MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CÔNG ƯỚC

CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN<1>

(Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)

CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC

Với lòng ước muốn giải quyết, trên lòng tin hiểu biết vàhợp tác với nhau, mọi vấn đề liên quan lại đến luật biển, với ý thức được khoảng vóclịch sử của Công cầu là một góp sức quan trọng vào vấn đề giữ gìn hòa bình,công lý và hiện đại cho tất cả các dân tộc trên nạm giới;

Nhận thấy rằng, phần đa sự kiện mới nảy sinh kể từ các Hộinghị của liên hợp quốc về phương pháp biển được đội họp trên Giơnevơ năm 1958 cùng năm1960, sẽ làm tăng thêm sự quan trọng phải gồm một Công ước mới về dụng cụ biển cóthể được mọi bạn chấp nhận;

Ý thức rằng, những sự việc về những vùng hải dương có liên quan chặtchẽ với nhau và cần phải xem xét một giải pháp đồng bộ;

Thừa dìm rằng, điều đáng ước muốn là, bởi Công ước với sựquan tâm đúng nút đến độc lập của tất cả các quốc gia, thiết lập cấu hình được mộttrật từ pháp lý cho các biển và biển làm dễ ợt cho việc thực hiện côngbằng và hiệu quả những tài nguyên, việc bảo tồn mọi nguồn lợi sinh vật dụng củacác biển lớn và các đại dương, câu hỏi nghiên cứu, bảo đảm và gìn giữ môi trường biển;

Cho rằng, việc triển khai các kim chỉ nam này sẽ góp thêm phần thiếtlập nên một cô đơn tự tài chính quốc tế đúng mực và công bằng, trong số đó có tính đếncác tác dụng và yêu cầu của toàn cục loài tín đồ và nhất là các tiện ích vànhu mong riêng của các nước đang phát triển, dù là biển hay không có biển;

Mong muốn phát triển bằng Công ước, những nguyên tắc trongNghị quyết 2749 (XXV) ngày 17 mon 12 năm 1970, trong những số ấy Đại hội đồng Liên hợpquốc đã quan trọng đặc biệt trịnh trọng tuyên ba rằng khoanh vùng đáy đại dương và đại dương, cũngnhư lòng đất dưới đáy các khu vực nằm ngoài giới hạn chung của loài bạn vàviệc thăm dò, khai thác quanh vùng này vẫn được tiến hành vì tác dụng của cục bộ loàingười, không phụ thuộc vào vào vị trí địa lý của các quốc gia;

Tin tưởng rằng, bài toán pháp điển hóa cùng sự phát triển theochiều phía tiến hóa của dụng cụ biển được triển khai trong Công ước sẽ góp phầntăng cường hòa bình, an ninh, hợp tác ký kết và tình dục hữu nghị giữa tất cả các dântộc tương xứng với các nguyên tắc vô tư và bình đẳng về quyền, và sẽ tạo nên điềukiện dễ dàng cho tân tiến về kinh tế và làng mạc hội của tất cả các dân tộc bản địa trên thếgiới, phù hợp với các kim chỉ nam và các nguyên tắc của liên hợp quốc như đã có được nêutrong Hiến chương;

Khẳng định rằng, các vấn đề không quy định trong Công ước sẽtiếp tục được giải pháp xử lý bằng các quy tắc và hình thức của lao lý quốc tế chung;

Đã thỏa thuận như sau:

Phần I

MỞ ĐẦU

ĐIỀU 1. Sử dụng những thuật ngữ vàphạm vi áp dụng

1. đầy đủ thuật ngữ được thực hiện trong Công ước cần phải hiểunhư sau:

1. “Vùng” (Zone): là đáy biển khơi và lòng đất dưới đáybiển nằm phía bên ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia;

2. “Cơ quan tiền quyền lực” (Autorité): là phòng ban quyền lựcquốc tế về đáy biển;

3. “Các vận động được thực hiện trong Vùng” (activitésmenées dans la Zone): là mọi hoạt động thăm dò và khai thác các khoáng sản củaVùng;

4. “Ô nhiễm môi trường thiên nhiên biển” (Pullution du milieumarin): là việc con tín đồ trực tiếp hoặc gián tiếp gửi các chất liệu hoặc nănglượng vào môi trường xung quanh biển, bao gồm cả các cửa sông, khi vấn đề đó gây nên hoặc bao gồm thểgây ra những tác hại như tạo tổn hại mang đến nguồn lợi sinh vật, và cho hệ động vậtvà hệ thực đồ dùng biển, gây nguy khốn cho sức mạnh con người, tạo trở ngại cho cáchoạt cồn ở biển, nhắc cả việc đánh bắt hải sản và các việc áp dụng biển một cáchhợp pháp khác, làm biến đổi chất lượng nước biển khơi về phương diện áp dụng nó vàlàm giảm sút những giá trị mỹ cảm của biển;

5. A) “Sự dìm chìm” (immersion) là:

i. Rất nhiều sự buông bỏ bỏ gồm ý thức xuống biển các chất thải hoặccác chất khác từ những tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc công trình khácđược bố trí ở biển.

Bạn đang xem: Việt nam chính thức tham gia công ước liên hợp quốc về luật biển (1982) vào năm nào?

ii. Mọi sự tấn công chìm tàu thuyền, phương tiện đi lại bay, giàn nổihoặc những công trình khác được bố trí ở biển.

b) Thuật ngữ “nhận chìm” không nhằm vào:

i. Việc vứt bỏ những chất thải hoặc những chất khác được sảnsinh trực tiếp hoặc con gián tiếp trong bài toán khai thác bình thường của tàu thuyền, phươngtiện bay, giàn nổi hoặc những công trình khác được bố trí trên biển, tương tự như cácthiết bị của chúng, nước ngoài trừ những chất thải hoặc những chất không giống được siêng chởhoặc gửi tài trên những tàu thuyền, phương tiện đi lại bay, giàn nổi hoặc những côngtrình khác sắp xếp ở biển cả được dùng để làm thải bỏ các chất đó, trên các tàu thuyền,phương tiện bay, giàn nổi hay các công trình đó tạo ra ra;

ii. Vấn đề tàng chứa những chất cùng với mục đích chưa hẳn chỉ là đểthải quăng quật chúng với đk là bài toán tàng chứa này không đi ngược lại những mụcđich của Công ước.

2.1 “Các non sông thành viên” (Etats Parties) lànhững quốc gia đã gật đầu đồng ý sự ràng buộc của Công ước và Công ước gồm hiệu lựcđối cùng với các đất nước đó.

2. Công mong được áp dụng mulatis mutandis (với đều thayđổi cần thiết về bỏ ra tiết) cho đều thực thể nói trong Điều 305 khoản 1, điểmb, c, d, e cùng f đã trở thành thành viên của Công ước, theo đúng với những điềukiện liên quan đến từng thực thể; trong giới hạn đó, thuật ngữ “quốc gia thànhviên” cũng dùng để chỉ phần đa thực thể này.

Phần II

LÃNH HẢI VÀ VÙNG TIẾPGIÁP

Mục 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 2. Chính sách pháp lý của lãnh hảivà vùng trời làm việc trên lãnh hải cũng giống như đáy cùng lòng đất mặt dưới của lãnh hải

Chủ quyền của tổ quốc ven biển được mở rộng ra bên ngoài lãnhthổ và nội thủy của mình, cùng trong trường hòa hợp một giang sơn quần đảo, ra bên ngoài vùngnước quần đảo, đến một vùng biển lớn tiếp liền, điện thoại tư vấn là lãnh hải (merterritoriale)

Chủ quyền này được không ngừng mở rộng đến vùng trời trên lãnh hải, cũngnhư mang đến đáy và sâu dưới lòng đất của biển này.

Chủ quyền của Công cầu và các quy tắc khác của pháp luậtquốc tế trù định.

Mục 2. Oắt con GIỚI CỦA LÃNH HẢI

ĐIỀU 3. Chiều rộng của lãnh hải

Mọi non sông đều gồm quyền ấn định chiều rộng lãnh hải củamình; chiều rộng này không vượt vượt 12 hải lý tính từ lúc đường đại lý được vạch ra theođúng Công ước.

ĐIỀU 4. Ma lanh giới phía ngoại trừ củalãnh hải

Ranh giới phía bên cạnh của lãnh hải là 1 trong những đường mà lại mỗi điểm ởtrên con đường đó biện pháp điểm sớm nhất của đường cơ sở một khoảng cách bằng chiềurộng của lãnh hải.

ĐIỀU 5. Đường cửa hàng thông thường

Trừ khi có quy định trái ngược của Công ước, đường cửa hàng thôngthường dùng để làm tính chiều rộng hải phận là ngấn nước triều thấp tuyệt nhất dọc theobờ biển, như được biểu hiện trên những hải đồ tỷ lệ lớn đang được tổ quốc ven biểnchính thức công nhận.

ĐIỀU 6. Những mỏm đá (recifs)

Trong trường hòa hợp những thành phần đảo cấu trúc bằng san hô hoặccác đảo có đá ngầm ven bờ bao quanh, thì đường cơ sở dùng làm tính chiều rộnglãnh hải là ngấn nước triều thấp tuyệt nhất ở bờ phía kế bên cũng của các mỏm đá, như đãđược diễn đạt trên những hải vật được non sông ven biển đồng ý công nhận.

ĐIỀU 7. Đường cửa hàng thẳng

1. Ở nơi nào bờ biển khơi bị khoét sâu và nhấp nhô hoặc nếu có mộtchuỗi đảo nằm tiếp giáp ngay và xuôi theo bờ biển, phương pháp đường cơ sở thẳngnối liền những điểm say mê hợp rất có thể được áp dụng để kẻ con đường cơ sở dùng để làm tínhchiều rộng lớn lãnh hải.

2. Ở nơi nào bờ biển cực kì không bình ổn do có một châu thổvà những đặc điểm tự nhiên khác, những điểm say mê hợp hoàn toàn có thể được gạn lọc dọctheo ngấn nước triều thấp tốt nhất có vận động và di chuyển vào phía trong bờ, các đường cơ sởđã được vun ra vẫn đang còn hiệu lực cho tới khi các non sông ven biển sửa đổi đúngtheo Công ước.

3. Tuyến các đường cửa hàng không được đi chệch vượt xa hướngchung của bờ biển, và các vùng biển lớn ở bên phía trong các đường cửa hàng này phải gắnvới đắt liền đủ đến hơn cả đạt được chính sách nội thủy.

4. Các đường các đại lý thẳng không được kéo mang lại hoặc xuất pháttừ những bãi cạn thời gian nổi dịp chìm, trừ trường hòa hợp ở đó bao gồm đèn biển lớn hoặc cácthiết bị tựa như thường xuyên nhô cùng bề mặt nước hoặc vấn đề vạch những đường cơ sởthẳng này đã được sự chấp nhận chung của quốc tế.

5. Trong số những trường hòa hợp mà cách thức kẻ mặt đường cơ sởthẳng được vận dụng theo khoản 1, khi ấn định một số trong những đoạn mặt đường cơ sở bao gồm thểtính mang đến những lợi ích kinh tế hiếm hoi của khu vực vực này mà thực tế với tầm quantrọng của chính nó đã được một quy trình sử dụng thọ dài chứng tỏ rõ ràng.

6. Cách thức đường cửa hàng thẳng vì chưng một quốc gia áp dụng khôngđược khiến cho lãnh hải của một đất nước khác bị bóc tách khỏi biển cả cả hoặc một vùngđặc quyền gớm tế.

ĐIỀU 8. Nội thủy

1. Trừ trường hợp đã làm được quy định tại phần IV, những vùng nướcở phía bên phía trong đường cửa hàng của vùng biển thuộc nội thủy của quốc gia.

2. Khi 1 đường đại lý thẳng được vén ra theo đúng phươngpháp được nói sống Điều 7 gộp vào nội thủy các vùng nước trước đó chưa được coi lànội thủy, thì quyền đi qua không khiến hại nói vào Công cầu vẫn được vận dụng ởcác vùng nước đó.

ĐIỀU 9. Cửa sông

Nếu một dòng sông đổ ra biển khơi mà không tạo ra thành hậu đậu thìđường cơ sở là 1 trong đường thẳng được kẻ ngay qua cửa sông gắn liền các điểmngoài cùng của ngấn nước triều thấp tốt nhất ở phía 2 bên bờ sông.

ĐIỀU 10. Vịnh

1. Điều này chỉ liên quan tới những vịnh nhưng bờ vịnh thuộcmột non sông duy nhất.

2. Trong Công ước, “Vịnh” (baie) rất cần được hiểu là 1 trong vùnglõm sâu rõ rệt

vào khu đất liền nhưng mà chiều sâu của vùng lõm đó đối chiếu với chiềurộng ở bên cạnh cửa của nó đến mức là nước của vùng lõm này được bờ biển cả bao quanhvà vùng đó lõm sâu hơn là 1 sự uốn nắn cong của bờ biển. Mặc dù nhiên, một vũng lõmchỉ được coi là một vịnh ví như như diện tích của nó ít nhất cũng bằng diện tíchmột nửa hình trụ có đường kính là đường thẳng kẻ ngang qua lối ra vào của vùnglõm.

3. Diện tích s của một vùng lõm được tính giữa ngấn nước triềuthấp độc nhất dọc theo bờ biển lớn của vùng lõm và đường thẳng gắn liền các ngấn nướctriều thấp nhất ở các điểm của cánh cửa ra vào tự nhiên. Nếu vày có các đảo cơ mà một vùnglõm có khá nhiều cửa vào, thì nửa hình tròn nói trên có đường kính bằng tổng sốchiều dài các đoạn thẳng giảm ngang những cửa vào đó. Diện tích của các đảo nằmtrong một vùng lõm được tính vào diện tích s chung của vùng lõm.

4. Nếu khoảng cách giữa những ngấn nước triều thấp độc nhất ở cácđiểm của cửa ngõ vào tự nhiên và thoải mái một vịnh không vượt quá 24 hải lý, thì đường phângiới hoàn toàn có thể được vén giữa nhị ngấn nước triều thấp độc nhất vô nhị này cùng vùng nước ởphía bên trong đường đó được coi là nội thủy.

5. Khi khoảng cách giữa các ngấn nước triều thấp nhất ở cácđiểm của cửa vào thoải mái và tự nhiên của một vịnh vượt quá 24 hải lý, thì được kẻ một đoạnđường đại lý thẳng dài 24 hải lý nằm ở trong vịnh, làm sao để cho phía trong của chính nó cómột diện tích nước về tối đa.

6. Những quy định trên phía trên không áp dụng so với các vịnh gọilà “vịnh định kỳ sử” với cũng không áp dụng đối với các trường hợp làm theo phươngpháp đường các đại lý thẳng được trù định trong Điều 7.

ĐIỀU 11. Cảng

Để ấn định nhóc giới lãnh hải, những công trình thiết bị thườngxuyên là bộ phận hữu cơ của một hệ thống cảng, nhô ra ngoài khơi xa nhất, đượccoi là nhân tố của bờ biển. Những công trình lắp thêm ở xa bờ xa bờ biểnvà những đảo tự tạo không được xem như là những công trình thiết bị cảng thườngxuyên.

ĐIỀU 12. Vũng tàu

Các vũng tàu được dùng liên tiếp vào việc xếp cởi hàng hóavà có tác dụng khu neo tàu, bình thường nằm hoàn toàn hoặc một phần ở ngoài đường ranhgiới phía bên ngoài của lãnh hải cũng rất được coi như là phần tử của lãnh hải.

ĐIỀU 13. Bến bãi cạn dịp chìm cơ hội nổi

1. “Bãi cạn thời điểm chìm thời điểm nổi” (haut-fonds découvrants) là nhữngvùng đất nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, lúc thủy triều xuống phải chăng thì lộra, lúc thủy triều lên cao thì bị ngập nước. Khi toàn thể hay một trong những phần bãi cạn đóở cách châu lục hoặc một đảo một khoảng cách không vượt thừa chiều rộng lớn của lãnhhải, thì ngấn nước triều thấp độc nhất ở trên những bãi cạn này hoàn toàn có thể được cần sử dụng làmđường các đại lý để tính chiều rộng của lãnh hải.

2. Khi những bãi cạn cơ hội chìm cơ hội nổi hoàn toàn ở phương pháp lục địahoặc một đảo một khoảng cách vượt quá chiều rộng của lãnh hải, thì chung khôngcó lãnh hải riêng.

ĐIỀU 14. Sự kết hợp các phương phápđể vạch những đường cơ sở

Quốc gia ven biển, tùy theo thực trạng khác nhau, rất có thể vạchra những đường cửa hàng theo một hay nhiều phương thức được trù định ở các điều nóitrên.

ĐIỀU 15. Câu hỏi hoạch định tinh quái giới lãnhhải thân các quốc gia có bờ đại dương kề nhau hoặc đối lập nhau

Khi hai đất nước có bờ hải dương kề nhau hoặc đối diện nhau,không tổ quốc nào được quyền mở rộng lãnh hải ra quá đường trung tuyến cơ mà mọiđiểm vị trí đó bí quyết đều các điểm ngay sát nhất của các đường cơ sở dùng để tínhchiều rộng hải phận của từng quốc gia, trừ lúc có việc thỏa ước ngược lại. Tuynhiên, phương pháp này không vận dụng trong trường phù hợp do bao hàm danh nghĩa lịchsử hoặc có các hoàn cảnh đặc biệt quan trọng khác cần phải hoạch định oắt con giới lãnh hảicủa hai giang sơn một bí quyết khác.

ĐIỀU 16. Hải đồ dùng và bạn dạng kê các tọa độđịa lý

1. Những đường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lãnh hải đượcvạch ra theo đúng những Điều 7, 9 cùng 10 hoặc những ranh giới hiện ra từ những điềuđó và những đường hoạch định oắt con giới được vun ra đúng theo các Điều 12 và 15,được miêu tả trên các hải đồ dùng có xác suất thích hòa hợp để xác minh được vị trí củanó. Trường hợp không, thì rất có thể thay thế bằng một phiên bản kê các tọa độ địa lý các điểm,có ghi rõ khối hệ thống trắc địa đã có được sử dụng.

2. Non sông ven biển công bố theo đúng thủ tục các hải đồhay các phiên bản kê các tọa độ địa lý cùng gửi mang lại Tổng thư ký liên hợp quốc một bảnđể lưu chiếu.

Mục 3. ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI TRONGLÃNH HẢI

TIỂU MỤC A. CÁC QUY TẮC ÁP DỤNG CHOTẤT CẢ CÁC LOẠI TÀU THUYỀN

ĐIỀU 17. Quyền đi qua không gây hại

Với điều kiện phải chấp hành Công ước, tàu thuyền của tất cảcác quốc gia, gồm biển hay là không có biển, đa số được hưởng quyền đi qua không khiến hạitrong lãnh hải.

ĐIỀU 18. Nghĩa của thuật ngữ “Điqua” (Passage)

1. “Đi qua” là đi sinh hoạt trong lãnh hải, nhằm mục tiêu mục đích

a) Đi ngang qua mà lại không bước vào nội thủy, không đậu lạitrong một vũng tàu hoặc một công trình cảng ở phía bên ngoài nội thủy; hoặc

b) Đi vào hoặc bong khỏi nội thủy, hoặc đậu lại tốt rời khỏimột vũng tàu hay như là một công trình cảng vào nội thủy.

2. Việc trải qua phải liên tục và nhanh chóng. Mặc dù nhiên, việcđi qua bao hàm cả việc dừng lại và thả neo, nhưng lại chỉ trong trường hợp gặp mặt phảinhững sự cố thông thường về sản phẩm hải hoặc bởi một trường đúng theo bất khả kháng haymắc nạn hoặc bởi mục đích tương trợ người, tàu thuyền hay phương tiện đi lại bay đanglâm nguy hoặc mắc nạn.

ĐIỀU 19. Nghĩa của thuật ngữ “đi quakhông gây hại” (Passage inoffensif)

1. Việc đi qua là không khiến hại, chừng như thế nào nó ko làmphương hại mang đến hòa bình, chơ vơ tự hay an toàn của đất nước ven biển. Bài toán đi quakhông tạo hại rất cần phải được thực hiện theo đúng với các quy định của Công ướcvà những quy tắc không giống của pháp luật quốc tế.

2. Việc đi qua của một tàu thuyền quốc tế bị coi nhưphương hại mang đến hòa bình, đơn chiếc tự hay an toàn của đất nước ven biển, trường hợp như ởtrong lãnh hải, tàu thuyền này thực hiện một trong ngẫu nhiên hoạt động nào sauđây:

a) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lục chống lại thiết yếu quyền, toàn vẹnlãnh thổ hoặc hòa bình chính trị của quốc gia ven hải dương hay dùng mọi bí quyết kháctrái với các nguyên tắc của quy định quốc tế đã làm được nêu trong Hiến chươngLiên hợp quốc;

b) rèn luyện hoặc diễn tập với bất kỳ kiểu loại vũ khí nào;

c) thu nhập tình báo gây thiệt hại cho quốc phòng tuyệt anninh của đất nước ven biển;

d) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tàu những phương tiện thể bay;

e) Phóng đi, đón nhận hay xếp lên tàu những phương tiện thể quânsự;

f) Tuyên truyền nhằm mục đích làm hại đến quốc phòng hay an ninh củaquốc gia ven biển;

g) Xếp hoặc cởi hàng hóa, tiền tài hay đưa tín đồ lên xuốngtàu trái với những luật và phép tắc về hải quan, thuế khóa, y tế hoặc nhập cư củaquốc gia ven biển;

h) Gây ô nhiễm và độc hại cố ý và nghiêm trọng, phạm luật Công ước;

i) Đánh bắt hải sản;

j) nghiên cứu và phân tích hay đo đạc;

k) làm rối loạn hoạt động của mọi khối hệ thống giao thông liênlạc hoặc hồ hết trang vật dụng hay công trình xây dựng khác của đất nước ven biển;

l) Mọi chuyển động khác không trực tiếp quan liêu hệ đến sự việc điqua.

ĐIỀU 20. Tàu ngầm và những phương tiệnđi ngầm khác

Ở trong lãnh hải, tàu lặn và những phương nhân thể đi ngầm khácbuộc buộc phải đi nổi và buộc phải treo cờ quốc tịch.

ĐIỀU 21. Những luật và cách thức củaquốc gia ven biển tương quan đến việc đi qua không khiến hại

1. Giang sơn ven biển rất có thể định ra, tương xứng với những quyđịnh của Công ước và các quy tắc khác của lao lý quốc tế, những luật với quyđịnh tương quan đến vấn đề đi qua không khiến hại ngơi nghỉ trong lãnh hải của bản thân về cácvấn đề sau đây:

a) an ninh hàng hải và điều phối giao thông đường biển;

b) đảm bảo các máy và những hệ thống bảo vệ hàng hải vàcác đồ vật hay công trình xây dựng khác;

c) đảm bảo các mặt đường giây cáp cùng ống dẫn;

d) bảo tồn tài nguyên sinh thứ biển;

e) ngăn ngừa rất nhiều sự vi phạm những luật và chính sách của quốcgia ven biển tương quan đến vấn đề đánh bắt;

f) Gìn giữ môi trường của tổ quốc ven biển khơi và ngăn ngừa,hạn chế, chế ngự ô nhiễm môi trường;

g) nghiên cứu khoa học hải dương và đo lường thủy văn;

h) ngăn ngừa hồ hết sự vi phạm những luật và qui định về hảiquan, thuế khóa, y tế hay nhập cư của tổ quốc ven biển;

2. Những luật cùng quy định này sẽ không áp dụng so với cách thiếtkế, bài toán đóng hoặc so với trang bị của tàu thuyền nước ngoài, nếu chúng khôngcó tác động gì đến các quy tắc tuyệt quy phạm quốc tế được gật đầu đồng ý chung.

3. Tổ quốc ven biển chào làng theo đúng thủ tục những luật vàquy định này.

4. Khi tiến hành quyền đi qua không gây hại nghỉ ngơi trong lãnh hảitàu thuyền nước ngoài phải vâng lệnh các lao lý và công cụ này, cũng tương tự tất cảcác quy định quốc tế được đồng ý chung có liên quan đến việc phòng ngừa đâmva bên trên biển.

ĐIỀU 22. Những tuyến đường và giải pháp bốtrí phân chia luồng giao thông vận tải ở vào lãnh hải

1. Nước nhà ven biển lớn khi buộc phải bảo đảm bình an hàng hải tất cả thểđòi hỏi tàu thuyền quốc tế đi qua không gây hại vào lãnh hải của chính bản thân mình phảiđi theo các tuyến đường vì chưng mình ấn định và phải tôn trọng các cách bố trí phân chiacác luồng giao thông vận tải do bản thân quy định nhằm điều phối vấn đề qua lại các tàuthuyền.

2. Đặc biệt, đối với các tàu xi-teec (navires-citernes), cáctàu có động cơ chạy bằng năng lượng hại nhân và những tàu chở các chất tuyệt cácnguyên liệu phóng xạ hoặc những chất không giống vốn nguy hại hay độc hại, có thể bịbắt buộc chỉ được đi theo những tuyến con đường này.

3. Khi ấn định các tuyến đường và biện pháp cách bố trí phânchia luồng giao thông vận tải theo điều này, giang sơn ven biển xem xét đến:

a) các kiến nghị của tổ chức triển khai quốc tế gồm thẩm quyền;

b) tất cả các luồng lạch thường xuyên được sử dụng cho hàng hảiquốc tế;

c) Các điểm sáng riêng của một số loại tàu thuyền với luồnglạch;

d) mật độ giao thông.

4. Quốc gia ven biển cả ghi rõ các tuyến đường và những cách phânchia luồng giao thông nói trên lên hải trang bị và công bố theo đúng thủ tục.

ĐIỀU 23. Tàu thuyền quốc tế cóđộng cơ chạy bằng tích điện hạt nhân với tàu thuyền chuyên chở những chất phóngxạ hay những chất vốn nguy hại hoặc độc hại.

Các tàu thuyền quốc tế có hộp động cơ chạy bởi năng lượnghạt nhân cũng giống như các tàu thuyền chuyên chở các chất phóng xạ hay những chất khácvốn nguy hiểm hay độc hại, khi triển khai quyền đi qua không khiến hại vào lãnhhải, buộc phải mang vừa đủ các tư liệu và vận dụng những biện pháp phòng ngừađặc biệt theo quy định của các điều cầu quốc tế đối với loại tàu thuyền đó.

ĐIỀU 24. Những nghĩa vụ của quốc giaven biển

1. đất nước ven biển lớn không được cản ngăn quyền đi qua khônggây hại của các tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải, ngoài các trường vừa lòng màCông mong đã trù định. Đặc biệt khi áp dụng Công ước, quốc gia ben biển khơi khôngđược:

a) Áp đặt cho các tàu thuyền nước ngoài những nghĩa vụ dẫnđến việc cản trở hay giảm bớt việc thực hiện quyền đi qua không khiến hại của cáctàu thuyền này;

b) phân minh đối xử về mặt pháp lý hay về mặt thực tiễn đốivới những tàu thuyền chở hàng từ một non sông nhất định xuất xắc đến quốc gia đó hoặcnhân danh một giang sơn nhất định.

2. Nước nhà ven biển thông tin thích đáng mọi nguy khốn vềhàng hải của bản thân mình biết trong hải phận của mình.

ĐIỀU 25. Quyền đảm bảo các quốc giaven biển

1. Tổ quốc ven biển rất có thể thi hành các biện pháp nên thiếttrong lãnh hải của bản thân để bức tường ngăn mọi việc đi qua có tạo ra hại.

2. Đối với tàu thuyền bước vào vùng nội thủy hay vào một trong những côngtrình cảng ở bên ngoài vùng nội thủy đó, tổ quốc ven biển cũng đều có quyền thihành phần lớn biện pháp quan trọng để chống ngừa các sự vi phạm đối với các điềukiện mà lại tàu thuyền này nên tuân theo sẽ được phép vào vùng nội thủy haycông trình cảng nói trên.

3. Non sông ven biển hoàn toàn có thể tạm thời đình chỉ việc thực hiệnquyền đi qua không khiến hại của tàu thuyền quốc tế tại các khu vực nhất địnhtrong vùng biển của mình, nếu giải pháp này là cần thiết để bảo đảm bình yên củamình, kể cả để demo vũ khí, nhưng lại không được riêng biệt đối xử về mặt pháp lý hayvề mặt thực tế giữa các tàu thuyền nước ngoài. Việc đình chỉ này chỉ có hiệulực sau khi đã được công bố theo đúng thủ tục.

ĐIỀU 26. Lệ phí so với tàu thuyềnnước ngoài

1. Không được thu lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế điqua lãnh hải, nếu chưa phải vì lý do trả công mang lại những dịch vụ riêng đối vớinhững tàu thuyền này. Lúc thu lệ tổn phí đó ko được khác nhau đối xử.

TIỂU MỤC B. QUY TẮC ÁP DỤNG đến TÀUBUÔN VÀ TÀU NHÀ NƯỚC DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

ĐIỀU 27. Quyền tài phán hình sự ởtrên một tàu nước ngoài

1. Quốc gia ven hải dương không được thực hiện quyền tài phánhình sự của chính mình ở bên trên một tàu quốc tế đi qua hải phận để thực hiện việcbắt giữ lại hay thực hiện việc dự thẩm sau đó 1 vụ vi phạm hình sự xảy ra trên contàu trong những lúc nó trải qua lãnh hải, trừ các trường hòa hợp sau đây:

a) trường hợp hậu trái của vụ phạm luật đó mở rộng đến nước nhà venbiển;

b) nếu vị vi phạm luật có đặc điểm phá hoại chủ quyền của đấtnước hay riêng lẻ tự trong lãnh hải;

c) trường hợp thuyền trưởng hay như là một viên chức nước ngoài giao hoặc một viênchức lãnh sự của tổ quốc mà tàu mang cờ yêu ước sự giúp sức của các nhà đươngcục địa phương hoặc

d) Nếu các biện pháp này là cần thiết để trấn áp vấn đề buônlậu hóa học ma túy hay những chất kích thích.

2. Khoản 1 ko đụng va gì cho quyền của giang sơn venbiển áp dụng mọi điều khoản mà phương tiện trong nước bản thân qui định nhằm mục đích tiến hành cácviệc bắt giữ lại hay tiến hành việc dự thẩm nghỉ ngơi trên bé tàu quốc tế đi qua lãnhhải, sau khi rời ngoài nội thủy.

3. Trong số những trường thích hợp nêu ở những khoản 1 cùng 2, ví như thuyềntrưởng yêu cầu, tổ quốc ven biển phải thông tin trước về mọi phương án cho mộtviên chức ngoại giao hay cho 1 viên chức lãnh sự của giang sơn mà tàu mang cờvà phải tạo điều kiện dễ dàng cho viên chức nước ngoài giao xuất xắc viên chức lãnh sự đótiếp xúc với đoàn thủy thủ của con tàu. Mặc dù trong trường vừa lòng khẩn cấp,việc thông tin này rất có thể tiến hành vào khi các biện pháp đang rất được thi hành.

4. Lúc chứng kiến tận mắt xét có nên bắt duy trì và những thể thức của vấn đề bắtgiữ, nhà đương viên địa phương nên phải chú ý thích đáng đến các ích lợi về hànghải.

5. Trừ trường hợp vận dụng phần XII tốt trong trường hòa hợp cósự vi phạm những luật và công cụ được định ra theo như đúng phần V, tổ quốc venbiển ko được triển khai một phương án nào nghỉ ngơi trên một con tàu nước ngoài khinó đi qua lãnh hải nhằm tiến hành bắt giữ lại hay tiến hành việc dự thẩm sau một vụvị phạm hình sự xảy ra trước lúc con tàu đi vào lãnh hải nhưng không lấn sân vào nộithủy.

ĐIỀU 28. Quyền tài phán dân sự đốivới các tàu thuyền nước ngoài

1. đất nước ven biển khơi không được bắt một tàu quốc tế đangđi qua vùng biển phải dừng lại hay thay đổi hành trình của nó để triển khai quyềntài phán dân sự của chính mình đối với một người ở trên bé tàu đó.

2. Giang sơn ven biển cả không thể áp dụng những biện pháp trừngphạt xuất xắc biện pháp bảo đảm an toàn (mesures conservatoires) về mặt dân sự so với contàu này, nếu chưa phải vì những nhiệm vụ đã cam đoan hay các trách nhiệm mà lại contàu yêu cầu đảm nhận trong lúc đi qua hoặc nhằm được đi qua vùng biển của quốc giaven biển.

3. Khoản 2 không đụng chạm đến quyền của tổ quốc ven biểnáp dụng các biện pháp trừng vạc hay bảo đảm về phương diện dân sự do phép tắc trong nướccủa quốc gia này quy định so với tàu thuyền quốc tế đang đậu trong lãnh hảihay đang đi qua lãnh hải, sau thời điểm đã rời nội thủy.

Xem thêm: Hành Trình Từ Xóm Đĩ Đến Canada ( Phần 1): The Journey From Slut Village To

TIỂU MỤC C. QUY TẮC ÁP DỤNG mang đến CÁCTÀU CHIẾN VÀ CÁC TÀU THUYỀN KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC DÙNG VÀO NHỮNG MỤC ĐÍCHKHÔNG THƯƠNG MẠI

ĐIỀU 29. Định nghĩa “tàu chiến”(navire de guerre)

Trong Công ước, « tàu chiến » là hồ hết tàu thuyền nằm trong lựclượng khí giới của một quốc gia và sở hữu dấu hiệu phía bên ngoài đặc trưng của cáctàu thuyền quân sự thuộc quốc tịch nước đó; vì chưng một sĩ quan hải quân phục vụquốc gia đó chỉ huy, người lãnh đạo này có tên trong danh sách những sĩ quan haytrong một tư liệu tương đương; và đoàn thủy thủ phải tuân theo các điều lệnhkỷ phương tiện quân sự.

ĐIỀU 30. Tàu chiến ko tuân thủcác dụng cụ và mức sử dụng của đất nước ven biển

Nếu một tàu chiến không tôn trọng các luật và lao lý củaquốc gia ven bờ biển có liên quan đến việc đi qua trong hải phận và mặc kệ yêucầu phải tuân thủ các vẻ ngoài và quy định này đã được thông tin cho họ, thì quốcgia ven biển có thể đòi chiếc tàu đó rời khỏi lãnh hải tức thì lập tức.

ĐIỀU 31. Nhiệm vụ của quốc gia màtàu sở hữu cờ đối với hành động của một tàu chiến hay như là 1 tàu khác trong phòng nước

Quốc gia nhưng mà tàu với cờ phụ trách quốc tế về hồ hết tổnthất hoặc về phần lớn thiệt hại tạo ra cho non sông ven biển cả do một tàu chiến tuyệt bấtkỳ tàu thuyền như thế nào khác ở trong phòng nước sử dụng vào những mục tiêu không thương mại dịch vụ viphạm những luật và vẻ ngoài của tổ quốc ven biển cả có liên quan đến câu hỏi đi qualãnh hải tốt vi phạm các quy định của Công cầu hoặc những quy tắc không giống của phápluật quốc tế.

ĐIỀU 32. Những quyền miễn trừ của cáctàu chiến và các tàu khác của phòng nước dùng vào những mục đích không thương mại

Ngoài phần lớn ngoại lệ đã nêu sinh hoạt Tiểu mục A cùng ở những Điều 30 và31, ko một nguyên tắc nào của Công mong đụng chạm đến các quyền miễn trừ mà cáctàu chiến và các tàu khác ở trong phòng nước sử dụng vào những mục tiêu không thương mạiđược hưởng.

Mục 4. VÙNG TIẾP GIÁP

ĐIỀU 33. Vùng tiếp giáp

1. Vào một vùng tiếp giáp với lãnh hải của mình, gọi làvùng tiếp giáp, quốc gia ven biển hoàn toàn có thể thi hành sự kiểm soát và điều hành cần thiết, nhằm:

a) ngăn ngừa những phạm vi đối với các pháp luật và cách thức hải quan,thuế khóa, y tế hay nhập cư trên bờ cõi hay trong hải phận của mình;

b) Trừng trị gần như vi phạm đối với các chính sách và quy định nóitrên xảy ra trên khu vực hay trong hải phận của mình.

2. Vùng tiếp gần kề không thể không ngừng mở rộng quá 24 hải lý nhắc từđường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lớn của lãnh hải.

Phần III

EO BIỂN DÙNG đến HÀNG HẢIQUỐC TẾ

Mục 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 34. Chế độ pháp lý của vùngnước các eo hải dương dùng đến hàng hải quốc tế

1. Cơ chế đi qua những eo biển cả dùng mang lại hàng hải quốc tế màphần này hình thức không ảnh hưởng gì về bất kể phương diện nào khác cho chế độpháp lý của vùng nước các eo đại dương này, tương tự như đến việc đất nước ven eo biểnthực hiện chủ quyền hay quyền tài phán của bản thân mình ở các vùng nước ấy, ở đáy biểntương ứng với lòng đất mặt dưới biển, cũng tương tự vùng trời nghỉ ngơi trên những vùng nướcđó.

2. Các giang sơn ven eo biển lớn thực hiện độc lập hay quyềntài phán của chính mình trong những đk do những quy định của phần này và những quytắc khác của pháp luật quốc tế trù định.

ĐIỀU 35. Phạm vi vận dụng của phầnnày

Không một dụng cụ nào của phần này được đụng đụng đến:

a) Nội thủy ở trong một eo biển, trừ khi câu hỏi vạch ra mộttuyến đường các đại lý thẳng theo như đúng với phương thức nói sinh sống Điều 7 đang gộp vào trongnội thủy phần đa vùng nước trước đây không được xem như là nội thủy;

b) cơ chế pháp lý của các vùng nước nằm xung quanh lãnh hải củacác đất nước ven eo biển, dù bọn chúng thuộc vùng nước ngoài hay thuộc biển lớn cả;

c) chính sách pháp lý của các eo biển mà việc trải qua đã được quyđịnh cục bộ hay từng phần trong số công mong quốc tế quan trọng đặc biệt nhằm vào những eobiển này đã bao gồm từ lâu đời và vẫn đang xuất hiện hiệu lực.

ĐIỀU 36. Các đường ở biển cả hayđường qua 1 vùng độc quyền kinh tế nằm trong các eo biển cả dùng mang lại hàng hảiquốc tế.

Phần này không áp dụng so với các eo biển khơi dùng mang lại hàng hảiquốc tế, nếu như rất có thể vượt qua eo đại dương đó bằng một tuyến đường ở biển khơi cả haymột bé đường qua một vùng đặc quyền kinh tế cũng dễ dàng như cụ về phươngdiện sản phẩm hải và về các đặc điểm thủy văn; về những con mặt đường này, hầu như phầnkhác tương xứng của công ước rất có thể được áp dụng, kể cả những quy định liên quanđến thoải mái hàng hải và thoải mái hàng không.

Mục 2. QUÁ CẢNH

ĐIỀU 37. Phạm vi áp dụng của mục này

Mục này được áp dụng so với các eo biển dùng mang lại hàng hảiquốc tế thân một thành phần của biển cả hoặc một vùng độc quyền về kinh tế tài chính và giữamột bộ phận khác của biển cả cả hoặc một vùng đặc quyền về tởm tế.

ĐIỀU 38. Quyền thừa cảnh

1. Trong số eo biển nói sống Điều 37, toàn bộ các tàu thuyền vàphương tiện cất cánh đều được hưởng quyền vượt cảnh mà không trở nên cản trở, trừ trườnghợp tinh giảm là quyền kia không được áp dụng cho các eo đại dương do bờ cõi đất liềncủa một nước nhà và một hòn đảo thuộc đất nước này tạo nên thành, khi ở xung quanh khơihòn hòn đảo đó bao gồm một con đường đi trên biển khơi cả, hay bao gồm một nhỏ đường trải qua mộtvùng đặc quyền về tài chính cũng dễ ợt như thay về phương diện mặt hàng hải và vềcác đặc điểm thủy văn.

2. Thuật ngữ “quá cảnh” có nghĩa là việc thực hiện, theođúng phần này, quyền tự do hàng hải cùng hàng ko với mục tiêu duy độc nhất là điqua liên tiếp và lập cập qua eo biển lớn giữa một bộ phận của đại dương cả hoặc mộtvùng độc quyền về tài chính và một thành phần khác của biển khơi cả hoặc một vùng đặcquyền về ghê tế. Mặc dù nhiên, đòi hỏi quá cảnh thường xuyên và nhanh chóng khôngngăn cấm việc trải qua eo biển cả để đến phạm vi hoạt động của một giang sơn ven eo biển, đềrời ngoài hoặc lại đến phạm vi hoạt động đó, theo những điều kiện cho phép đến khu vực củaquốc gia đó.

3. Bất kỳ hoạt rượu cồn nào không thuộc phạm vi tiến hành quyềnquá cảnh qua các eo biển đều tùy nằm trong vào những quy định khác có thể áp dụng củaCông ước.

ĐIỀU 39. Những nghĩa vụ của tàu thuyềnvà phương tiện bay trong những khi quá cảnh

1. Vào khi tiến hành quyền vượt cảnh, các tàu thuyền vàphương nhân thể bay:

a) Đi qua hay bay qua eo biển lớn không chậm rì rì trễ;

b) ko được đe dọa hay dùng vũ lực để hạn chế lại chủ quyền,toàn vẹn cương vực hay chủ quyền chính trị của các đất nước ven eo đại dương hay dùngmọi biện pháp khác trái với những nguyên tắc quy định quốc tế được nêu trong Hiếnchương liên hợp quốc;

c) không được có hoạt động nào khác quanh đó những chuyển động cầncho sự vượt cảnh liên tiếp và nhanh chóng, theo cách làm đi bình thường, trừtrường thích hợp bất khả chống hoặc trừ trường phù hợp nguy cấp;

d) vâng lệnh các quy định tương thích khác của phần này.

2. Trong những lúc quá cảnh các tàu thuyền tuân thủ:

a) những quy định, thủ tục và tập quán nước ngoài đã được chấpnhận thông thường về mặt bình an hàng hải, độc nhất là những quy tắc nước ngoài để phòng ngừađâm va trên biển;

b) những quy định, thủ tục và tập quán quốc tế đã được chấpnhận chung nhằm mục tiêu ngăn ngừa, tinh giảm và chế ngự ô nhiễm và độc hại do các tàu thuyền khiến ra.

3. Trong những khi quá cảnh, những phương luôn thể bay:

a) Tôn trọng các quy định về sản phẩm không do tổ chức triển khai hàngkhông dân dụng quốc tế đặt ra để áp dụng cho những phương tiện bay dân dụng; bìnhthường những phương luôn thể bay ở trong phòng nước phải tuân thủ các biện pháp bình yên docác nguyên tắc này đề ra và khi chuyển động vào ngẫu nhiên lúc nào, những phương một thể baycũng phải chăm chú đến bình yên hàng không.

b) liên tục theo dõi tần số điện đài nhưng cơ quan có thẩmquyền được thế giới chỉ định làm nhiệm vụ kiểm soát điều hành giao thông sản phẩm không đãphân bửa cho, hoặc tần số nước ngoài về nguy cấp.

ĐIỀU 40. Nghiên cứu và phân tích và đo đạc thủyvăn

Trong khi quá cảnh, những tàu thuyền nước ngoài, kể cả các tàuthuyền chuyên sử dụng cho nghiên cứu và phân tích khoa học biển khơi hay mang đến đo đạc thủy văn, khôngđược dùng làm nghiên cứu hoặc đo đạc còn nếu như không được phép trước của những quốc giaven eo biển.

ĐIỀU 41. Các tuyến đường và những cáchbố trí phân chia luồng giao thông trong những eo đại dương dùng mang lại hàng hải quốc tế

1. Theo như đúng phần này, các đất nước ven eo hải dương khi có nhucầu bảo đảm bình an cho tàu thuyền đi qua các eo biển, hoàn toàn có thể ấn định những tuyếnđường cùng quy định các cách phân loại luồng giao thông.

2. Các quốc gia nói trên, khi trả cảnh đòi hỏi và sau khiđã ra mắt theo đúng giấy tờ thủ tục biện pháp này, có thể ấn định các tuyến đường bắt đầu hayquy định các cách mới phân loại luồng giao thông thay thế mọi tuyến đường haymọi cách phân chia luồng giao thông vận tải đã được ấn định hay luật trước đó.

3. Các tuyến mặt đường và cách bố trí phân phân chia luồng giao thôngcần phải cân xứng với quy định quốc tế đã được đồng ý chung.

4. Trước khi ấn định hay thay thế các tuyến đường hoặc trướckhi quy định hay sửa chữa thay thế các cách phân chia luồng giao thông, các giang sơn veneo biển lớn gửi các đề nghị của mình cho tổ chức quốc tế có thẩm quyền thông qua.Tổ chức này chỉ bao gồm thể chấp nhận các tuyến phố và cách phân chia luồng giaothông như thế nào đã có thể thỏa thuận với các đất nước ven eo biển; khi đó, những quốcgia này có thể ấn định, mức sử dụng hoặc thay thế các tuyến đường và những cách phânchia luồng giao thông vận tải này.

5. Lúc đề nghị thiết lập cấu hình trong một eo biển những tuyến đườnghay cách phân loại luồng giao thông có tương quan đến vùng nước của nhiều quốcgia ven eo biển, các nước nhà hữu quan hợp tác và ký kết với nhau nhằm soạn thảo các đềnghị, gồm sự xem thêm ý loài kiến của tổ chức triển khai quốc tế tất cả thẩm quyền.

6. Các tổ quốc ven eo biển ghi ví dụ lên những hải thiết bị tấtcả những tuyến đường hay toàn bộ các cách phân loại luồng giao thông mà mình đãthiết lập và chào làng các hải vật dụng này theo như đúng thủ tục.

7. Trong khi quá cảnh, tàu thuyền tôn trọng những tuyến mặt đường vàcác cách phân loại luồng giao thông đã được tùy chỉnh theo đúng điều này.

ĐIỀU 42. Những luật và phép tắc củaquốc gia ven eo biển tương quan đến bài toán quá cảnh

1. Với điều kiện chấp hành mục này, các giang sơn ven eo biểncó thể ra các luật với quy định liên quan đến việc trải qua eo hải dương về các vấn đềsau:

a) an ninh hàng hải cùng điều phối giao thông trên đại dương như đãđược nêu ngơi nghỉ Điều 41;

b) ngăn ngừa, tiêu giảm và chế ngự độc hại môi trường, bằng cáchthi hành phép tắc quốc tế rất có thể áp dụng được về câu hỏi trút quăng quật dầu, cặn dầu vàcác chất ô nhiễm trong eo biển;

c) bài toán cấm đánh bắt cá hải sản đối với các tàu đánh bắt cá hảisản; của cả quy định câu hỏi xếp đặt những phương tiện tiến công bắt;

d) Xếp, toá hàng hóa, tiền tài hay đưa người lên xuống tàutrái với các luật và phép tắc hải quan, thuế khóa, y tế hay nhập cư của quốcgia ven eo biển.

2. Các luật cùng quy định này không được dẫn đến ngẫu nhiên một sựphân biệt đối xử như thế nào về mặt pháp luật hay về mặt thực tế giữa những tàu thuyền nướcngoài, bài toán áp dụng những luật và quy định này sẽ không được có công dụng ngăn cản,hạn chế hay gây trở ngại đến việc tiến hành quyền thừa cảnh như đã có được xác địnhtrong mục này.

3. Các đất nước ven eo đại dương công té những vẻ ngoài và quy địnhnày theo như đúng thủ tục.

4. Những tàu thuyền quốc tế khi thực hiện quyền vượt cảnhqua eo biển cả phải tuân hành các khí cụ và khí cụ này.

5. Vào trường phù hợp một tàu hay là 1 phương tiện bay được hưởngquyền miễn trừ về độc lập vi phạm các luật và chính sách này, quốc gia mà contàu mang cờ hay đất nước đăng ký phương tiện đi lại bay phải phụ trách quốc tếvề các tổn thất xuất xắc thiệt hại hoàn toàn có thể gây ra mang lại eo biển.

ĐIỀU 43. Những thiết bị an toàn, bảođảm mặt hàng hải và các thiết bị khác, và việc ngăn phòng ngừa hạn chế, tương khắc ô nhiễmmôi trường

Các giang sơn sử dụng một eo biển lớn và các quốc gia ven eo biểncần thỏa thuận hợp tác cùng nhau để:

a) thiết lập và bảo dường các thiết bị an toàn và bảo đảmhàng hải cần thiết cũng như các thiết bị khác để trong eo biển cả dùng để gia công dễdàng mang đến hàng hải quốc tế, và

b) chống ngừa, tiêu giảm và khắc chế và kìm hãm nạn độc hại do tàu thuyềngây ra.

ĐIỀU 44. Các nghĩa vụ của các quốcgia ven eo biển

Các đất nước ven eo biển không được gây trở ngại mang đến việcquá cảnh và yêu cầu thông báo khá đầy đủ và đa số nguy hiểm đối với hàng hải trong eobiển hoặc so với việc cất cánh trên eo biển lớn mà các giang sơn này vậy được. Vấn đề thựchiện quyền vượt cảnh quan trọng bị đình chỉ.

Mục 3. ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI

ĐIỀU 45. Đi qua không gây hại

1. Chính sách đi qua không gây hại được nêu sống Mục 3 của phần IIđược áp dụng trong những eo biển dùng mang lại hàng hải quốc tế:

a) Nằm ko kể phạm vi áp dụng của chính sách quá cảnh theo Điều38, khoản 1; hoặc

b) gắn liền lãnh hải của một nước nhà với một bộ phận củabiển cả hay với một vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác.

2. Việc thực hiện quyền đi qua không gây hại trong các eobiển quan yếu bị đình chỉ.

Phần IV

CÁC QUỐC GIA QUẦN ĐẢO

ĐIỀU 46. Sử dụng những thuật ngữ

Trong công ước:

a) “Quốc gia quần đảo” (Etat Archipel) là 1 trong quốcgia hoàn toàn được cấu thành bởi một hay nhiều quần đảo và bao gồm khi vì chưng một sốhòn đảo khác nữa.

b) “Quần đảo” (Archipel) là một toàn diện các đảo, kểcả các phần tử của các đảo, những vùng nước nối tiếp và những thành phần thoải mái và tự nhiên kháccó liên quan với nhau đến hơn cả tạo thành về thực chất một thể thống tuyệt nhất về địalý, kinh tế tài chính và bao gồm trị, hay được coi như cố về mặt lịch sử.

ĐIỀU 47. Đường cơ sở quần đảo

1. Một non sông quần đảo hoàn toàn có thể vạch các đường đại lý thẳngcủa quần đảo nối sát các điểm ko kể cùng của các đảo xa duy nhất và những bãi đá lúcchìm dịp nổi của quần đảo, với đk là tuyến những đường đại lý này bao lấycác đảo đa phần và xác lập một quanh vùng mà xác suất diện tích nước kia với đất, kểcả vòng đai san hô, nên ở giữa xác suất số 1/1 với 9/1.

2. Chiều dài của các đường cơ sở này không vượt quá 100 hảilý; mặc dù nhiên hoàn toàn có thể tối đa 3% của tổng số những đường cơ sở phủ quanh một quầnđảo như thế nào đó có một chiều dài lớn hơn nhưng không quá 125 hải lý.

3. Tuyến những đường cơ sở này sẽ không được tách bóc xa rõ rệt đườngbao quanh thông thường của quần đảo.

4. Các đường đại lý không thể kéo dến hay khởi nguồn từ cácbãi cạn thời điểm chìm dịp nổi, trừ trường hòa hợp tại đó bao gồm xây đặt các đèn biển lớn hay cácthiết bị tựa như thường xuyên nhô bên trên mặt biển khơi hoặc trừ trường đúng theo toàn bộhay 1 phần bãi cạn ở cách hòn đảo gần độc nhất một khoảng cách không vượt quáchiều rộng lãnh hải.

5. Một nước nhà quần hòn đảo không được áp dụng phương thức kẻcác mặt đường cơ sở để cho các vùng biển của một quốc gia khác bị tách bóc rời vớibiển cả giỏi với một vùng độc quyền kinh tế.

6. Nếu một trong những phần của vùng nước quần hòn đảo của một quốc gia quầnđảo nằm giữa hai mảnh lãnh thổ của một quốc gia kế cận, thì các thuyền và mọilợi ích quang minh chính đại mà non sông kế cận này vẫn thừa hưởng theo truyền thống cuội nguồn ởtrong các vùng nước nói trên, cũng như tất cả những quyền nảy sinh từ những điềuước được cam kết kết giữa hai quốc gia, vẫn tồn tại cùng vẫn được tôn trọng.

7. Để giám sát và đo lường tỷ lệ diện tích các vùng nước đối với diệntích phần đất đã nêu ở khoản 1, các vùng nước trên trong số bãi đá ngầm baoquanh các đảo và vành đai san hô, tương tự như mọi phần của một nền hải dương cósườn dốc đất đứng, hoàn toàn hay ngay gần như trọn vẹn do một chuỗi hòn đảo đá vôi giỏi mộtchuỗi những mỏm đá thời gian chìm lúc nổi bao quanh, có thể được coi như là một bộ phậncủa đất.

8. Các đường cửa hàng được gạch ra theo đúng điều này phải đượcghi bên trên hải thiết bị có phần trăm thích thích hợp để khẳng định được vị trí. Phiên bản kê tọa độ địalý của những điểm, bao gồm ghi rõ khối hệ thống trắc địa được sử dụng rất có thể thay nuốm chocác phiên bản đồ này.

9. đất nước quần đảo công bố theo đúng thủ tục các bạn dạng đồhoặc bảng liệt kê tọa độ địa lý cùng gửi cho Tổng thư ký phối hợp quốc một bạn dạng đểlưu chiểu.

ĐIỀU 48. Đo chiều rộng lớn lãnh hải, vùngtiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa

Chiều rộng của lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền vềkinh tế cùng thềm châu lục được tính từ giải pháp đường cơ sở quần đảo theo đúng Điều47.

ĐIỀU 49. Chế độ pháp lý của các vùngnước quần đảo và vùng trời ở trên tương tự như đáy biển tương xứng và lòng đất dướiđáy đại dương đó

1. Hòa bình của nước nhà quần đảo không ngừng mở rộng ra vùng nước nghỉ ngơi phíatrong đường cửa hàng quần đảo được gạch ra theo đúng Điều 47, được gọi là vùngnước quần đảo (eaux archipélagiques), bất kể chiều sâu và khoảng cách xa bờ củachúng thay nào.

2. độc lập này được mở rộng đến vùng trời bên trên vùng nước quầnđảo, cũng tương tự đến lòng vùng nước đó và sâu dưới lòng đất tương ứng cùng đến những tài nguyên ởđó.

3. Hòa bình này được tiến hành theo những điều khiếu nại nêu trongphần này.

4. Cơ chế đi qua vùng nước quần hòn đảo do phần này luật khôngđụng va về ngẫu nhiên một mặt nào không giống đến chế độ pháp lý của vùng nướcquần đảo, kể cả các đường hàng hải, mang đến việc giang sơn quần đảo tiến hành chủquyền của chính mình ở vùng nước đó, nghỉ ngơi vùng trời phía trên, đáy nước vùng đó cùng lòngđất tương ứng cũng giống như đối với những tài nguyên ngơi nghỉ đó.

ĐIỀU 50. Hoạch định nhãi ranh giới nội thủy

Ở phía trong vùng nước quần đảo, giang sơn quần đảo có thể vạchnhững đường khép bí mật để hoạch định ma lanh giới nội thủy của bản thân theo đúng cácĐiều 9, 10, và 11.

ĐIỀU 51. Những điều ước hiện hành, cácquyền đánh bắt thủy sản truyền thống và các dây cáp ngầm đã có được lắp đặt

1. Không phương hại mang lại Điều 49, các tổ quốc quần hòn đảo tôntrọng những điều mong hiện hành đang được ký kết kết cùng với các tổ quốc khác và thừa nhậncác quyền tiến công bắt thủy hải sản truyền thống và phần đông hoạt động chính đại quang minh của nhữngquốc gia cận kề trong một số khu vực thuộc vùng nước quần đảo và đất nước quầnđảo. Các điều kiện với thể thức triển khai các quyền cùng các hoạt động này, đề cập cảtính chất, phạm vi của bọn chúng và cả khu vực thực hiện những quyền và những hoạt độngnói trên, được xác định theo yêu mong của bất cứ quốc gia nào trong những quốc giahữu quan tiền qua những điều mong tay song được ký kết kết giữa các giang sơn đó. Những quyền nàykhông được chuyển nhượng ủy quyền hay share cho tổ quốc thứ tía hay cho các công dâncủa các quốc gia ấy.

2. Các tổ quốc quần hòn đảo tôn trọng những dây cáp ngầm hiện cócủa những quốc gia khác đặt và đi quan vùng nước của non sông quần đảo mà khôngđụng đến bờ biển cả của mình. Các đất nước quần đảo được cho phép bảo chăm sóc và cố gắng thếcác đường dây sạc này sau thời điểm họ sẽ được thông tin trước về vị trí của bọn chúng vàvề những công việc bảo chăm sóc hay sửa chữa thay thế dự định tiến hành.

ĐIỀU 52. Quyền đi qua không gây hại

1. Cùng với điều kiện tuân thủ Điều 53 với không phương sợ hãi đếnĐiều 50, tàu thuyền của toàn bộ các đất nước đều thừa kế quyền trải qua khônggây sợ trong vùng nước quần hòn đảo đã được luật ở Mục 3 phần II.

2. Giang sơn quần đảo rất có thể tạm thời đình chỉ câu hỏi đi quakhông gây hại của tàu thuyền nước ngoài trong các quanh vùng nhất định nằm trong vùngnước quần hòn đảo của mình, nếu giải pháp này là cần thiết để đảm bảo an toàn củanước mình, nhưng không tồn tại sự sáng tỏ đối xử nào về mặt pháp luật hay về mặtthực tế giữa những tàu thuyền nước ngoài. Việc đình chỉ này chỉ có hiệu lực saukhi đã được chào làng theo đúng thủ tục.

ĐIỀU 53. Quyền đi qua vùng nước quầnđảo

1. Trong các vùng nước quần đảo và vùng biển tiếp liền, quốcgia quần đảo hoàn toàn có thể ấn định các đường hàng hải và các đường mặt hàng không sống vùngtrời phía trên những đường này để các tàu thuyền và phương tiện bay nước ngoàiđược đi qua nhanh chóng và liên tục.

2. Tất cả các tàu thuyền và phương tiện bay thừa hưởng quyềnđi qua quần đảo theo những tuyến mặt đường hàng hải và những đường sản phẩm không đó.

3. “Đi qua vùng nước quần đảo” là việc các tàu thuyền vàphương tiện cất cánh thực hiện không biến thành cản trở, theo thủ tục hàng hải, mặt hàng khôngbình thường và theo đúng Công ước, các quyền sản phẩm hải và hàng không của mình,với mục tiêu duy tốt nhất là quá cảnh liên tục và nhanh chóng giữa một điểm củabiển cả hay 1 vùng đặc quyền kinh tế.

4. Các đường sản phẩm hải và các đường sản phẩm không đi qua các vùngnước quần đảo và lãnh hải nối tiếp hoặc vùng trời phía bên trên phải bao gồm tấtcả các con đường hay được sử dụng cho sản phẩm hải thế giới trong vùng nước quần hòn đảo vàvùng trời phía trên; những đường mặt hàng hải buộc phải theo đúng toàn bộ các luồng lạchthường dùng cho mặt hàng hải, tất nhiên, không bắt buộc phải tùy chỉnh cấu hình nhiều con đườngthuận tiện như nhau giữa một điểm vào cùng một điểm ra nào đó.

5. Các đường hàng hải với hàng ko này được khẳng định quahàng loạt các đường trục liên tục gắn sát các điểm vào với các điểm ra của chúng.Trong quá trình đi qua các tàu thuyền và phương tiện bay không được đi chệchcác mặt đường trục này vượt 25 hải lý, vớ nhiên, các tàu thuyền và phương tiện đi lại baynày không được đi bí quyết bờ một khoảng cách dưới 1/10 khoảng chừng cách giữa những điểmgần nhất của những đảo nằm dọc từ một nhỏ đường.

6. Quốc gia quần đảo khi ấn định những đường sản phẩm hải theo đúngđiều này cũng hoàn toàn có thể quy định những cách phân loại luồng giao thông nhằm bảo đảman toàn cho những tàu thuyền sử dụng các luồng lạch không lớn ở bên trong các con đườngnày.

7. Khi thực trạng đòi hỏi, non sông quần đảo, sau khoản thời gian đã côngbố theo đúng thủ tục, có thể ấn định những đường sản phẩm hải bắt đầu hay hiện tượng cáchbố trí phân loại luồng giao thông v