toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tìm một số biết rằng nếu thêm chữ số 6 vào bên phải chữ số đó ta được số mới hơn số pải tìm là 537 đơn vị

*

Tìm một vài tự nhiên, hiểu được nếu viết thêm chữ số 6 vào bên buộc phải số kia ta được số new mà tổng số new và số yêu cầu tìm là 13591


*

*

9 lần cùng 6 đơn vị của số đó là : 13591 - 6 = 13585 

Số đó là : 13585 : ( 10 + 1 ) x 1 = 1235

Đ/s : 1235


9 lần cùng 6 đơn vị chức năng của số kia là

13 591 - 6 = 13 585

Số kia là

13 585 : ( 10 + 1 ) x 1 = 1235

ĐS : 1235 

Ủng hộ nhé ! ^^ 


Bài Giải

Khi viết thêm chữ số 6 vào bên buộc phải số kia ta được số new gấp 10 lần và 6 đơn vị

Ta gồm sơ đồ:

Số buộc phải tìm:vẽ một trong những phần Ngoặc khổng lồ là 13591

Số new : 10 phần và thêm 1 ô nhỏ dại là 6 solo vị

Theo sơ đồ,tổng số phần cân nhau là:

10 cùng 1 bằng 11

Số kia là: (13591-6):11 bởi 1235

Đáp số:1235


tìm một vài tự nhiên tất cả 2 chữ số , biết giả dụ thêm chữ số 6 vào bên đề nghị cua số đó thì ta được số mới hơn số cũ 276 đối chọi vị

nhanh giúp mình nhé!


Xem thêm: Cách Giảm Đau Lưng Trong Thời Kỳ Kinh Nguyệt, 11 Cách Giúp Bạn Bớt Đau Lưng Khi Có Kinh

Coi số đề xuất tìm là một trong những phần . Số nên tìm là (13519 - 6 ) : ( 1 + 10 ) = 1235 Đáp số : 1235 Chúc bạn học giỏi !


tìm một vài tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên đề nghị số đó ta được số bắt đầu và số yêu cầu tìm là : 13591


Tìm số tự nhiên và thoải mái biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên buộc phải số đó ta được số bắt đầu và tổng số new và số phải tìm là 13591

Ghi bí quyết giải hộ mình nhe


Tìm số thoải mái và tự nhiên biết rằng trường hợp viết thêm chữ số 6 vào bên cần số kia ta được số mới và số cần tìm là 13591


Tìm một trong những tự nhiên hiểu được nếu thêm chữ số 6 vào bên yêu cầu số kia ta đươc số new mà tổng thể mới yêu cầu tìm là 13591, có tác dụng ơn giải chi tiết giúp ạ


Tìm một số tự nhiên, hiểu được nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số bắt đầu mà tổng số bắt đầu và số buộc phải tìm là 13587 


Bài 3*. Tìm một số tự nhiên, hiểu được nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số kia ta được số new mà tổng số mới và số buộc phải tìm là 1705. Bài giải

 


Tìm một trong những tự nhiên,biết rằng nếu như viết thêm chữ số 5 vào bên yêu cầu số đó thì được số bắt đầu mà tổng của số new và số đề nghị tìm bằng 2095.


Tìm một số trong những tự nhiên,biết rằng trường hợp viết thêm chữ số 5 vào bên buộc phải số đó thì được số bắt đầu mà tổng của số mới và số đề xuất tìm bằng 2095.


Tìm một số có bố chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số kia ta được số bắt đầu mà tổng của số new và số bắt buộc tìm là 6 414