×Close nhiều người đang xem trang giờ Việt không dấu! Click vào link sau giúp xem trang tiếng Việt tất cả dấu: hờn giận

Bạn đang xem: Loi Bai Hat Gian Hon (Ngoc Son (Tre))

Tra lai em yeu chiec khan ngay lập tức naongay con ben nhau ai an tran dayTra lai em yeu nhung nam hoc tronhung dem hen ho, ngay lập tức ta teo nhau.Gian hon bỏ ra em, net mày duom buonGian hon bỏ ra em trut them muon phienGian hon cho nhau noi dau ngap longvang xa that roi nguoi oi biet chang. Tra lai mang lại em, tra lai mang lại emloi nao yeu thuong nhỏ dong tren moi va tinh ta vày nhung dem trang rã de lan sau cuoi khi nhin cầm cố nhau de ngay lập tức mai vày duyen tinh cach xa. Tieng yeu ban dau con dau nua em? Nguoi danh xa ta, bo ta mot minhde roi ra di cach xa ngan trungKy niem phái nam xua se tung nhu bot beoai an ngay lập tức nao gio nhu giac mo.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Dự Báo Thời Tiết Mùa Đông Năm 2020, Mùa Đông 2020

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.