng lao động quốc tế trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước; phía dẫn, reviews người lao động đk tìm việc làm;

– công ty trì phối phù hợp với các cơ quan gồm liên quan giải quyết các yêu cầu, con kiến nghị của những tổ chức và cá thể trong nghành người lao cồn Việt Nam đi làm việc việc ở nước ngoài theo thẩm quyền;

Sở Lao đụng Thương binh cùng xã hội tỉnh giấc Bình Thuận giải quyết và xử lý các giấy tờ thủ tục cấp giấy tờ lao động cho người nước ngoài

Sở Lao đụng Thương binh với xã hội thức giấc Bình Thuận xử lý các thủ tục cấp bản thảo lao động cho những người nước không tính sau:

+ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ cung cấp lại bản thảo lao động cho những người nước ngoài

+ xác nhận người nước ngoài không nằm trong diện cấp chứng từ phép lao động

+ thu hồi giấy phép lao cồn của bạn nước ngoài

+ Giải trình nhu cầu, chuyển đổi nhu cầu thực hiện người lao đụng nước ngoài