Hướng dẫn phương thức kiểm tra số yếu tố trong C++. Bạn sẽ học được phương pháp tạo hàm đánh giá số thành phần trong C++ cũng tương tự cách liệt kê toàn bộ các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn n bởi C++ sau bài học này.

Bạn đang xem: Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong c


1. Số nhân tố Là Gì?

Chúng ta đều biết số yếu tố là số từ nhiên lớn hơn 1 không hẳn là tích của hai số từ nhiên nhỏ dại hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là phần đa số chỉ bao gồm đúng hai ước số là một trong những và chính nó.

Ví dụ, họ xem xét những số 2, 3, 6 như sau:

Số 2 chỉ tất cả đúng hai ước số là 1 trong những và thiết yếu nó yêu cầu là số nguyên tốSố 3 chỉ gồm đúng hai mong số là 1 và chủ yếu nó đề xuất là số nguyên tốSố 6 gồm 4 cầu số là 1, 2 , 3 và 6, cho nên nó không phải là số nguyên tố.

Xem thêm: Công An Đà Nẵng - Công An Tp Đà Nẵng

*
Số nguyên tố Là Gì?

2. Chất vấn Số thành phần Trong C sử dụng While

+ kết cấu vòng lặp bởi while

Cấu trúc vòng lặp do-while là: do while ()

Vậy nên khi chúng ta chuyển từ bỏ vòng lặp for quý phái vòng lặp bởi while thì chỉ việc thay thế:

Khối lệnh trong do là tất cả những gì thực hiện trong tầm lặp for:

if(n%i==0) demuoc++; i++;Và hãy nhớ là theo sau nó vẫn tồn tại biến i++ nữa nhé, các lần lặp nó sẽ tăng lên 1 đối chọi vị.

Điều khiếu nại trong while là: đk trong for: i+ CODE SỐ NGUYÊN TỐ vị WHILE trong C++

#include using namespace std;int main(){ int i=1,n,demuoc=0; cout>n; vì chưng if(n%i==0) demuoc++; i++; while (iKết quả khi chạy chương trình:

nhap n = 11la so nguyen toDãy số yếu tắc

*
Kiểm Tra Số yếu tố Trong C cần sử dụng While

3. Cần sử dụng Đệ Quy bình chọn Số Nguyên Tố

Dưới đấy là một lịch trình minh họa áp dụng đệ quy trong C. Các bạn chú ý, trong thân hàm recurse() tất cả lời gọi hàm tới bao gồm nó => đó là hàm đệ quy.

void recurse() ... .. ... Recurse(); ... .. ... Int main() ... .. ... Recurse(); ... .. ...Vậy 1 chương trình sẽ chạy ra làm sao nếu có hàm đệ quy? bạn hãy xem hình hình ảnh dưới đây:

*
Dùng Đệ Quy chất vấn Số Nguyên Tố

Như các chúng ta có thể thấy, lúc 1 hàm đệ quy được call (ở lấy một ví dụ trên là hàm main gọi) thì thay bởi hàm đó chỉ được xúc tiến 1 lần thì ở đây bạn dạng thân hàm gọi lại bao gồm nó => Nó hoàn toàn có thể tự chạy lại thiết yếu mình chu kỳ bất kỳ.