Có lẽ anh và em ta đề nghị dừng lại.Có lẽ anh và em mình phân tách tay.Kết thúc là điều anh không muốnAnh biết như thế làm em đau.

Bạn đang xem: Xin lỗi người anh yêu châu khải phong

Không phải vì anh đã hết yêu em.Mà vì khoảng cách song ta quá xa.Người ơi anh xin lỗi, vì đã ko thể mặt em tức thì lúc này.Người hiểu đến anh và hãy thứ tha cho bằng hữu nhé.Chẳng thể nào ráng đổi, vì chính anh cũng không thể nào hiểu được.Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi...

Hạnh phúc ấy sao quá muốn manhĐể giờ phía trên ta đã rời xa nhauMột tình yêu thương mà em ước mơ thuở nàoNhưng giờ trên đây anh phải ra đi....

Xem thêm: Trong Giấc Mơ Em Được Một Bà Tiên Cho Ba, Kể Chuyện Bà Tiên Cho Ba Điều Ước Trong Giấc Mơ


Có lẽ anh và em ta đề xuất dừng lại.Có lẽ anh và em mình phân chia tay.Kết thúc là điều anh không muốnAnh biết như thế làm em đau.

Không phải vì anh đã hết yêu thương em.Mà vì khoảng cách song ta quá xa.Người ơi anh xin lỗi, vì đã ko thể mặt em ngay lúc này.Người hiểu mang lại anh và hãy thứ tha cho bạn bè nhé.Chẳng thể nào gắng đổi, vì chính anh cũng không thể nào hiểu được.Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi...

Hạnh phúc ấy sao quá ước ao manhĐể giờ đây ta đã rời xa nhauMột tình yêu thương mà em ước mơ thuở nàoNhưng giờ phía trên anh phải ra đi....


*Tình nhạt phai (Remix)

Châu Khải Phong ft Lương Gia Hùng

*
19.080.025


http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20120119/MKcXUz9T4cv3xgVsjqG45a2f86aaebc01.jpg

tất cả Em vào Đời

Châu Khải Phong

*
14.339.800


http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20120119/MKcXUz9T4cv3xgVsjqG45a2f86aaebc01.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20190920/blMpa6yQFW79yu564ygq5e844d1c0c97f.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.ecobikes.com.vn.net/bucket-image-ecobikes.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg