Tổ chức thi với cấp chứng từ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta (Đợt thi tháng 10, 11, 12 năm 2022) tại trường Đại học Trà Vinh

Bạn đang xem: Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ

Tổ chức thi cùng cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho vn (Đợt thi mon 4, 5, 6 năm 2022) trên trường Đại học tập Trà Vinh
Thực hiện theo công việc để Đăng ký kết dự thi, thừa nhận giấy chứng nhận tạm thời, Nhận chứng từ qua con đường bưu điện, Nộp phiếu đề xuất chấm phúc khảo...​
Phiếu đk thừa nhận giấy chứng nhận tạm thời, Phiếu ý kiến đề nghị chấm phúc khảo, Phiếu đề nghị điều chỉnh thông tin thí sinh, Giấy ủy quyền nhận hội chứng chỉ....
Download các tài liệu xem thêm liên quan đến kỳ thi như Đề thi minh họa Bậc 3-5, Đáp áp với script của Phần nghe, Đáp án phần thi đọc hiểu
Thông báo phúc khảo bài thi giờ Anh theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho nước ta (Đợt thi tháng 10/2022) trên trường Đại học tập Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo tổ chức triển khai thi và cấp chứng từ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho vn (Đợt thi mon 10, 11, 12 năm 2022) tại trường Đại học tập Trà Vinh
Thông báo phúc khảo bài thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta (Đợt thi mon 08/2022) tại trường Đại học Trà Vinh

Xem thêm: Xe Điều Khiển Từ Xa Chạy Bằng Xăng Size To, Xe Xăng Nitro

Trường Đại học Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo form năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng mang đến Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo phúc khảo bài thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho vn (Đợt thi mon 07/2022) tại trường Đại học tập Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng đến Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo tổ chức triển khai thi với cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho nước ta (Đợt thi tháng 7, 8, 9 năm 2022) tại trường Đại học Trà Vinh
Thông báo phúc khảo bài thi giờ đồng hồ Anh theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta (Đợt thi tháng 05/2022) trên trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học tập Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo form năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo phúc khảo bài thi giờ đồng hồ Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho nước ta (Đợt thi tháng 04/2022) tại trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học tập Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo size năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng mang đến Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo phúc khảo bài thi giờ Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho nước ta (Đợt thi tháng 03/2022) tại trường Đại học tập Trà Vinh

Trường Đại học tập Trà Vinh thông báo đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo form năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng đến Việt Nam, như sau : Thời