Đề thi Trạng Nguyên tiếng Việt Lớp 5 Vòng 4

Bài 1: Em hãy tham khảo kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 giải đáp cho sẵn.

Bạn đang xem: Trạng nguyên tiếng việt lớp 5

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, trường đoản cú nào đựng tiếng "đầu" được sử dụng với nghĩa gốc?

- đỗ đầu

- đầu sông

- đau đầu

- đầu năm

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ làm sao không thuộc nhóm nghĩa với những từ còn lại?

- ngan ngát

- chén bát ngát

- mênh mông

- bao la

Câu hỏi 3:

Trong những từ sau, từ làm sao không cùng nhóm nghĩa với những từ còn lại?

- sâu hoắm

- hoăm hoắm

- thăm thẳm

- vời vợi

Câu hỏi 4:

Trong những từ ngữ sau đâu, từ ngữ làm sao chỉ sự đồ dùng không sinh sống ở bên dưới nước?

- cá voi

- con mực

- bé tôm

- bé voi

Câu hỏi 5:

Trong những từ sau, từ như thế nào sai bao gồm tả?

- buông lỏng

- buông tay

- buôn làng

- buông làng

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ làm sao sai chủ yếu tả?

- tủn mủi

- tủn mủn

- lừng chừng

- lũn cũn

Câu hỏi 7:

Trong những từ sau, từ nào sai bao gồm tả?

- lan mang

- lan man

- man mát

- sở hữu vác

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ như thế nào sai chủ yếu tả?

- thăm dò

- dò hỏi

- giò dẫm

- giò lụa

Câu hỏi 9:

Trong những từ sau, từ bỏ nào đựng tiếng "đánh" được dùng với nghĩa gốc?

- đánh nhau

- tấn công răng

- tiến công cờ

- đánh rơi

Câu hỏi 10:

Trong những từ ngữ dưới đây, phần đa từ ngữ như thế nào chỉ sự vật không tồn tại sẵn vào tự nhiên?

- núi

- biển

- chùa

- rừng

Bài 2: chuột vàng tài ba.

Hãy kéo ô trống vào giỏ công ty đề sao để cho các nội dung tương đương hoặc bởi nhau.

*

- Nghĩa cội từ tay

cánh tay

đau tay

bàn tay

tay nghề

tay vịn

ăn may

ăn hàng

dòng người

dòng sông

dòng chữ

- Nghĩa chuyển từ ăn

nước nạp năng lượng chân

sơn nạp năng lượng mặt

bàn tay

tay nghề

tay vịn

ăn may

ăn hàng

dòng người

dòng sông

dòng chữ

- Nghĩa chuyển từ dòng

cánh tay

đau tay

bàn tay

tay nghề

tay vịn

dòng tộc

ăn hàng

dòng người

dòng sông

dòng chữ

Bài 3: Em hãy đọc kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào địa điểm trống hoặc CHỌN một trong những 4 câu trả lời cho sẵn.


Câu hỏi 1:

Điền vào khu vực trống vần phù hợp với câu sau: Ch................. ngọt sẻ bùi.

Câu hỏi 2:

Điền vào vị trí trống vần cân xứng với câu sau: K.................. tha lâu cũng đầy tổ 

Câu hỏi 3:

Tìm tiếng chứa vần "uyêt" hoặc "uyên" hoặc "uyêm" điền vào khu vực trống trong câu: da trắng như ...............

Câu hỏi 4:

Từ "chạy" trong câu: "Nhà nghèo bắt buộc chạy ăn từng bữa", là từ mang nghĩa ................. 

Câu hỏi 5:

Từ "chạy" vào câu: "Lớp cửa hàng chúng tôi tổ chức thi chạy" là từ có nghĩa ..........................

Câu hỏi 6:

Điền vào nơi trống chữ cái cân xứng với câu sau: Mí............... sâu có đốt, bên dột tất cả nơi.

Câu hỏi 7:

Tìm tiếng chứa vần "uya" hoặc "ia" hoặc "uyêt" điền vào địa điểm trống trong câu: Hoa Quỳnh là loài hoa nở về .......................

Câu hỏi 8:

Thành ngữ "Non xanh nước biếc" là nói đến vẻ đẹp nhất của ................... nhiên.

Câu hỏi 9:

Tìm tiếng chứa vần "uyên" hoặc "uyêt" hoặc "uyêm" điền vào vị trí trống vào câu: .......................... về có nhờ bến chăng. Bến thì một dạ khăng khăng hóng thuyền. 

Câu hỏi 10:

Điền vào địa điểm trống vần tương xứng với câu sau: bé kiến nhưng l..................... cành đa. Leo đề nghị cành cụt, leo ra, leo

Đáp án đề thi Trạng Nguyên giờ đồng hồ Việt Lớp 5 Vòng 4 


Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào nơi trống hoặc CHỌN một trong những 4 lời giải cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong những từ sau, từ nào cất tiếng "đầu" được dùng với nghĩa gốc?

đau đầu

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ như thế nào không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?

ngan ngát

Câu hỏi 3:

Trong những từ sau, từ như thế nào không thuộc nhóm nghĩa với các từ còn lại?

vời vợi

Câu hỏi 4:

Trong các từ ngữ sau đâu, từ bỏ ngữ nào chỉ sự thiết bị không sống ở bên dưới nước?

con voi

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ như thế nào sai chủ yếu tả?

buông làng

Câu hỏi 6:

Trong những từ sau, từ nào sai thiết yếu tả?

tủn mủi

Câu hỏi 7:

Trong những từ sau, từ như thế nào sai chính tả?

lan mang

Câu hỏi 8:

Trong những từ sau, từ như thế nào sai bao gồm tả?

giò dẫm 

Câu hỏi 9:

Trong những từ sau, trường đoản cú nào đựng tiếng "đánh" được dùng với nghĩa gốc?

đánh nhau

Câu hỏi 10:

Trong các từ ngữ dưới đây, hồ hết từ ngữ nào chỉ sự vật không tồn tại sẵn trong tự nhiên?

chùa

Bài 2: chuột vàng tài ba.

Xem thêm:

Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao để cho các nội dung tương tự hoặc bởi nhau.

-Nghĩa gốc từ tay

cánh tay

đau tay

bàn tay

-Nghĩa chuyển từ ăn

nước nạp năng lượng chân

sơn nạp năng lượng mặt

ăn may

ăn hàng

-Nghĩa chuyển từ dòng

dòng tộc

dòng người

dòng chữ

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào nơi trống hoặc CHỌN một trong các 4 câu trả lời cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Điền vào nơi trống vần cân xứng với câu sau: Ch................. ngọt sẻ bùi.

ia

Câu hỏi 2:

Điền vào nơi trống vần phù hợp với câu sau: K.................. tha lâu cũng đầy tổ.

iến

Câu hỏi 3:

Tìm tiếng cất vần "uyêt" hoặc "uyên" hoặc "uyêm" điền vào nơi trống trong câu: domain authority trắng như ...............

tuyết

Câu hỏi 4:

Từ "chạy" trong câu: "Nhà nghèo yêu cầu chạy nạp năng lượng từng bữa", là từ sở hữu nghĩa .................

chuyển

Câu hỏi 5:

Từ "chạy" vào câu: "Lớp chúng tôi tổ chức thi chạy" là từ mang nghĩa ..........................

gốc

Câu hỏi 6:

Điền vào địa điểm trống chữ cái cân xứng với câu sau: Mí............... sâu bao gồm đốt, công ty dột tất cả nơi.

a

Câu hỏi 7:

Tìm tiếng chứa vần "uya" hoặc "ia" hoặc "uyêt" điền vào chỗ trống trong câu: Hoa Quỳnh là loài hoa nở về .......................

khuya

Câu hỏi 8:

Thành ngữ "Non xanh nước biếc" là nói về vẻ đẹp của ................... nhiên.

thiên

Câu hỏi 9:

Tìm tiếng cất vần "uyên" hoặc "uyêt" hoặc "uyêm" điền vào chỗ trống vào câu: .......................... về bao gồm nhờ bến chăng. Bến thì một dạ khăng khăng chờ thuyền.

thuyền

Câu hỏi 10:

Điền vào khu vực trống vần cân xứng với câu sau: con kiến nhưng mà l..................... cành đa. Leo đề nghị cành cụt, leo ra, leo